ย่านบ่ฮักกัน

  กู่แคน   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ย่านบ่ฮักกัน กู่แคน school

C Em | Am |F Em Dm | G |

เธอรู้หรือเปล่Cา..ว่าฉันเหงEmารู้สึกใจหาAmคืนเดือนดัGบกระวนกระวาCคืนเดือนหงDmาย แฮงคึดนำGแฮงแสงตะเว็นดัCบ อัสดงคอยลัAบ อาทิตย์กลับแสDmคิดฮอดหลายเGด ฮักกะหลายแฮEmบ่ได่ระแวDmง แค่หย่านบ่ฮักGกัน

ห่างเจ้าวันนั้Cน คือใจสิขาG/Bด บ่เป็นตาอยู่Amแนวห่างกัGน บ่เห็น บ่ฮู้Cกะคึดนำอยู่Dm ย่านเจ้าเปลี่ยนไGอยู่ไกลคนก้ำAm ห่างกันคนล่ะฟ้Aา จักอยู่นำไDmให้เฮาเติมฮัGกหล่อเลี้ยงหัวใEmคึดฮอดยามใDmดให้ยิ้มได้GเสมC

หากว่าเธDmอ.. บ่แหม่นฟ้าลิขิตมEmสิฮักแก้วตFา.. ที่เจ้ามาลิขิตหัวGใจ

เฮ็ดให้ฮักเบิ้ดแล้Cว กะเลยEm7ฮักไปเบิ้ดแล้Amอยากให้เจ้าฮู้เบิ้ดสูแนDmว อยากให้มาดูแลหัวGใจจั่งใด๋กะฮักเจ้าแล้Cว สิบ่Em7ฮักไผอีกแล้Amสิฮักเจ้าผู้เดียวฮั่นแหDmลว ฮักเจ้าสิบ่ฮักGไผ

ย่านแต่หัวใจบ่ฮักกัCน.. ย่านแต่คนบ่ฮักกัAmน..ย่านแต่เจ้าสิลืมกัDmน เพราะหัวใจมันฮักเจ้าหลายG ๆย่านแต่หัวใจของอ้ายตรอมตCรม

 Dm  อ่มเอ้ยอ่ม ลมเสยใบอ่อน   พี่ซายสาบท้อม เห็นหน้าหม่อมมC   จั่งว่าเบิ่งเป็นหยัง เบิ่งอยู่ลอดแต่ฟ้า   ผู้น้อยเลาะว่าอิ้งเขียน จั่งพี่วนเวียนหDm   ว่าสุแลงวันนี้ ส่างผู้ดีแท้หนอหล่า   แม่ตาคมก้มหย่อง น้องว่าแม่นเจ้C   บุญคว่ำหนอแม่น   จั่งว่าแม่นนิไผปั้น คือมาปั้นแท้น้อกาย

   ใส่กระสายพอเพDmชร ผู้บ่าวเห็นแดดิ้น   คนได้กลิ่นหย่างนำ ส่ำใด๋จั่งได่หล่อ   อยากขอเว้าเกี้Cยว ไปเกี่ยวฝั่นกันถ้อน   โทดถ้อนเด้อ โทดเจ้ามีผัวซ้อน   ผู้นอนอยู่เป็นสาDm   เจ้าผู้ขาวนวลใน ดั่งจันทร์อยู่เทิงฟ้า   โถไผเป็นน้องหล่า แม่นคุณสองซ้อนเสื่C   แม่นซุมเผาเสื่อ ซะบุญหนอบุญเอย

* | ** |

ย่านแต่หัวใจบ่ฮักกัCน..  ย่านแต่คนบ่ฮักกัAmน..ย่านแต่เจ้าสิลืมกัDmน เพราะหัวใจมันฮักเจ้าหลายG ๆมักเจ้าหลายอยากได้ไปเฮ็ดแCนว

C Em | Am |F Em Dm | G |ฟังเพลง - ย่านบ่ฮักกัน กู่แคน school - YouTube

เนื้อเพลง ย่านบ่ฮักกัน กู่แคน school เธอรู้หรือเปล่า ว่าฉันเหงารู้สึกใจหาย คืนเดือนดับกระวนกระวาย คืนเดือนหงาย แฮงคึดนำแฮง แสงตะเว็นดับ อัสดงคอยลับ อาทิตย์กลับแสง คิดฮอดหลายเด ฮักกะหลายแฮง บ่ได่ระแวง แค่หย่านบ่ฮักกัน ห่างเจ้าวันนั้น คือใจสิขาด บ่เป็นตาอยู่ แนวห่างกัน บ่เห็น บ่ฮู้ กะคึดนำอยู่ ย่านเจ้าเปลี่ยนไป อยู่ไกลคนก้ำ ห่างกันคนล่ะฟ้า จักอยู่นำไผ ให้เฮาเติมฮักหล่อเลี้ยงหัวใจ คึดฮอดยามใดให้ยิ้มได้เสมอ หากว่าเธอ บ่แหม่นฟ้าลิขิตมา สิฮักแก้วตา ที่เจ้ามาลิขิตหัวใจ เฮ็ดให้ฮักเบิ้ดแล้ว กะเลยฮักไปเบิ้ดแล้ว อยากให้เจ้าฮู้เบิ้ดสูแนว อยากให้มาดูแลหัวใจ จั่งใด๋กะฮักเจ้าแล้ว สิบ่ฮักไผอีกแล้ว สิฮักเจ้าผู้เดียวฮั่นแหลว ฮักเจ้าสิบ่ฮักไผ ย่านแต่หัวใจบ่ฮักกัน ย่านแต่คนบ่ฮักกัน ย่านแต่เจ้าสิลืมกัน เพราะหัวใจมันฮักเจ้าหลายๆย่านแต่หัวใจของอ้ายตรอมตรม อ่มเอ้ยอ่ม ลมเสยใบอ่อน พี่ซายสาบท้อม เห็นหน้าหม่อมมา จั่งว่าเบิ่งเป็นหยัง เบิ่งอยู่ลอดแต่ฟ้า ผู้น้อยเลาะว่าอิ้งเขียน จั่งพี่วนเวียนหา ว่าสุแลงวันนี้ ส่างผู้ดีแท้หนอหล่า แม่ตาคมก้มหย่อง น้องว่าแม่นเจ้า บุญคว่ำหนอแม่น จั่งว่าแม่นนิไผปั้น คือมาปั้นแท้น้อกาย ใส่กระสายพอเพชร ผู้บ่าวเห็นแดดิ้น คนได้กลิ่นหย่างนำ ส่ำใด๋จั่งได่หล่อ อยากขอเว้าเกี้ยว ไปเกี่ยวฝั่นกันถ้อน โทดถ้อนเด้อ โทดเจ้ามีผัวซ้อน ผู้นอนอยู่เป็นสาว เจ้าผู้ขาวนวลใน ดั่งจันทร์อยู่เทิงฟ้า โถไผเป็นน้องหล่า แม่นคุณสองซ้อนเสื่อ แม่นซุมเผาเสื่อ ซะบุญหนอบุญเอย ย่านแต่หัวใจบ่ฮักกัน ย่านแต่คนบ่ฮักกัน ย่านแต่เจ้าสิลืมกัน เพราะหัวใจมันฮักเจ้าหลายๆมักเจ้าหลายอยากได้ไปเฮ็ดแนว