แอบจูบรูปจอย

  ไอดิน อภินันท์   ลูกทุ่ง   อีสาน   คิดถึง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แอบจูบรูปจอย ไอดิน อภินันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: บอย เขมราฐสังกัดค่าย: SURE Entertainment

F Gm | F |Dm C | F |
Gm C | F | |

พี่คิดถึงจอFย..ทุกลมAmหายเข้าDmออกพี่มีCเรื่องจริงอยากA#บอก..ว่าแอบจูบCรูปจอยรู้Fไหมมาอยู่ไกลตGmา กอดสัญญAmาสองเราแนบใGmไม่นาCนพี่จะกลับFไป ให้จอยเก็บGmใจรอวันนั้C

อยู่กรุงวุ่นวาFย แต่ในใAmจพี่ยังจดDmจ่อถึงวันCที่เราเฝ้ารA#อ เมื่อเรียนจCบจะไปเคียFงฝันกลางวันเข้าเรีGmยน กลางคืAmนยังต้องทำGmงานกีต้าร์Cคู่ใจตัวนั้Fน..บ่นคิดถึCงเสียงจอยไม่Fคลาย

รูปจอGmย..ยังพกติดGกระเป๋าสตาDmงค์ถึงแม้Cกระเป๋าดูว่าFง  แต่รูปจอCยคอยเติมแรงFใจยามเจอะปัญหDmา สบตารูปจอDยความท้อก็หาGmสอดใต้หมอCนเอียงแก้มชิดใกDmล้ต่อลมCหายใจความAmฝัน  C

ไม่รู้ว่าจอFย..มองรูAmปพี่บ้างหรือDmเปล่าอย่าให้Cรูปพี่ต้องเศร้A#า พี่ส่งข่าCวเล่าคำยืนFยันต่อให้โลกนี้Gm..มีคนชื่อจอAmยอีกกี่ร้อยGmพันรักเพียCงจอยนี้เท่าFนั้น เฝ้ารอวันCกลับไปหาFจอย

F | Dm |F | C |
Dm | F |Gm C | F |

* | ** |

F | Am |A# C | F |F |ฟังเพลง - แอบจูบรูปจอย ไอดิน อภินันท์ - YouTube

เนื้อเพลง แอบจูบรูปจอย ไอดิน อภินันท์ พี่คิดถึงจอย ทุกลมหายเข้าออก พี่มีเรื่องจริงอยากบอก ว่าแอบจูบรูปจอยรู้ไหม มาอยู่ไกลตา กอดสัญญาสองเราแนบใจ ไม่นานพี่จะกลับไป ให้จอยเก็บใจรอวันนั้น อยู่กรุงวุ่นวาย แต่ในใจพี่ยังจดจ่อ ถึงวันที่เราเฝ้ารอ เมื่อเรียนจบจะไปเคียงฝัน กลางวันเข้าเรียน กลางคืนยังต้องทำงาน กีต้าร์คู่ใจตัวนั้น บ่นคิดถึงเสียงจอยไม่คลาย รูปจอย ยังพกติดกระเป๋าสตางค์ ถึงแม้กระเป๋าดูว่าง แต่รูปจอยคอยเติมแรงใจ ยามเจอะปัญหา สบตารูปจอยความท้อก็หาย สอดใต้หมอนเอียงแก้มชิดใกล้ ต่อลมหายใจความฝัน ไม่รู้ว่าจอย มองรูปพี่บ้างหรือเปล่า อย่าให้รูปพี่ต้องเศร้า พี่ส่งข่าวเล่าคำยืนยัน ต่อให้โลกนี้ มีคนชื่อจอยอีกกี่ร้อยพัน รักเพียงจอยนี้เท่านั้น เฝ้ารอวันกลับไปหาจอย