กระทรวงความโง่ (เกือบศาสตราจารย์2)

  กอล์ฟ สุทธิพงษ์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กระทรวงความโง่ (เกือบศาสตราจารย์2) กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์

ได้เลื่อนตำแหน่Eงความเจ็G#m/D#ไปอีกเลเวC#mลโอ้ยบักซั่วG#mใหญ่ศาสตราจารAย์ความเจ็บชิดซ้าBงึดใจแฮงหลG#mาย..

E | C#m |A | B | B |

บ่จื่Eอ บ่จำ เขาเฮ็ดให้เจ็บG#mซ้ำ ๆคือยัC#mงฮักหลาย..  G#mเขาทิ้Aงเราไป เขาไปG#mมีใหม่ตอนที่เฮF#mากำลังกินน้ำตB

แต่ปานนั้Eนยังฮัก ยังสิคิดG#mนำเขาเฝ้ารC#mอมื้อเขาคืนG#mมากะงึดAหัวใจ จั่งแม่นซั่G#mวกว่าหมาจั่งแม่F#mนบ่มีปัญญBา..ตัดใจลืมEเขา

คือสิซั่F#mวแท้หนอใจเอ้G#mลืมเสAยว่าเขBาถิ่มป๋EคือสิบืF#mนแท้ล่G#mมื้อเขาAบอกลา จำได้บ่ว่าเจ็บส่ำBใด๋..

ได้เลื่อนตำแหน่Eงความเจ็G#mไปอีกเลเวC#mล โอ้ยบักซั่วใG#mหญ่ศาสตราจารAย์ความเจ็บชิดซ้าBงึดใจแฮงหลG#mาย บักโC#mง่เขียAนหลักสูตรน้ำตBา..ขึ้นมาG#mตอนฮ้องไห้โC#mก่อตั้งF#mกระทรวงความโง่Bในใจเจ้าขอE

E | C#m |A | B |
E | C#m |A | B |

* | ** |

B |

** |

เขียAนหลักสูตรน้ำตBา..ขึ้นมาG#mตอนฮ้องไห้โC#mฮ..ก่อตั้งF#mกระทรวงความโง่Bในใจเจ้าEของ

A | G#m C#m | F#m B | E |ฟังเพลง - กระทรวงความโง่ กอล์ฟ สุทธิพงษ์ - YouTube

เนื้อเพลง กระทรวงความโง่ กอล์ฟ สุทธิพงษ์ ได้เลื่อนตำแหน่งความเจ็บ ไปอีกเลเวลโอ้ยบักซั่วใหญ่ ศาสตราจารย์ความเจ็บชิดซ้าย งึดใจแฮงหลาย บ่จื่อ บ่จำ เขาเฮ็ดให้เจ็บซ้ำๆคือยังฮักหลาย เขาทิ้งเราไป เขาไปมีใหม่ ตอนที่เฮากำลังกินน้ำตา แต่ปานนั้นยังฮัก ยังสิคิดนำเขา เฝ้ารอมื้อเขาคืนมา กะงึดหัวใจ จั่งแม่นซั่วกว่าหมา จั่งแม่นบ่มีปัญญา ตัดใจลืมเขา คือสิซั่วแท้หนอใจเอ้ย ลืมเสยว่าเขาถิ่มป๋า คือสิบืนแท้ล่ะ มื้อเขาบอกลา จำได้บ่ว่าเจ็บส่ำใด๋ ได้เลื่อนตำแหน่งความเจ็บ ไปอีกเลเวล โอ้ยบักซั่วใหญ่ ศาสตราจารย์ความเจ็บชิดซ้าย งึดใจแฮงหลาย บักโง่ เขียนหลักสูตรน้ำตา ขึ้นมาตอนฮ้องไห้โฮ ก่อตั้งกระทรวงความโง่ในใจเจ้าของ เขียนหลักสูตรน้ำตา ขึ้นมาตอนฮ้องไห้โฮ ก่อตั้งกระทรวงความโง่ในใจเจ้าของ