ยังฮัก

  กู่แคน   ลูกทุ่ง   อีสาน   คิดถึง   หนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยังฮัก กู่แคน school
เนื้อร้อง/ทำนอง: สะปั้ง ฟ้าล่วงบนเรียบเรียง: ไร้สาระสตูดิโอ

D# Gm | Cm Gm |Fm A# | D# A# |

ความฮัD#กของสองเฮA#า..มันสิจบG#ด้วยการจากลD#ฮอยยิ้Cmมกริ่มน้ำตGmา ที่ไหลมาG#จากใจของA#อ้ายคือค้อCmนมาฟาดลGmงกลางใจแหลกสลาG#ยความฮักสองD#เฮาฟ้ามืCmดครึ้มมะลึGmมทึมเทา คือฮักG#สองเฮาจากA#ไกลข้าG#วต้องลA#ม.. เย็Gmนพัดมาให้หนาCmวหัวใจเจ้าจากไปG# เหลือไว้แต่ความเหA#งา  โอA#7..โอย..

ยัD#งฮักเจ้Gmา  ยังคิดฮอG#ดความเก่าความD#หลังถึงCmสองเฮาสิอยู่Gmไกลกัน แต่ใจอ้าG#ยบ่เคยห่างA#ไกลยังฮัD#กคือเก่Gmา  คำว่าเฮG#าบ่เคยเลือนหาD#เจ้ายัCmงอยู่ในGmใจอ้ายคิดฮอดหลFmายฮักเจ้าคือเก่A#า เด้อคำD#หล่า

* | ** |

D# Gm | G# A# |
D# Gm | G# A# |

Cm Gm | Cm Gm |G# | A# | A# |

** |

คือความฮัD#กที่ใจยังบ่Gmลืมแม้วันคืG#นเดือนปีนั้นจะA#ผ่านไปยังมีเจ้D#าถึงแม้เจ้านั้GmนมีใครในหัวใจG#อ้ายนี้ยังเหมือนA#เดิม

โอCmโฮะโอโฮะโอ..ละน้Gmอ..โอCm โฮะโอโฮะโอ.. โอโฮะโGmอละน้อ..ยังบ่ลืG#ม ถึงเฮาสิจากกันA#ไป..   A#7

** |

คิดฮอดหลาFmยฮักเจ้าคือเก่A#า เด้อคำD#หล่า

D# Gm | G# A# |Cm Gm | Fm A# |
Cm Gm | Fm A# | D# |ฟังเพลง - ยังฮัก กู่แคน school - YouTube

เนื้อเพลง ยังฮัก กู่แคน school ความฮักของสองเฮา มันสิจบด้วยการจากลา ฮอยยิ้มกริ่มน้ำตา ที่ไหลมาจากใจของอ้าย คือค้อนมาฟาดลงกลางใจ แหลกสลายความฮักสองเฮา ฟ้ามืดครึ้มมะลึมทึมเทา คือฮักสองเฮาจากไกล ข้าวต้องลม เย็นพัดมาให้หนาวหัวใจ เจ้าจากไป เหลือไว้แต่ความเหงา โอ โอย ยังฮักเจ้า ยังคิดฮอดความเก่าความหลัง ถึงสองเฮาสิอยู่ไกลกัน แต่ใจอ้ายบ่เคยห่างไกล ยังฮักคือเก่า คำว่าเฮาบ่เคยเลือนหาย เจ้ายังอยู่ในใจอ้าย คิดฮอดหลายฮักเจ้าคือเก่า เด้อคำหล่า คือความฮักที่ใจยังบ่ลืม แม้วันคืนเดือนปีนั้นจะผ่านไป ยังมีเจ้าถึงแม้เจ้านั้นมีใคร ในหัวใจอ้ายนี้ยังเหมือนเดิม โอโฮะโอโฮะโอ ละน้อ โอ โฮะโอโฮะโอ โอโฮะโอละน้อ ยังบ่ลืม ถึงเฮาสิจากกันไป คิดฮอดหลายฮักเจ้าคือเก่า เด้อคำหล่า