เหล้าพาไป

  วงโซแมน   อิท หนองแวงฮี   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เหล้าพาไป อิท หนองแวงฮี Feat.บอล โซแมน
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิชัย ไชยราช, บีท วรัญญูเรียบเรียง: วิชัย ไชยราชสังกัดค่าย: อีสานสะดิ้ง (E-Sarn Sading)ติดต่องานแสดง: 0810826999

 F#m  คงเป็นความเศร้าที่พDาเรามาพบกัน   คืนนี้Aคงเป็นวันรวมตัEวของคนที่โดนF#m | Dทิ้ง..

A | E |F#m | D |
A | E |F#m | D |

โอ้ละแมนว่Aาน้องหล่า เพียงได้เห็นหน้Eา สบตากะพอสิเดF#mาได้ว่า..เจ้าเป็นทุกDข์กับความฮักที่บ่เป็นตาสิแตAก ที่เจ้าได้แบกมันเอาไEว้อ้ายฮู้ว่ามันเป็F#mนจั่งใด๋เพราะอ้ายกะพึ่งเจ็Dบ..จากคนที่มันบ่มีหัวใจ

 A เฮ็ดนำสิเป็นสิตายแต่มันกะถิ่มฮักไปE  เขาบ่มักคนใส่ใจ เท่าคนซื้อทองให้ใF#mส่  ก็เลยต้องทำDใจปล่อยมือให้เขาไปท่อนนั้นแหล่ว

 A  กะฮู้ดีE ที่เจ้านั้นมีน้ำF#mตา   แต่อ้ายกะมีDวิธีรักษาบรรเทา

ให้เหล้Aามันพาไป ให้เหล้EามันพาไปบิF#mน ๆ ไปล่องลอDย..ให้เหล้Aามันพาไป ให้เหล้EามันพาไปไหF#mล ๆ ไปลอย ๆD ..

** |

สิไปจำมัAนเฮ็ดหยัง เราต้องอยู่กับปัจจุบันปล่อยใจลงไE/G#ปในน้ำจันทร์ ตื่นมาทุกอย่างต้องเอวังอย่าไปง้F#mอให้มันกลับมา อย่าเอาเวลาไปสิ้นเปลืองของเก่Dาที่ว่าดี กะเห็นว่ามีแต่พระเครื่อง

เสียAงแคนห่าว จ้าวใส่หย่E/G#าวลำแพนสุขขีมั่F#mนเด้อแฟน ๆ อิทธิพลDมาแล้ว

* | ** | ** |

A | E | F#m | D | ( x2 )ฟังเพลง - เหล้าพาไป อิท หนองแวงฮี Feat.บอล โซแมน - YouTube

เนื้อเพลง เหล้าพาไป อิท หนองแวงฮี Feat.บอล โซแมน คงเป็นความเศร้าที่พาเรามาพบกัน คืนนี้คงเป็นวันรวมตัวของคนที่โดนทิ้ง โอ้ละแมนว่าน้องหล่า เพียงได้เห็นหน้า สบตา กะพอสิเดาได้ว่า เจ้าเป็นทุกข์กับความฮัก ที่บ่เป็นตาสิแตก ที่เจ้าได้แบกมันเอาไว้ อ้ายฮู้ว่ามันเป็นจั่งใด๋ เพราะอ้ายกะพึ่งเจ็บ จากคนที่มันบ่มีหัวใจ เฮ็ดนำสิเป็นสิตายแต่มันกะถิ่มฮักไป เขาบ่มักคนใส่ใจ เท่าคนซื้อทองให้ใส่ ก็เลยต้องทำใจปล่อยมือให้เขาไปท่อนนั้นแหล่ว กะฮู้ดี ที่เจ้านั้นมีน้ำตา แต่อ้ายกะมีวิธีรักษาบรรเทา ให้เหล้ามันพาไป ให้เหล้ามันพาไป บินๆไปล่องลอย ให้เหล้ามันพาไป ให้เหล้ามันพาไป ไหลๆไปลอยๆ สิไปจำมันเฮ็ดหยัง เราต้องอยู่กับปัจจุบัน ปล่อยใจลงไปในน้ำจันทร์ ตื่นมาทุกอย่างต้องเอวัง อย่าไปง้อให้มันกลับมา อย่าเอาเวลาไปสิ้นเปลือง ของเก่าที่ว่าดี กะเห็นว่ามีแต่พระเครื่อง เสียงแคนห่าว จ้าวใส่หย่าวลำแพน สุขขีมั่นเด้อแฟนๆอิทธิพลมาแล้ว