บ่ได้ฮัก

  กู่แคน   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่ได้ฮัก กู่แคน school

F G | C |

บ่เคียดเลCยแม้ว่าเจ้าถิ่มอ้าEmมันบ่ตาAmยดอกแค่เจ้าไม่แคEmร์บ่Fได้เป็นผู้แDmพ้ กะเพราะว่าอ้าGยบ่ได้แข่งกับไผC

ให้เจ้าไปCคั่นว่าเจ้าฮักเขEmคั่นเขาฮักเจ้Amาอ้ายนี้กะแฮงสิดีEmใจเลิกกับเจ้Fาอ้ายกะสิหาDmใหม่หามื้อใด๋Gกะได้ส่ำผู้สCาว

ฮอดยามหนาCวกะต้องหาคนEmกอดกอดผู้ใด๋Amกะบ่คือกอดEmเจ้ากอดคนใหม่FคิดฮอดคนDmเก่าคิดฮอดเจ้Gา ซู้เขาคนCอื่น

บ่ได้ฝืEmนความฮู้สึAmแค่คิดพ้Fอ แค่อ้ายคิดเห็Cแค่คิดฮอEmดเจ้าเล่น ๆAmเป็นจั่งใด๋Fน้อผู้สาวเก่าอ้าGโอG.. โฮะโอ โฮะโอ โฮะโอละน้อ..

บ่ได้ฮัCก แค่ใจอ้าEmมันคิดฮอAmดเจ้าหลายเด้หEmล่าคิดฮอดแฮFง ยามกินเหล้Amคิดฮอดเจ้Cา ยามอ้ายเมาคือหมGถึงเฮFาสิเลิกกันแล้Fmว  ถึงเมิดแล้EmวคำสัญญAmเมายามใด๋Fอ้ายกะคึดเห็นหน้าส่ำผีบ้าGล่ะน้อคนเมา

บ่ได้ฮัCก แต่ใจอ้าEmมันแค่คิAmดฮอดหลายกว่าEmเก่าคงมีความสุขFน้อได้อยู่กับเขEmอ้ายมีคนใหDmม่กะยังคิดฮอดเจ้Gา ยามเมCาแฮง ๆ

C | G |C | G |
Em Am | Em Am |
F G | C G |

* | ** |

คงมีความสุขFน้อได้อยู่กับเขEmอ้ายมีคนใหDmม่กะยังคิดฮอดเจ้Gา ยามเมCาแฮง ๆฟังเพลง - บ่ได้ฮัก กู่แคน school - YouTube

เนื้อเพลง บ่ได้ฮัก กู่แคน school บ่เคียดเลยแม้ว่าเจ้าถิ่มอ้าย มันบ่ตายดอกแค่เจ้าไม่แคร์ บ่ได้เป็นผู้แพ้ กะเพราะว่าอ้ายบ่ได้แข่งกับไผ ให้เจ้าไปคั่นว่าเจ้าฮักเขา คั่นเขาฮักเจ้าอ้ายนี้กะแฮงสิดีใจ เลิกกับเจ้าอ้ายกะสิหาใหม่ หามื้อใด๋กะได้ส่ำผู้สาว ฮอดยามหนาวกะต้องหาคนกอด กอดผู้ใด๋กะบ่คือกอดเจ้า กอดคนใหม่คิดฮอดคนเก่า คิดฮอดเจ้า ซู้เขาคนอื่น บ่ได้ฝืนความฮู้สึก แค่คิดพ้อ แค่อ้ายคิดเห็น แค่คิดฮอดเจ้าเล่นๆเป็นจั่งใด๋น้อผู้สาวเก่าอ้าย โอ โฮะโอ โฮะโอ โฮะโอละน้อ บ่ได้ฮัก แค่ใจอ้าย มันคิดฮอดเจ้าหลายเด้หล่า คิดฮอดแฮง ยามกินเหล้า คิดฮอดเจ้า ยามอ้ายเมาคือหมา ถึงเฮาสิเลิกกันแล้ว ถึงเมิดแล้วคำสัญญา เมายามใด๋อ้ายกะคึดเห็นหน้า ส่ำผีบ้าล่ะน้อคนเมา บ่ได้ฮัก แต่ใจอ้าย มันแค่คิดฮอดหลายกว่าเก่า คงมีความสุขน้อได้อยู่กับเขา อ้ายมีคนใหม่กะยังคิดฮอดเจ้า ยามเมาแฮงๆ คงมีความสุขน้อได้อยู่กับเขา อ้ายมีคนใหม่กะยังคิดฮอดเจ้า ยามเมาแฮง ๆ


เพลงบ่ได้ฮัก เป็นหนึ่งในอัลบั้มลองของของกู่แคน ไทบ้านผู้สร้างงานศิลป์ ชื่ออัลบั้ม ้พลงฮักจากไทบ้าน โดยเพลงนี้มีเอ็มวีเด้อเป็นเรื่องเป็นลาวจบเจือโดยเติบนึงสตูดิโอ สิค่อยๆออกมาทีละเล็กละน้อยตามกำลังที่สิเฮ็ดได้ตามความค้านและความขยัน ขอบคุณพี่น้องเอื่อยอ้ายบ้านเฮาสุคู้สุคนที่คอยให้กำลังใจซุมเฮายุบ่ขาดสาย ขอบคุณอีหลีจากใจวัยรุ่น ติดตามเฮาแหน่เด้อ ว่าแต่ซุมเจ้ายิ้มชุมข่อยกะคั๊ก!! ในใจหละๆ