หัวใจบ่ได้แข็งคือหำ

  มิกกร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หัวใจบ่ได้แข็งคือหำ มิกกร
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ๊ค ลายไทยเรียบเรียง: เหน่ง ธนเทพดนตรี: เอกวิชญ์ นาชัยสิทธิ์, ธงชัย ถาวรโชติ, วิทย์ เด็กบ้านนอกติดต่องานแสดง: 0956014978

หัวใจอ้ายบ่ได้แข็งคือหำCถืกตั๋วซ้ำ ๆD กะเสียใจได้Emถืกตั๋วเรื่อย ๆ จากคนหลายใCจ..กะเจ็บหลาDย กะมีน้ำตG

A | A |A | Bm |Bm | Bm |Bm | G |

ถาEmมว่าฮักบ่ อ้ายตอBmบเลยว่ายังฮักใจCอ้ายยัDงบ่เปลี่ยนแปGลงถาEmมว่าคิดฮอดบ่ อ้ายตอบเลยว่Bmาคิดฮอดแฮงอ้าCยยังคิดฮอDดอยู่คือเก่G

ถาEmมว่ากลับไปบ่ เริ่มต้นใหBmม่ฮักสองเฮาอ้ายตอCบเลย คDงบ่มีวัGคั่นถาEmมว่าเจ็บบ่ มื้อที่น้องถิ่Bmมอ้ายวันนั้นอ้ายตอCบเลยอ้าDยบ่เคยลืEm

มื้อที่น้องไAmปกับเขา ปล่อยอ้ายให้เหงBmาปานหมามื้อนี้น้องสิCกลับมา..ใช้คำว่าฮักGกับอ้ายหน้าอกข้างซ้Amายที่มันพัง ระบบภายในBmยังบ่เข้าที่ใจอ้ายดวงนี้Cบ่แข็งพอ..ให้เจ้ามาตั๋Bmวให้เจ้ามาหลอกอยากสิบอCก..ให้ฮู้ไว้เด้Dอว่า..

หัวใจอ้ายบ่ได้แข็งคือหำCถืกตั๋วซ้ำ ๆD กะเสียใจได้Emถืกตั๋วเรื่อย ๆ จากคนหลายใCจ..กะเจ็บหลาDย กะมีน้ำตGเหตุผลที่น้ำตาไหCล ย้อนอธิบายDความฮู้สึกในใจBmที่อ้ายอ่อนแEmอ กลั้นน้ำตาบ่ได้Cให้น้อDงเข้าใจ.. ว่าหัวใจอ้าCยบ่ได้แข็DงคือGหำ

A | A |A | Bm |Bm | Bm |Bm | Bm |C | Em |
C | D |Bm | Em |Am | D |Em | Em |

* | ** | ** |

ถืCกเจ้าตั๋วซ้ำ ๆD ..ต่อให้ใจแข็งกว่าหำC กะกลั้นน้ำตDาบ่ได้Gดอก

Em | Em | ( x3 ) | Em |ฟังเพลง - หัวใจบ่ได้แข็งคือหำ มิกกร - YouTube

เนื้อเพลง หัวใจบ่ได้แข็งคือหำ มิกกร หัวใจอ้ายบ่ได้แข็งคือหำ ถืกตั๋วซ้ำๆกะเสียใจได้ ถืกตั๋วเรื่อยๆจากคนหลายใจ กะเจ็บหลาย กะมีน้ำตา ถามว่าฮักบ่ อ้ายตอบเลยว่ายังฮัก ใจอ้ายยังบ่เปลี่ยนแปลง ถามว่าคิดฮอดบ่ อ้ายตอบเลยว่าคิดฮอดแฮง อ้ายยังคิดฮอดอยู่คือเก่า ถามว่ากลับไปบ่ เริ่มต้นใหม่ฮักสองเฮา อ้ายตอบเลย คงบ่มีวัน คั่นถามว่าเจ็บบ่ มื้อที่น้องถิ่มอ้ายวันนั้น อ้ายตอบเลยอ้ายบ่เคยลืม มื้อที่น้องไปกับเขา ปล่อยอ้ายให้เหงาปานหมา มื้อนี้น้องสิกลับมา ใช้คำว่าฮักกับอ้าย หน้าอกข้างซ้ายที่มันพัง ระบบภายในยังบ่เข้าที่ ใจอ้ายดวงนี้บ่แข็งพอ ให้เจ้ามาตั๋วให้เจ้ามาหลอก อยากสิบอก ให้ฮู้ไว้เด้อว่า หัวใจอ้ายบ่ได้แข็งคือหำ ถืกตั๋วซ้ำๆกะเสียใจได้ ถืกตั๋วเรื่อยๆจากคนหลายใจ กะเจ็บหลาย กะมีน้ำตา เหตุผลที่น้ำตาไหล ย้อนอธิบายความฮู้สึกในใจ ที่อ้ายอ่อนแอ กลั้นน้ำตาบ่ได้ ให้น้องเข้าใจ ว่าหัวใจอ้ายบ่ได้แข็งคือหำ ถืกเจ้าตั๋วซ้ำๆ ต่อให้ใจแข็งกว่าหำ กะกลั้นน้ำตาบ่ได้ดอก