พร้อมจะไปกับอ้ายบ่

  ไอดิน อภินันท์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สมชาย ตรุพิมายเรียบเรียง: ไมเคิล เชงเม้งสังกัดค่าย: SURE Entertainment

F#m | F#m |E | E |A | C#m | F#m | |

   บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้A F#m  คำว่าชนEะ จะหาเจF#mอบ่   ทางเดินคนจAน ทุกช่วงมีหลุมมีบ่F#m   อ้ายย่านบ่เหมEาะ..กับเจ้าเด้นF#mาง

 F#m  แต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องAฝ่า F#m  ด้วยมีภารEะแบกไว้หลายF#mอย่าง   ลำบากคนเดียAว หรือมีเจ้าเดินข้าF#m   ฮู้บ่บางครั้Eง.. อ้ายกะคิดหลF#mาย

ไปกับอ้ายบ่Bm น้องสิก้Eาวไปกับอ้าF#mยบ่ไปกับอ้ายบ่E น้องสิก้าDวไปกับอ้าAยบ่พร้อมจะสู้ต่C#mอ หรืออยากเปลี่ยนใF#mเจ้าคบกับอ้ายมาดAน ก็รู้ดีว่าจนจะตBmายไหว บ่ไหC#mว อยากให้ทบทวF#mนอีกที

 F#m  บ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าA F#m  บ่ฮู้ความหวัEง มีหรือบ่มีF#m   ลำพังตัวเอAง บอกได้ว่าลุยเต็มที่F#m   ห่วงแต่คนดีE บ่ฮู้สิคิดจั่งF#mใด๋

A | F#m |E | F#m |
D | E |C#m | C#m |

ไปกับอ้ายบ่Bm น้องสิก้Eาวไปกับอ้าF#mยบ่ไปนำอ้ายบ่E น้องสิก้าDวไปนำกับอ้ายAบ่พร้อมจะสู้ต่C#mอ หรืออยากเปลี่ยนใF#mเจ้าคบกับอ้ายมาดAน ก็รู้ดีว่าจนจะตBmายไหว บ่ไหC#mว อยากให้ทบทวนอีกทีF#m

เดินข้างผู้ชายแบบนี้E.. คนดีเจ้ารับได้บ่..

F#m | F#m |F#m | F#m |ฟังเพลง - พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์ - YouTube

เนื้อเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์ บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้า คำว่าชนะ จะหาเจอบ่ ทางเดินคนจน ทุกช่วงมีหลุมมีบ่อ อ้ายย่านบ่เหมาะ กับเจ้าเด้นาง แต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องฝ่า ด้วยมีภาระแบกไว้หลายอย่าง ลำบากคนเดียว หรือมีเจ้าเดินข้าง ฮู้บ่บางครั้ง อ้ายกะคิดหลาย ไปกับอ้ายบ่ น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่ ไปกับอ้ายบ่ น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่ พร้อมจะสู้ต่อ หรืออยากเปลี่ยนใจ เจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย ไหว บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที บ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง บ่ฮู้ความหวัง มีหรือบ่มี ลำพังตัวเอง บอกได้ว่าลุยเต็มที่ ห่วงแต่คนดี บ่ฮู้สิคิดจั่งใด๋ ไปกับอ้ายบ่ น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่ ไปนำอ้ายบ่ น้องสิก้าวไปนำกับอ้ายบ่ พร้อมจะสู้ต่อ หรืออยากเปลี่ยนใจ เจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย ไหว บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที เดินข้างผู้ชายแบบนี้ คนดีเจ้ารับได้บ่