ไว้อาลัยฮัก

  กู่แคน   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไว้อาลัยฮัก กู่แคน school

Am Em | F G C | Dm | E7 | |

บ่มีน้ำตAmา แต่ว่าอ้ายฮ้องไห้Em..อยู่ในหัวใจF มันไหลเป็GนสายธาCบ่เจ็Amบ บ่ปวด แต่ว่าทEmรมานเบิดแฮFงคือคGนไกล้สิตาAm

เฮ็ดหยังบ่ได้Am ปานคนเสียเส้Emกลายเป็นของเล่Fนหนอใจที่ฮัGกเจ้าหลCายนึกว่าAmสิได้..ฮักฮอดCจนมื้อตายกุมภDmา วาเลนไทน์ เดือนยี่E.. ที่ฮักสลาAm

กะบ่คึFดว่าเจ้านั้นสิFmมาตั๋วอ้าCบ่ต่างกับตาFย กะแค่ว่าอ้าFmย..ยังหายGใจ

ขอไว้อาลัยCให้กับความฮัEmฮักอิหลีAmของอ้ายที่มันตาCยตอนเจ้าประหาEmร..อย่างเลือดAmเย็นบ่เคยเห็Cน บ่เคยพ้Emคือคักแท้น้Eอ เห็นเฮาเป็นของAmเล่น..

อ้ายบ่อยากเห็นDmหน้าเจ้าแล้วหล่าบ่ต้องคึดหาCคำเว้าให้เจ้าของAmดูดีผู้หญิงอิหยัDmงเลือดเย็นอิFm Gหลี..ให้จบกันเด้อเฮาชาตินี้G ชาติหน้า..กะอย่ามาให้เห็C

 F  ความฮักหนอ   พรCรณนาความฮักตามเรื่องปรากฏไว้   ความFเสียใจโศกเศร้าเหงาละทมบ่เป็นท่า   กาCลเวลาฮักสุดสิ้นขาดแล้วกะบ่ยัง Dm  ทุกขเวทนาที่ได่ฮับ F  อย่างแสนสาหัสและกะเจ็บปวด.E. ที่เจ้ามอบให้ Am  ขอแสดงความไว้อาลัย ณ ตรงนี้   ให้ไปดีสาเด้อหล่าเด้อ

* | ** | *** |

บ่แม่นเทื่อแรAmก แต่เป็นเทื่อสุดท้Emายกับคนที่อ้าFยเฝ้าคอGยและห่วงหCเจ้ามาFให้อ้ายได่เห็DmกรรมเวรเอE7ย.. คือเป็นผู้ข้Amา..

Dm7 | Am |F | C |F | G |ฟังเพลง - ไว้อาลัยฮัก กู่แคน school - YouTube

เนื้อเพลง ไว้อาลัยฮัก กู่แคน school บ่มีน้ำตา แต่ว่าอ้ายฮ้องไห้ อยู่ในหัวใจ มันไหลเป็นสายธาร บ่เจ็บ บ่ปวด แต่ว่าทรมาน เบิดแฮงคือคนไกล้สิตาย เฮ็ดหยังบ่ได้ ปานคนเสียเส้น กลายเป็นของเล่นหนอใจที่ฮักเจ้าหลาย นึกว่าสิได้ ฮักฮอดจนมื้อตาย กุมภา วาเลนไทน์ เดือนยี่ ที่ฮักสลาย กะบ่คึดว่าเจ้านั้นสิมาตั๋วอ้าย บ่ต่างกับตาย กะแค่ว่าอ้าย ยังหายใจ ขอไว้อาลัยให้กับความฮัก ฮักอิหลีของอ้าย ที่มันตายตอนเจ้าประหาร อย่างเลือดเย็น บ่เคยเห็น บ่เคยพ้อ คือคักแท้น้อ เห็นเฮาเป็นของเล่น อ้ายบ่อยากเห็นหน้าเจ้าแล้วหล่า บ่ต้องคึดหาคำเว้าให้เจ้าของดูดี ผู้หญิงอิหยังเลือดเย็นอิหลี ให้จบกันเด้อเฮาชาตินี้ ชาติหน้า กะอย่ามาให้เห็น ความฮักหนอ พรรณนาความฮักตามเรื่องปรากฏไว้ ความเสียใจโศกเศร้าเหงาละทมบ่เป็นท่า กาลเวลาฮักสุดสิ้นขาดแล้วกะบ่ยัง ทุกขเวทนาที่ได่ฮับ อย่างแสนสาหัสและกะเจ็บปวด ที่เจ้ามอบให้ ขอแสดงความไว้อาลัย ณ ตรงนี้ ให้ไปดีสาเด้อหล่าเด้อ บ่แม่นเทื่อแรก แต่เป็นเทื่อสุดท้าย กับคนที่อ้ายเฝ้าคอยและห่วงหา เจ้ามาให้อ้ายได่เห็น กรรมเวรเอย คือเป็นผู้ข้า


สมควรแล้วที่สูญเสียไป ไม่เสียดายเลยแม้แต่น้อย ดีแล้วที่เขาไม่ใช่ ดีแล้วที่เป็นแบบนี้ และจะดีมากๆหากไม่ต้องได้เจอกันไม่ต้องเห็นกันอีก ชาตินี้และชาติหน้า จึงขอส่งไว้อาลัย ต่อไปไม่ต้องรับรู้ และไม่อยากรับรู้ ถึงแม้เขาจะตายหรืออยู่ก็ตาม เพลง ไว้อาลัยฮัก หนึ่งในผลงานเพลงชุดที่หนึ่ง ของกูแคนสคูล ไทบ้านผู้สร้างงานศิลป์