ทรายเม็ดเดิม

  กล้วย แสตมป์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทรายเม็ดเดิม กล้วย แสตมป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศรชัย สังเมียนเรียบเรียง: อภิชัย ชูเกื้อ

D | F#m |G | A |

 D  ผิดไปแล้วฉันเองก็เข้F#mาใจ G  ขอโทษแล้วคิดว่าคงหาAยกัน D  แต่บาดแผลฝังลึกในใจF#mนั้น G  ไม่มีวันลบเลือนได้Aเลย

รู้ว่าเรGาต่างคนต่างรักกันแต่มัF#mนจะเป็นเช่นไBmเมื่อควาEmมรักภายในใจมีรอยร้Aาว

ดั่งเธอกำDเม็ดทรายกำหนึ่งไว้ในมือเF#mธอเธอจะทำเGช่นไร ถ้าเผลอทำหล่นหายAไปอาจจะกำDเม็ดทรายอีกทีได้ฉันเข้าF#mใจแต่จะรู้Gได้ไง..ว่าทรายที่เก็บขึ้นมาAใหม่จะใช่ เม็ดเดิมหรือเปล่า

D | F#m |G | A |

* | ** |

เปรีAยบคนรักDที่เคยทะเลาะแม้เพียงแค่ครั้F#mงเดียวอาจคืนดีGง่ายดาย ฉันเองก็พอจะเข้าAใจแต่บาดแผDลมันลึก ความช้ำลุกลามถึงข้างF#mในจะเปลี่ยนแปลงGได้ไง เพราะความรู้สึกที่เสียAไปฝังลึกในความทรงDจำ..F#m | G | AฝังลึกในความทรงD | Dจำ..ฟังเพลง - ทรายเม็ดเดิม กล้วย แสตมป์ - YouTube

เนื้อเพลง ทรายเม็ดเดิม กล้วย แสตมป์ ผิดไปแล้วฉันเองก็เข้าใจ ขอโทษแล้วคิดว่าคงหายกัน แต่บาดแผลฝังลึกในใจนั้น ไม่มีวันลบเลือนได้เลย รู้ว่าเราต่างคนต่างรักกัน แต่มันจะเป็นเช่นไร เมื่อความรักภายในใจมีรอยร้าว ดั่งเธอกำเม็ดทรายกำหนึ่งไว้ในมือเธอ เธอจะทำเช่นไร ถ้าเผลอทำหล่นหายไป อาจจะกำเม็ดทรายอีกทีได้ฉันเข้าใจ แต่จะรู้ได้ไง ว่าทรายที่เก็บขึ้นมาใหม่ จะใช่ เม็ดเดิมหรือเปล่า เปรียบคนรักที่เคยทะเลาะ แม้เพียงแค่ครั้งเดียว อาจคืนดีง่ายดาย ฉันเองก็พอจะเข้าใจ แต่บาดแผลมันลึก ความช้ำลุกลามถึงข้างใน จะเปลี่ยนแปลงได้ไง เพราะความรู้สึกที่เสียไป ฝังลึกในความทรงจำ ฝังลึกในความทรงจำ