จาก

  กู่แคน   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จาก กู่แคน school

จากกัCนไปแสนไกGล ไม่มีวัAmนกลับหวนคืนมEmคือฟ้FากับดิFmน ที่เฮาจากกัGนไปไกล

เจ้านั้Cนบ่สนใจG ถิ่มอ้ายไAmปแสนทรมาEmเกินสุFดที่จะทาFmน เจ้าจากอ้าGยบ่เหลือเยื่อใย

โอ้Am.. โฮะโอ้..ละหนEmอ..โฮะโอ้..ละหนDmอ.. โฮะโอ้..ละหนGอ..

น้ำตาไหลจAmากใจที่มันเEmปียกปอนยามจะนอFนอ้ายยังหวั่นไหCสิ่งที่หวAmงสุดหวงนั้นมาGจากไกลคนที่ฮักFย่ำยีหัวใจ..ให้อ้ายมีGน้ำตา

แต่วันนี้Cอ้ายก็ยังฮัEmและยังคิดAmฮอดน้องเสมอEmไปแม้Dmว่าเธอสิเป็นEmของไผอ้ายอยากไห้ฮู้Fว่าใจอ้ายบอกGมาผ่านคืนวันCอ้ายนั้นยังคิดEmฮอดคิดถึงอ้อมกอAmดสองเราวันที่Emผ่านมาคิดถึงวันDmที่เรานั้นต้องEmจากลาคิดถึงวัDmนดี ๆ ของเจ้Gา วันเศร้าของอ้าC

Am | Em |Am | G |
F G | Em Am |F G | C |

* | ** |

F C |

คิดถึงวัDmนดี ๆ ของเจ้Gา วันเศร้าของอ้าF Fm | Cย..ฟังเพลง - จาก กู่แคน school - YouTube

เนื้อเพลง จาก กู่แคน school จากกันไปแสนไกล ไม่มีวันกลับหวนคืนมา คือฟ้ากับดิน ที่เฮาจากกันไปไกล เจ้านั้นบ่สนใจ ถิ่มอ้ายไปแสนทรมาน เกินสุดที่จะทาน เจ้าจากอ้ายบ่เหลือเยื่อใย โอ้ โฮะโอ้ ละหนอ โฮะโอ้ ละหนอ โฮะโอ้ ละหนอ น้ำตาไหลจากใจที่มันเปียกปอน ยามจะนอนอ้ายยังหวั่นไหว สิ่งที่หวงสุดหวงนั้นมาจากไกล คนที่ฮักย่ำยีหัวใจ ให้อ้ายมีน้ำตา แต่วันนี้อ้ายก็ยังฮัก และยังคิดฮอดน้องเสมอไป แม้ว่าเธอสิเป็นของไผ อ้ายอยากไห้ฮู้ว่าใจอ้ายบอกมา ผ่านคืนวันอ้ายนั้นยังคิดฮอด คิดถึงอ้อมกอดสองเราวันที่ผ่านมา คิดถึงวันที่เรานั้นต้องจากลา คิดถึงวันดีๆของเจ้า วันเศร้าของอ้าย คิดถึงวันดีๆของเจ้า วันเศร้าของอ้าย