เจ็บเติบนึง

  กู่แคน   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ็บเติบนึง กู่แคน school
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้องศิลป์ ฟ้าล่วงบนเรียบเรียง/ดนตรี: กู่แคน School

D# | Cm |G# Gm | Fm A# |

อ้ายผิดเอD#ง..ที่ดูแลเจ้าบ่ดีCmฮักเฮG#า..บัดนี้G#mถึงทีอวสาA#

ปานนั้นบ้Cmอหัวใจเอ๋Cm/Gย ใจที่เคCmยให้ความหวัCm/Gมันคงบ่Fmยังแล้ว มันคงบ่Cmเหลือแล้วเบิ๊ดคัFmกเบิ๊ดแน่ เบิ๊ดจนบ่มีA#..

กะพาหัวใจD#..ที่ฮักเจ้าไปกับความหCmวังอ้ายกะไปG#..ฮอดฝั่G#mง แต่มันช้าเกินA#ไป

ถามว่Cmามาหยังตอนนี้Cm/Gคนดีเอ๋Cmย ข่อยหนิฮักเจ้าหลCm/GายมาแสดงFmความฮัก..เป็นเทื่Cmอสุดท้ายก่อนสิกลาFmยเป็นแค่..ความเก่A#า..อ้ายคงต้องเศร้G#า ต้องเหGmงาหลาA#

กะคงส่ำตายG#..ทั้งเป็นA#ที่เจ้าบอD#กว่าบ่ได้ฮักกัCmมันจบลงแล้G#วหนอความสัมพัFmนธ์หัวใจมัA#นกลั้นน้ำตาสิไหGใจเอ๋Cmยพออยากแลนไปกอดฮักเจ้าตลอD#ด บ่อยากเสียเจ้าไCmสุดท้ายสองเฮG#ากะคงต้องน้ำตาไหลFmฮ้องไห้ใส่กั(Gm)น..(ก่อนเฮาสิจากห(Cm)นี)

G# | G |Cm | D# |
G# | G |Fm | A# |

D# | Cm |G# Gm | Fm A# |
G# | D# |A# | Cm A# |G# | D# |A# | A# |

* | ** |

สุดท้ายสองเฮG#ากะคงต้องน้ำตาไหFmฮ้องไห้ใส่กัน...

G# | G |Fm | D# Cm Gm | G# | Gm |Fm | A# |

D# | Cm |G# Gm | Fm A# |ฟังเพลง - เจ็บเติบนึง กู่แคน school - YouTube

เนื้อเพลง เจ็บเติบนึง กู่แคน school อ้ายผิดเอง ที่ดูแลเจ้าบ่ดี ฮักเฮา บัดนี้ถึงทีอวสาน ปานนั้นบ้อหัวใจเอ๋ย ใจที่เคยให้ความหวัง มันคงบ่ยังแล้ว มันคงบ่เหลือแล้ว เบิ๊ดคักเบิ๊ดแน่ เบิ๊ดจนบ่มี กะพาหัวใจ ที่ฮักเจ้าไปกับความหวัง อ้ายกะไป ฮอดฝั่ง แต่มันช้าเกินไป ถามว่ามาหยังตอนนี้ คนดีเอ๋ย ข่อยหนิฮักเจ้าหลาย มาแสดงความฮัก เป็นเทื่อสุดท้าย ก่อนสิกลายเป็นแค่ ความเก่า อ้ายคงต้องเศร้า ต้องเหงาหลาย กะคงส่ำตาย ทั้งเป็น ที่เจ้าบอกว่าบ่ได้ฮักกัน มันจบลงแล้วหนอความสัมพันธ์ หัวใจมันกลั้นน้ำตาสิไหล ใจเอ๋ยพออยากแลนไปกอด ฮักเจ้าตลอด บ่อยากเสียเจ้าไป สุดท้ายสองเฮากะคงต้องน้ำตาไหล ฮ้องไห้ใส่กัน (ก่อนเฮาสิจากหนี) สุดท้ายสองเฮากะคงต้องน้ำตาไหล ฮ้องไห้ใส่กัน