เล็กๆบ่อยๆ (Ost.คนละทีเดียวกัน)

  GUNGUN   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เล็กๆบ่อยๆ GUNGUN
เนื้อร้อง/ทำนอง: GUNGUNเรียบเรียง: GUNGUNดนตรี: Ton Romrun, Nutthawat Changpradub, Pimtep Kongsaard, Terk phuaktienสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G# | G# |A#m | A#m |
G# | G# |A#m | D# |

ฉัG#นดีใจทุกที ที่ได้เจอเธA#mเนื่องจากเธอG#เหมือนดั่งความฝันฉันหลุดออกมA#mฉัG#นรักเธอทุกทีที่ได้ เห็นหน้A#mเพียงได้สบG#ตา ก็รู้ว่าเธอเรื่องA#m | D#จริง..

 C#  ไม่เคยคิCmดเลย..ว่าจะA#mได้เจอกับเธอในวันนี้Cm.. C#  ใจฉันยอมพCmลีทั้งกาA#mย..ให้เธD#อ..

ความสุขG#เล็ก ๆ ที่ฉันFmได้เคียงข้างเธA#mอบ่อย ๆมันไม่D#ใช่เพียงแค่สิ่Cmงน้อย ๆความรัFmกที่เธอให้A#m | D#มา..แค่เราG#มีกัน แค่ฉัFmนมีเธอ ก็คA#mงสบายเราพร้อD#มเดินก้าวผ่านสิ่Cmงร้าย ๆที่ทำFmเราใจเต้นA#m | D#รัว..(เธอไม่ต้องกลัวอะG# | Fm | A#m | D#ไร)(เธอไม่ต้องกลัวอะG# | Fm | A#m | D#ไร)

Oh baG#by Oh baby Oh baby Oh babe

หลังG#พูดจาและเมื่อเวลาผ่านไA#mเธอจงจำไG#ว้..ว่ารักเราคือของจริA#mไม่G#มีการละเลยหรือการทอดทิ้A#mเนื่องจากรักG#จริง และเธอคือสิ่งสวยA#m | D#งาม..

* | ** |ฟังเพลง - เล็กๆบ่อยๆ GUNGUN - YouTube

เนื้อเพลง เล็กๆบ่อยๆ GUNGUN ฉันดีใจทุกที ที่ได้เจอเธอ เนื่องจากเธอเหมือนดั่งความฝันฉันหลุดออกมา ฉันรักเธอทุกทีที่ได้ เห็นหน้า เพียงได้สบตา ก็รู้ว่าเธอเรื่องจริง ไม่เคยคิดเลย ว่าจะได้เจอกับเธอในวันนี้ ใจฉันยอมพลีทั้งกาย ให้เธอ ความสุขเล็กๆที่ฉันได้เคียงข้างเธอบ่อยๆมันไม่ใช่เพียงแค่สิ่งน้อยๆความรักที่เธอให้มา แค่เรามีกัน แค่ฉันมีเธอ ก็คงสบาย เราพร้อมเดินก้าวผ่านสิ่งร้ายๆที่ทำเราใจเต้นรัว (เธอไม่ต้องกลัวอะไร) (เธอไม่ต้องกลัวอะไร) Oh baby Oh baby Oh baby Oh babe หลังพูดจาและเมื่อเวลาผ่านไป เธอจงจำไว้ ว่ารักเราคือของจริง ไม่มีการละเลยหรือการทอดทิ้ง เนื่องจากรักจริง และเธอคือสิ่งสวยงาม