บ่ตายอ้ายคงบ่เซาเจ็บ

  ไอดิน อภินันท์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่ตายอ้ายคงบ่เซาเจ็บ ไอดิน อภินันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สมชาย ตรุพิมายเรียบเรียง: ไมเคิล เชงเม้งสังกัดค่าย: SURE Entertainment

Dm | Gm |Am | Dm |

น้ำตDmา..ของอ้ายตั้งท่าสิไหGmเมื่อเจ้Amาโทรถามข่าวใจ เป็นจั่งใด๋Dmแหน่ถึงGmเลือกคนใหม่ควง ก็ยังFเป็นห่วงคนแพ้อยากเห็Gmน..บาดแผลใจอ้ายหาAยดี

ขอบคุDmณ..ที่เจ้ายังคึดฮอGmดกันแฟนเก่Amาจั้งอ้ายตื้นตัน..หัวใจDmอีหลีอ้าGmยบ่ดีขึ้นเลย ลืมเจ้Fาบ่ได้สักทีแต่ละวัGmน..ต้องมีAmสิ่งคอยสะกิDm C A# Aดใจ

ออกไปใสA# ผู้ใด๋กะถาCคนเคยมานำAmดี ๆ ไปใDmอักอยู่เฮืGmอน ฟังเพลงปลอบใจCกะได้ยินFเพลงเจ้าชอบฟัAกินข้าวแลA#ง หรือยามสินอCกะคิดฮอดตอAmนเจ้าอยู่ข้าง ๆDmนั่งอยู่ดี ๆGm บ่ได้คึดหยัง กะยังคึดAmเรื่องเจ้าจนได้คันเป็นGmแบบนี้ต่อไป บ่ตาGmยอ้ายคงบ่เซาเจ็A

A# C | A# F |
Dm C | A# |Gm | A |

เว้าให้ให้ฟัDmง..ว่าอ้ายเป็นอยู่จั่งใGmด๋บ่ได้Amขอความเห็นใจ ให้เจ้ากังDmวลถ้าGmฮักคนอื่นเป็น คงเห็Fนความสุขอีกหนแต่วันนี้Gmเจ้ายังเวียนวAmน..อยู่ในใจDm C A# Aอ้าย

* |

บ่ตาGmย อ้ายคCงบ่เซาคึดฮอด

Dm | Gm |Am | Dm | Dm |ฟังเพลง - บ่ตายอ้ายคงบ่เซาเจ็บ ไอดิน อภินันท์ - YouTube

เนื้อเพลง บ่ตายอ้ายคงบ่เซาเจ็บ ไอดิน อภินันท์ น้ำตา ของอ้ายตั้งท่าสิไหล เมื่อเจ้าโทรถามข่าวใจ เป็นจั่งใด๋แหน่ ถึงเลือกคนใหม่ควง ก็ยังเป็นห่วงคนแพ้ อยากเห็น บาดแผลใจอ้ายหายดี ขอบคุณ ที่เจ้ายังคึดฮอดกัน แฟนเก่าจั้งอ้ายตื้นตัน หัวใจอีหลี อ้ายบ่ดีขึ้นเลย ลืมเจ้าบ่ได้สักที แต่ละวัน ต้องมีสิ่งคอยสะกิดใจ ออกไปใส ผู้ใด๋กะถาม คนเคยมานำดีๆไปใส อักอยู่เฮือน ฟังเพลงปลอบใจ กะได้ยินเพลงเจ้าชอบฟัง กินข้าวแลง หรือยามสินอน กะคิดฮอดตอนเจ้าอยู่ข้างๆนั่งอยู่ดีๆบ่ได้คึดหยัง กะยังคึดเรื่องเจ้าจนได้ คันเป็นแบบนี้ต่อไป บ่ตายอ้ายคงบ่เซาเจ็บ เว้าให้ให้ฟัง ว่าอ้ายเป็นอยู่จั่งใด๋ บ่ได้ขอความเห็นใจ ให้เจ้ากังวล ถ้าฮักคนอื่นเป็น คงเห็นความสุขอีกหน แต่วันนี้เจ้ายังเวียนวน อยู่ในใจอ้าย บ่ตาย อ้ายคงบ่เซาคึดฮอด