เพราะเธอทุกอย่าง (You Made Me This Way)

  Hers   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพราะเธอทุกอย่าง Hers เฮอร์ส
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิภัทร์ กำจรปรีชาเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: นิภัทร์ กำจรปรีชาดนตรี: อริย์ธัช เกื้อจิตกุลนันท์, ณัฐวิทย์ โอดาคิ, AMPPER(ณัฐวุฒิ ลี้กุล), นิภัทร์ กำจรปรีชาสังกัดค่าย: What The Duck, Pollen Soundติดต่องานแสดง: 0818570572, 0896388249

 G#  ก่อนรอยยิ้มจะจางF7หาย   ก่อนได้ซึ้A#m7งถึงความเดียวดาย   ก่อนที่ใจฉันจะหมดแรง

 G#  เคยมีคนอยู่ข้างF7กาย   บอกกับฉันA#m7ว่ารักมากมาย แต่สุดท้าย..

ต้อG#งเจ็บเพราะเธFm7เพราะเธอคนเดียวA#m7ทุกอย่างเข้D#m7ามาทำให้รักแล้วก็ไปคำG#พูดของเธFm7 ทุกคำไม่จริงA#m7สักอย่างแค่D#m7คำหวานให้ฉันได้ตายใจอ่อG#นแอเพราะเธFm7 ทุกวันจมกัA#m7บน้ำตาลืD#m7มว่าเคยยิ้มยังไงทั้งG#หมดเพราะเธFm7 เพราะเธอ เพราะเธอA#m7ทุกอย่างที่ทำD#m7ให้ฉันเป็นแบบนี้G# ได้ยินไห(A#m7)ม..

 G#  ตื่นขึ้นมาจากควาF7มฝัน   เพื่อมารู้A#m7ว่าความเป็นจริง   คำว่ารักไม่มีความหมาย

* | ** |

 F#maj7  หรือเธอFm7ไม่เคยรู้เลย   ใช้ชีD#m7วิตตามที่เคย   แค่เบื่อก็ทิ้งG#เอาไว้ที่ตรงนั้น   ที่ตรงนี้F#maj7.. เหลือใครFm7คนหนึ่งกลางทาง   ไม่อาจจะใช้D#m7ชีวิต ก้าวเดิD#7นต่อไป   ไม่เหลืG#ออะไรในวันนี้

F#maj7 | A#m7 |D#m7 | G# |
F#maj7 | A#m7 |D#m7 | G# |
F#maj7 | A#m7 |D#m7 | G# |
F#maj7 | A#m7 |D#m7 | G# |

** | ** |ฟังเพลง - เพราะเธอทุกอย่าง Hers เฮอร์ส - YouTube

เนื้อเพลง เพราะเธอทุกอย่าง Hers เฮอร์ส ก่อนรอยยิ้มจะจางหาย ก่อนได้ซึ้งถึงความเดียวดาย ก่อนที่ใจฉันจะหมดแรง เคยมีคนอยู่ข้างกาย บอกกับฉันว่ารักมากมาย แต่สุดท้าย ต้องเจ็บเพราะเธอ เพราะเธอคนเดียวทุกอย่าง เข้ามาทำให้รักแล้วก็ไป คำพูดของเธอ ทุกคำไม่จริงสักอย่าง แค่คำหวานให้ฉันได้ตายใจ อ่อนแอเพราะเธอ ทุกวันจมกับน้ำตา ลืมว่าเคยยิ้มยังไง ทั้งหมดเพราะเธอ เพราะเธอ เพราะเธอทุกอย่าง ที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ ได้ยินไหม ตื่นขึ้นมาจากความฝัน เพื่อมารู้ว่าความเป็นจริง คำว่ารักไม่มีความหมาย หรือเธอไม่เคยรู้เลย ใช้ชีวิตตามที่เคย แค่เบื่อก็ทิ้งเอาไว้ที่ตรงนั้น ที่ตรงนี้ เหลือใครคนหนึ่งกลางทาง ไม่อาจจะใช้ชีวิต ก้าวเดินต่อไป ไม่เหลืออะไรในวันนี้