วาฬเกยใต้

  GUNGUN   สตริง   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง วาฬเกยใต้ GUNGUN
เนื้อร้อง/ทำนอง: GUNGUNเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: GUNGUN

E | D#m |C#m | D#m |
E | D#m |C#m | F# |

 E  มีวาฬตัวหนึ่งลอยว่าD#mยน้ำมา   ดูสดใจชื่C#mนอุรากว่าที่เคD#mย.. E  มันพยายามตามรักD#mทรามเชย   เที่ยวว่ายน้ำC#mจนมาเกยที่ภาคD#mใต้

จงจำไว้E.. ว่ารักใคD#mให้พาC#mเขามาเที่ยวใD#mต้และโปรดจงจำไว้E.. แล้วจะไม่เสียD#mดายถ้ามาC#mล่องใต้สักครั้F#

เที่ยวใต้กันไหEม.. เที่ยวใต้สุขใD#mจ..มาให้ชาวประมC#mง..พาเที่F#ยวกันดีไหBเพราะฉันนั้นเป็นวาEฬที่อยาก..ว่D#mายน้ำใสG#mสุขสบC#mาย ได้ดำน้ำF#ใต้ทะเลBmaj7

E | D#m |C#m | F# |

 E  ตัวฉันไม่เคยจะรู้D#mมาก่อน   อยากให้ลอC#mงมาสักครั้งจะติดใD#m E  ชวนกันมาดูภูเขD#mาลูกใหญ่   อาหารใต้C#m รสชาติเข้มข้นสุดใD#m

ปากบอกว่ารัEก.. คิดถึงอยากเจD#mอ..สุดท้ายก็ได้เจC#mอกันแล้วที่ปักษ์ใต้D#mและฉันก็ยินดีEปล่อยใจให้..ลอยD#mล่องไปกับความสวC#mยงามเหล่านี้     C#m      ที่.. F#

* | * |

E | D#m |C#m | D#m |
E | D#m |C#m | F# |

* |

สักครั้งควรต้องลอEงมาเที่ยว..ที่D#mภาคใต้G#mที่แห่งนี้C#mไม่ได้มีF#แค่ทะเลBmaj7..ฟังเพลง - วาฬเกยใต้ GUNGUN - YouTube

เนื้อเพลง วาฬเกยใต้ GUNGUN มีวาฬตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมา ดูสดใจชื่นอุรากว่าที่เคย มันพยายามตามรักทรามเชย เที่ยวว่ายน้ำจนมาเกยที่ภาคใต้ จงจำไว้ ว่ารักใคร ให้พาเขามาเที่ยวใต้ และโปรดจงจำไว้ แล้วจะไม่เสียดาย ถ้ามาล่องใต้สักครั้ง เที่ยวใต้กันไหม เที่ยวใต้สุขใจ มาให้ชาวประมง พาเที่ยวกันดีไหม เพราะฉันนั้นเป็นวาฬที่อยาก ว่ายน้ำใส สุขสบาย ได้ดำน้ำใต้ทะเล ตัวฉันไม่เคยจะรู้มาก่อน อยากให้ลองมาสักครั้งจะติดใจ ชวนกันมาดูภูเขาลูกใหญ่ อาหารใต้ รสชาติเข้มข้นสุดใจ ปากบอกว่ารัก คิดถึงอยากเจอ สุดท้ายก็ได้เจอกันแล้วที่ปักษ์ใต้ และฉันก็ยินดีปล่อยใจให้ ลอยล่องไป กับความสวยงามเหล่านี้ ที่ สักครั้งควรต้องลองมาเที่ยว ที่ภาคใต้ ที่แห่งนี้ไม่ได้มีแค่ทะเล