โคตรเลวในดวงใจ (25ปีแกรมมี่โกลด์)

  กล้วย แสตมป์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โคตรเลวในดวงใจ กล้วย แสตมป์ (25ปีแกรมมี่โกลด์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจเรียบเรียง: บรรจง เวียงพลสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (Grammy Gold)ติดต่องานแสดง: 0854847345

D#m | C# |B | D#m |

จบแล้D#mว นานแล้ว แต่ฉันC#ยังตั้งใจจำไม่ว่าสิ่งBที่เธอเคยทำ..จะทำF#ฉันใจสลาC#

ฉันรู้G#mฉันควรต้องลืC#แค่คนห่วย ๆA#m ที่ทิ้งฉันไปD#แต่พอเอาBเข้าจริงหัวใจ..มันก็มีC#เหตุผลของมัน.. C#

อย่างน้อย ๆF# ชีวิตช่วงหนึ่งมันกะเคยสD#mวยแม้สุดท้ายมันจะเฮงซวBย กะช่างมัน กะช่างC#มันอย่างน้อย ๆF# ก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉัD#mแม้สุดท้ายจะออกสันดาBน..นอกใจกัน กะช่างC#เธอ

ไม่มีควาBมจำเป็นใด ๆ ที่ต้องA#mลืมฉันจะจำBเธอเอาไว้เสมA#mคนที่พาBขึ้นสวรรค์ และพานรA#mกมาให้เจอคนอย่างเธG#mอ.. คือC#โคตรเลวในF#ดวงใจ

A# |

คนโน้D#mน คนนั้น บอกฉันC#ให้ลืมสักทีก็แค่คนBที่ไม่รักดี จำหาF#พระแสงอะไรC#

ที่เขาG#mแหลงกะไม่C#ผิด แต่ท้ายที่สุA#mดไม่รู้ทำไมD#ถ้าการไม่ลืBมคนหลายใจมันจะตาC#ยก็ตายแล้วกัน.. C#

* | ** |

 G#m  เรื่องดี ๆ ก็ยังพA#mอมีให้จำ B  เรื่องระยำให้จำก็F#เยอะหมดเวG#mร หมดกรC#รม..ระหว่างฉัA#mนกับเธD#ก็หวัBงว่าเธอ..จะมีชีวิตC#อยู่อีกนาน.. C#

D#m | C# |B | F# |
D#m | C# |B | C# |

* | ** |

คนอย่างเธG#mอ.. คือC#โคตรเลวในF#ดวงใจ..ฟังเพลง - โคตรเลวในดวงใจ กล้วย แสตมป์ - YouTube

เนื้อเพลง โคตรเลวในดวงใจ กล้วย แสตมป์ จบแล้ว นานแล้ว แต่ฉันยังตั้งใจจำ ไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำ จะทำฉันใจสลาย ฉันรู้ฉันควรต้องลืม แค่คนห่วยๆที่ทิ้งฉันไป แต่พอเอาเข้าจริงหัวใจ มันก็มีเหตุผลของมัน อย่างน้อยๆชีวิตช่วงหนึ่งมันกะเคยสวย แม้สุดท้ายมันจะเฮงซวย กะช่างมัน กะช่างมัน อย่างน้อยๆก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉัน แม้สุดท้ายจะออกสันดาน นอกใจกัน กะช่างเธอ ไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืม ฉันจะจำเธอเอาไว้เสมอ คนที่พาขึ้นสวรรค์ และพานรกมาให้เจอ คนอย่างเธอ คือโคตรเลวในดวงใจ คนโน้น คนนั้น บอกฉันให้ลืมสักที ก็แค่คนที่ไม่รักดี จำหาพระแสงอะไร ที่เขาแหลงกะไม่ผิด แต่ท้ายที่สุดไม่รู้ทำไม ถ้าการไม่ลืมคนหลายใจ มันจะตายก็ตายแล้วกัน เรื่องดีๆก็ยังพอมีให้จำ เรื่องระยำให้จำก็เยอะ หมดเวร หมดกรรม ระหว่างฉันกับเธอ ก็หวังว่าเธอ จะมีชีวิตอยู่อีกนาน คนอย่างเธอ คือโคตรเลวในดวงใจ