บ่าวกีต้าร์ยืม

  ไอดิน อภินันท์   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่าวกีต้าร์ยืม ไอดิน อภินันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิโรจน์ สุนทรวิวัฒน์เรียบเรียง/ดนตรี: อภินันท์ แก้วศรีนวม, ชัวร์ทีมสังกัดค่าย: SURE Entertainment

A# C | Dm |Gm C | Dm |

จากบ้านนอกมFา..ด้วยปัญหาAmความจนรุมเร้Dmมีสองมือเปล่A#า..เป็นต้นทุAmนหนุนโชคชะตDmพาใจแห้งFผาก..มาหAmารักเอาดาบหน้DmจนถูกหางตCา..ของเจ้Amาเหวี่ยงมาเจอDmกัน

คนธCรรมดFา ใส่ยืนส์ขาดขAmา ถือกีตาร์Dmยืมมีเจ้าให้ปลื้Cม ก็พอให้ลืมความล้ารายDmวันมือเกากีตาFร์ นั่งถ่าตอนเจ้าเลิกDmงานก่อนให้สะพาCน..เสียงเพลAmงบอกความในใDm

โอF.. โอ้น้อAmงนางหDmล่า.. เจ้A#ากะอย่าCโพดหลFายหากบ่DmลำบากเกินไปGm โปรดช่วAmยส่งใจCอุ้มชูDm

หล่อได้เท่าที่เห็A#น เป็นCได้เท่าที่ฮู้Dmถ้าอ้ายบอกไอเลิฟGmยู  บ่ฮู้Cสิรับได้Dmบ่กะหล่อได้เท่าที่เห็Fน เป็นAmได้เท่าที่Dmฮู้ถ้าอ้ายบอกไอเลิฟยูGm  บ่ฮู้Cสิรับได้Dmบ่

F Am | Dm |Am | Dm |
F Am | Dm |Gm C | Dm |

* |

คนจนจริงใFจ มีอะไรAmกะเว้าสู่ฟัDmอย่าหลับตาซัCง..ใส่คนฮักเจ้าเลยหDmนอห้ามใจCลำบาFก กะเจ้าAmน่าฮักกะด้DmถึงความผิดหวังยืนรCอ อ้ายก็AmสิยอมโสDmตายA# C Dm..

ห้ามใจลำบากF กะเจ้าน่าฮักกะด้อDmถึงความผิดหวังยืนรCอ อ้ายก็AmสิยอมโสDmตาย

A# Am | C |Dm |ฟังเพลง - บ่าวกีต้าร์ยืม ไอดิน อภินันท์ - YouTube

เนื้อเพลง บ่าวกีต้าร์ยืม ไอดิน อภินันท์ จากบ้านนอกมา ด้วยปัญหาความจนรุมเร้า มีสองมือเปล่า เป็นต้นทุนหนุนโชคชะตา พาใจแห้งผาก มาหารักเอาดาบหน้า จนถูกหางตา ของเจ้าเหวี่ยงมาเจอกัน คนธรรมดา ใส่ยืนส์ขาดขา ถือกีตาร์ยืม มีเจ้าให้ปลื้ม ก็พอให้ลืมความล้ารายวัน มือเกากีตาร์ นั่งถ่าตอนเจ้าเลิกงาน ก่อนให้สะพาน เสียงเพลงบอกความในใจ โอ โอ้น้องนางหล่า เจ้ากะอย่าโพดหลาย หากบ่ลำบากเกินไป โปรดช่วยส่งใจอุ้มชู หล่อได้เท่าที่เห็น เป็นได้เท่าที่ฮู้ ถ้าอ้ายบอกไอเลิฟยู บ่ฮู้สิรับได้บ่ กะหล่อได้เท่าที่เห็น เป็นได้เท่าที่ฮู้ ถ้าอ้ายบอกไอเลิฟยู บ่ฮู้สิรับได้บ่ คนจนจริงใจ มีอะไรกะเว้าสู่ฟัง อย่าหลับตาซัง ใส่คนฮักเจ้าเลยหนอ ห้ามใจลำบาก กะเจ้าน่าฮักกะด้อ ถึงความผิดหวังยืนรอ อ้ายก็สิยอมโสตาย ห้ามใจลำบาก กะเจ้าน่าฮักกะด้อ ถึงความผิดหวังยืนรอ อ้ายก็สิยอมโสตาย