ฮักที่แสนดี

  กู่แคน   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮักที่แสนดี กู่แคน school
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้องศิลป์ ฟ้าล่วงบนเรียบเรียง: กู่แคน school

C D | G Em |
C D | G Em |

Am | Am |D | D |
G | Bm |Am D | G | |

เจ้ากะยังบ่เห็Gน ยังบ่เห็น..โอ๋ยความฮักEmของอ้ายที่มันฮักเจ้าหลGาย ฮักเจ้าหลาย ฮักเจ้าอีหBmลียอดชู้ดูหัวใจAmอ้ายก่อนสิจากEmกันไปให้ทำใจAmได้ก่อน..ที่เจ้าGสิหนี..จากกัAmน.. ยังรำDพัน

หากว่าใจเจ้านั้Gน ใจเจ้านั้น คันแม่นคึดEmซังกันหากแต่ใจอ้ายนั้Gน ใจอ้ายนั้น..ที่ยังคงฮัBmกยังผูกพันบุญเฮาสอAmงสร้างกันมาส่ำนี้EmหรือมีเวรกรรAmมนำกันมาตั้งแต่Gปางใด โอ้ยหัAm Dวใจ

เว้าแล้วอยากไห้ออกมGา อือโว อือโอย... Gแต่ว่าน้ำตาบ่ไหEmล หัวใจมันเศEmร้าที่มันเหงCา มันเป็Bmนจั่งนึAmสิคิดถึงCความดีที่เคBmยมีต่อกัAm

ขอบคุณที่ผ่านมGา อือโว อือโอย... Gที่เจ้านั้นได้ยอมเสีEmยเวลา..มาคบEmกันจากกันแล้Cว ขอให้เจ้ามีBmแต่ความสุAmอย่าได้ทุกCข์..คือจั่Bmงอยู่กับอ้าAmขอบคุณหลาCย..ที่ฟ้าส่งเจ้ามาให้ฮู้จัDก..ฮักที่แสนดี..

G Em | G Bm |

C Bm | C Bm |C Bm | Am | D |

* | ** | *** | **** |

G | Em |G |ฟังเพลง - ฮักที่แสนดี กู่แคน school - YouTube

เนื้อเพลง ฮักที่แสนดี กู่แคน school เจ้ากะยังบ่เห็น ยังบ่เห็น โอ๋ยความฮักของอ้าย ที่มันฮักเจ้าหลาย ฮักเจ้าหลาย ฮักเจ้าอีหลียอดชู้ ดูหัวใจอ้ายก่อนสิจากกันไป ให้ทำใจได้ก่อน ที่เจ้าสิหนี จากกัน ยังรำพัน หากว่าใจเจ้านั้น ใจเจ้านั้น คันแม่นคึดซังกัน หากแต่ใจอ้ายนั้น ใจอ้ายนั้น ที่ยังคงฮักยังผูกพัน บุญเฮาสองสร้างกันมาส่ำนี้ หรือมีเวรกรรมนำกันมาตั้งแต่ปางใด โอ้ยหัวใจ เว้าแล้วอยากไห้ออกมา อือโว อือโอย แต่ว่าน้ำตาบ่ไหล หัวใจมันเศร้า ที่มันเหงา มันเป็นจั่งนึง สิคิดถึงความดีที่เคยมีต่อกัน ขอบคุณที่ผ่านมา อือโว อือโอย ที่เจ้านั้นได้ยอมเสียเวลา มาคบกัน จากกันแล้ว ขอให้เจ้ามีแต่ความสุข อย่าได้ทุกข์ คือจั่งอยู่กับอ้าย ขอบคุณหลาย ที่ฟ้าส่งเจ้ามาให้ฮู้จัก ฮักที่แสนดี