รออยู่ตรงนี้

  HUM   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รออยู่ตรงนี้ HUM ฮัม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศุภกานต์ มุทุมลเรียบเรียง: HUMสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Dmaj7 C#m7 | Bm7 |
Dmaj7 C#m7 | D |

Dmaj7 C#m7 | Bm7 |
Dmaj7 C#m7 | D |

พยายาAmaj7มรู้จัก พยายาF#m7มทักทายกับเธBm7หวัE7งให้เธอได้มองฉันหน่อย Amaj7  พยายามพิสูจน์.F#m7.   พยายามพูดคุBm7   ไม่เห็E7นว่าเธอจะมองบ้างเลC#m7   แต่ไม่F#เคย..ท้อBm7ใจ..    Dm7

รู้ตัวเอAmaj7งว่าเห่ย ฉันก็เลF#m7ยไม่เคยมั่นใBm7แล้E7วเมื่อไรจะได้รู้จัก Amaj7  คิดทบทวนทุกอย่F#m7าง..   จะมีทางBm7ไหน.. ให้เธอมาDm7 E7สน..ใจ..

หากเพียงแค่ลAmaj7อง..หันมองหน่F#m7อย ฉันยังคอBm7แอบรอE7คอยเธออยู่ตรงนี้และมีAmaj7..รักเต็มปF#m7รี่ พร้อมยอมพBm7ลีแค่อยากมีรัDกซักทีC#m7รออยู่ตรงนี้Bm7นะคนดีDm7 ฉันเอง

F#m7 E7 | D#dim |F#m7 E7 | D#dim |
Bm7 | Dm7 |

Amaj7 | Amaj7 |Bm7 | Bm7 |
Amaj7 | Amaj7 |Bm7 | Dm7 |

* |

หากเพียงแค่ลAmaj7อง..หันมองหน่F#m7อย ฉันยังคอBm7แอบรอE7คอยเธออยู่ตรงนี้และมีAmaj7..รักเต็มปF#m7รี่ พร้อมยอมพBm7ลีและฉันเอDm7ง และฉันเอE7

ช่วยลAmaj7อง..หันมองหน่F#m7อย ฉันยังคอBm7แอบรอE7คอยเธออยู่ตรงนี้มีAmaj7..รักเต็มปF#m7รี่ พร้อมยอมพBm7ลีแค่อยากมีรัDกซักทีC#m7รออยู่ตรงนี้Bm7นะคนดีDm7 ฉันเอง

Amaj7 | Amaj7 |Bm7 | Bm7 |
Amaj7 | Amaj7 |Bm7 C#m7 | Dm7 |ฟังเพลง - รออยู่ตรงนี้ HUM ฮัม - YouTube

เนื้อเพลง รออยู่ตรงนี้ HUM ฮัม พยายามรู้จัก พยายามทักทายกับเธอ หวังให้เธอได้มองฉันหน่อย พยายามพิสูจน์ พยายามพูดคุย ไม่เห็นว่าเธอจะมองบ้างเลย แต่ไม่เคย ท้อใจ รู้ตัวเองว่าเห่ย ฉันก็เลยไม่เคยมั่นใจ แล้วเมื่อไรจะได้รู้จัก คิดทบทวนทุกอย่าง จะมีทางไหน ให้เธอมาสน ใจ หากเพียงแค่ลอง หันมองหน่อย ฉันยังคอย แอบรอคอยเธออยู่ตรงนี้ และมี รักเต็มปรี่ พร้อมยอมพลี แค่อยากมีรักซักที รออยู่ตรงนี้นะคนดี ฉันเอง หากเพียงแค่ลอง หันมองหน่อย ฉันยังคอย แอบรอคอยเธออยู่ตรงนี้ และมี รักเต็มปรี่ พร้อมยอมพลี และฉันเอง และฉันเอง ช่วยลอง หันมองหน่อย ฉันยังคอย แอบรอคอยเธออยู่ตรงนี้ มี รักเต็มปรี่ พร้อมยอมพลี แค่อยากมีรักซักที รออยู่ตรงนี้นะคนดี ฉันเอง