ฮักสาวเมืองเลย

  ไอดิน อภินันท์   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮักสาวเมืองเลย ไอดิน อภินันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พิณ ชุมแพเรียบเรียง/ดนตรี: หนุ่ม ภูผาม่านสังกัดค่าย: SURE Entertainment

 Dm  โอ้ ภูกระดึงตระหง่านงาม..   โอ้ แม่น้ำเลยเคยฝากฝัน   ทะเลหมอกงามดังแดนสวGmรรค์   ฝั่งCโขงเชียงคานตรึงใจได้มDm

Dm | Am |F | Gm |
Am | C |Dm A# | A |

ฮักสาวเมืองเลDmย อยากมาเป็นเขยไทเลยฮั่นแนวอยGmาก..ได้หน่อ ได้แนDmว คนขาว Gmๆ คำเว้าม่วน ๆF

 Am  งานผีตาโขนด่านซ้Dmาย ออนซอDนงามฟ้อนขบวGm   เอื้นเอ่DmยไมตรีเชิญชวF   แก้มนวล Gmๆ ส่งยิ้มพิมพ์Aใจ

 Am  ดอกฝ้ายขาว สาวงาDm   สาวเลยใจดำCคือจั่งเขาเว้าDmบ่   เป็นตาฮัGmก ตาแพงแท้หนDm   ผู้สาวบ้าน Gmๆ คนฮู้ผู้ไคF

 Am  มาอ้ายมากินข้Dmาว ฟังแล้DวมีแฮงหัวใGm   ได้นั่Cงสบตาใกล้ ๆF   บอกหัวใจCได้เลยว่าแF | Gm | Dmม่น

 Dm  ฮักสาCวเมืองเลA#ย ฮักแล้Cว ฮักเลยตามเDmลย   หากแม้FนลCงเอA#ย ฝันฝFาก อยากเดินควงแขAm Dm  พระธาติศรีสองรัA#   กราบบนบาCน ขอให้ได้น้องเป็นแฟDm   กอดเจ้าในฝัFนถึงสะพานผ่านแดGmน..   เมือCงแก่นท้าวท่าลี่A

ฮักสาวเมืองเลDmย ฝากตัวเป็นเขยไทเลยได้ก๋อแนมเบิ่Gmง ภูเรือ ภูหDmอ  ด่วน บขGmส. จำต้องลาคนFดี Am  หนุ่มบ้านไกลใจเหงDmา บ่ลืมเลDย สิหวนมาอีกทีGm   แก่งขุดคู้G คืนดาวตกสีDm   นั่งเคียงคนดีC อ้ายจำบ่Fลืม

Gm | Gm |Dm | Dm |
A# | C |F | Gm | Dm |

* | ** |

F | Gm |Dm | Gm C | F |F |ฟังเพลง - ฮักสาวเมืองเลย ไอดิน อภินันท์ - YouTube

เนื้อเพลง ฮักสาวเมืองเลย ไอดิน อภินันท์ โอ้ ภูกระดึงตระหง่านงาม โอ้ แม่น้ำเลยเคยฝากฝัน ทะเลหมอกงามดังแดนสวรรค์ ฝั่งโขงเชียงคานตรึงใจได้มา ฮักสาวเมืองเลย อยากมาเป็นเขยไทเลยฮั่นแนว อยาก ได้หน่อ ได้แนว คนขาวๆคำเว้าม่วนๆ งานผีตาโขนด่านซ้าย ออนซอนงามฟ้อนขบวน เอื้นเอ่ยไมตรีเชิญชวน แก้มนวลๆส่งยิ้มพิมพ์ใจ ดอกฝ้ายขาว สาวงาม สาวเลยใจดำคือจั่งเขาเว้าบ่ เป็นตาฮัก ตาแพงแท้หนอ ผู้สาวบ้านๆคนฮู้ผู้ไค มาอ้ายมากินข้าว ฟังแล้วมีแฮงหัวใจ ได้นั่งสบตาใกล้ๆบอกหัวใจได้เลยว่าแม่น ฮักสาวเมืองเลย ฮักแล้ว ฮักเลยตามเลย หากแม้นลงเอย ฝันฝาก อยากเดินควงแขน พระธาติศรีสองรัก กราบบนบาน ขอให้ได้น้องเป็นแฟน กอดเจ้าในฝันถึงสะพานผ่านแดน เมืองแก่นท้าวท่าลี่ ฮักสาวเมืองเลย ฝากตัวเป็นเขยไทเลยได้ก๋อ แนมเบิ่ง ภูเรือ ภูหอ ด่วน บขส จำต้องลาคนดี หนุ่มบ้านไกลใจเหงา บ่ลืมเลย สิหวนมาอีกที แก่งขุดคู้ คืนดาวตกสี นั่งเคียงคนดี อ้ายจำบ่ลืม