ฮ่มสะแบงแทงใจ

  บอย ศิริชัย   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮ่มสะแบงแทงใจ บอย ศิริชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: บอย ศิริชัยเรียบเรียง: ตูนน้อย สว่างอุบลสังกัดค่าย: ภู่กัน เรคคอร์ด

Cm |

Cm A# | Cm |A# Gm | Cm |

ใต้ต้นสะแบD#ง พระถั่งโปงแลGmงดังวอน ๆCmใจฮำฮิฮำฮอA#น คิดถึงบังอรตอนอยู่เคียCmงใกล้เขาจากไปแล้G#ว จากอีสาGmน..บ้านไFmฮ่ไปอยู่เมืองศิวิไล์D# เยอรมันนี หลายปีบ่มGm

เจ้าคงบ่จำD#..ผู้บ่าวตัวดำGmคนเดิCmป่านนี้เจ้าคงลืA#ม เวลาผ่านไป มันไม่มีค่Cmสะแบงต้นเก่G#า..ที่เฮาเคยนัGmดนั่งพบสบตFmเดี๋ยวนี้เหี่ยวแห้งโรยรD#สะแบงคงรู้A#อ้ายเศร้D#าส่ำใด๋.. Gm A# | Cm

D# | D# |D# | Fm |
Gm A# | D# |Fm A# | D# |

คนไD#ค สัญญาใจไว้กับอ้ายกับอ้าย ส่างมาไลดอกลืมง่ายส่างมาป๋าปล่อยอ้าย..ปล่อยอ้าย..ให้ยืนเก้ออยู่ผู้เดีFmยว

ทางเทีD#ยว..แต่ก่อนเป็นขี้หินแห้งฮอดยามแลงอ้ายพาหย่างเบิ่งสะแบงเป็นดอกพั้ว เหน็บหูน้องสุดถนFmอมบ่หอD#ม แต่ว่ามันสีเข้ม..คือหัวใจแดงจ่ายวายคือหัวใจบักอ้าย สีแดงเข้ม ย้อนฮักจริFm

เจ้ามาทิ้Gmง มาลืมได้ง่าFmเป็นตาหน่Gmายคักแท้หนอคนเฮFmความผิดหวังจากเจ้D#เจ็บเทือนี้เกือบแม่นตาFmย..พุ่นตั๊วD#น้อง..

นั่งเหม่อ นั่งมอD#ง จักสิฮ้องใส่ไCmสุดท้ายคือต้องทำใจG# อวยพรชัยให้เจ้าCmสูงค่าต่อจากนี้ไปG# บ่เซือผู้ใด๋Gm ย่านมีน้ำFmตาสิอยู่เฮ็ดไร่ เฮ็ดนD#อยู่ตามประสA#า..หนุ่มD#นาคนจน

D# | Cm |A# Gm | D# |Fm A# | D# |ฟังเพลง - ฮ่มสะแบงแทงใจ บอย ศิริชัย - YouTube

เนื้อเพลง ฮ่มสะแบงแทงใจ บอย ศิริชัย ใต้ต้นสะแบง พระถั่งโปงแลงดังวอนๆใจฮำฮิฮำฮอน คิดถึงบังอรตอนอยู่เคียงใกล้ เขาจากไปแล้ว จากอีสาน บ้านไฮ่ ไปอยู่เมืองศิวิไล์ เยอรมันนี หลายปีบ่มา เจ้าคงบ่จำ ผู้บ่าวตัวดำคนเดิม ป่านนี้เจ้าคงลืม เวลาผ่านไป มันไม่มีค่า สะแบงต้นเก่า ที่เฮาเคยนัดนั่งพบสบตา เดี๋ยวนี้เหี่ยวแห้งโรยรา สะแบงคงรู้อ้ายเศร้าส่ำใด๋ คนไค สัญญาใจไว้กับอ้าย กับอ้าย ส่างมาไลดอกลืมง่าย ส่างมาป๋าปล่อยอ้าย ปล่อยอ้าย ให้ยืนเก้ออยู่ผู้เดียว ทางเทียว แต่ก่อนเป็นขี้หินแห้ง ฮอดยามแลงอ้ายพาหย่าง เบิ่งสะแบงเป็นดอกพั้ว เหน็บหูน้องสุดถนอม บ่หอม แต่ว่ามันสีเข้ม คือหัวใจแดงจ่ายวาย คือหัวใจบักอ้าย สีแดงเข้ม ย้อนฮักจริง เจ้ามาทิ้ง มาลืมได้ง่าย เป็นตาหน่ายคักแท้หนอคนเฮา ความผิดหวังจากเจ้า เจ็บเทือนี้เกือบแม่นตาย พุ่นตั๊วน้อง นั่งเหม่อ นั่งมอง จักสิฮ้องใส่ไผ สุดท้ายคือต้องทำใจ อวยพรชัยให้เจ้าสูงค่า ต่อจากนี้ไป บ่เซือผู้ใด๋ ย่านมีน้ำตา สิอยู่เฮ็ดไร่ เฮ็ดนา อยู่ตามประสา หนุ่มนาคนจน