ดาวสวยเพราะใคร

  กล้วย แสตมป์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   เหงา
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดาวสวยเพราะใคร กล้วย แสตมป์
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

D | F#m |Em | A |
F#m | Em A |D | A |

เหม่อมองฟ้าDคืนนี้ เมื่อไม่มีF#mเธอข้างกายหัวใEmจฉันมันช่างเหงาเหลือAเกินฝ่าค่ำคืนDเหน็บหนาว..ที่ต้องF#mเผชิญปีนป่าEmยกำแพงความเหงาเพียงลำพัง A

ก็ในค่ำDคืนนั้น..ที่ฉันมีF#mเธออยู่จะมอEmงดูดาวดวงไหนก็สวยAงามแต่ในค่ำDคืนนี้ ใจมันตั้F#mงคำถาBmที่ดาEmวมันดูสวยงาAมเป็นเพราะDใคร   D7

ดาวที่ฉันGเคยมองว่ามันเป็F#mนดาวศุกร์ก็กลับEmกลายเป็นดาวทุAกข์ในหัวDใจ    D7หันไปมอGงดาวเสาAร์ มันเหงF#mาจนจับใBmก็กลาEmยเป็นดาวเศร้าไปเมื่อขาดเธAอ..

เหลือบไปเห็นDดาวหาง ใจฉัF#mนยิ่งห่วงกลัEmวจะเป็นดาวห่างของหัวAใจโอ้หมู่ดาDวบนฟ้า คงดูF#mสวยสดใBmถ้าดาEmวประจำหัวใจAฉันกลับDมา

Em | A |D F#m | Bm |
Em | A |G A | D D7 |

* | ** |

โอ้หมู่ดาBmวบนฟ้า คงดูF#mสวยสดใBmถ้าดาEmวประจำหัวใจAฉันกลับDมา..ฟังเพลง - ดาวสวยเพราะใคร กล้วย แสตมป์ - YouTube

เนื้อเพลง ดาวสวยเพราะใคร กล้วย แสตมป์ เหม่อมองฟ้าคืนนี้ เมื่อไม่มีเธอข้างกาย หัวใจฉันมันช่างเหงาเหลือเกิน ฝ่าค่ำคืนเหน็บหนาว ที่ต้องเผชิญ ปีนป่ายกำแพงความเหงาเพียงลำพัง ก็ในค่ำคืนนั้น ที่ฉันมีเธออยู่ จะมองดูดาวดวงไหนก็สวยงาม แต่ในค่ำคืนนี้ ใจมันตั้งคำถาม ที่ดาวมันดูสวยงามเป็นเพราะใคร ดาวที่ฉันเคยมองว่ามันเป็นดาวศุกร์ ก็กลับกลายเป็นดาวทุกข์ในหัวใจ หันไปมองดาวเสาร์ มันเหงาจนจับใจ ก็กลายเป็นดาวเศร้าไปเมื่อขาดเธอ เหลือบไปเห็นดาวหาง ใจฉันยิ่งห่วง กลัวจะเป็นดาวห่างของหัวใจ โอ้หมู่ดาวบนฟ้า คงดูสวยสดใส ถ้าดาวประจำหัวใจฉันกลับมา โอ้หมู่ดาวบนฟ้า คงดูสวยสดใส ถ้าดาวประจำหัวใจฉันกลับมา