เจ็บปางตาย

  แจ็ค ลูกอีสาน   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ็บปางตาย แจ็ค ลูกอีสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปริศนา เพชรนาคาเรียบเรียง: บ่าวเบสท์ หัวหน้าเด็กน้อย

F#m | E |D | E |
F#m | E |D | E |

หาF#mกว่าเธอได้ฟังเพลงนี้อาจเป็นเพลC#mงเนื้อหาบ่กินใจเป็นเพลDงบ่มีความหมาย เขียนจากใจAในวงEเหล้า

บ่F#mมีเพลงโคบเวอร์..มอบให้เธEอเด้อผุสาวเก่าจากชีวิDตคนเคยฮักเจ้า เป็นเรื่องราAว ให้เจ้าEฟัง

ถาF#mมเจ้าแหน่อีหลี ชีวิตนี้Eอ้ายผิดหม่องใด๋เจ้าDคือซ่างเปลี่ยนใจ ถิ่มอ้าAยไว้จั่งซี้Eเจ้F#mาแบ่งใจให้เขา กะเว้าEว่าอ้ายบ่ดีจบลงแล้Dวฮักเฮาตอนนี้ ให้โชคดีEสุขขีที่มีเขา..E

อ้ายเจ็บปางตาAย ตอนที่เจ้าEลากลั้นน้ำตาDแทบยืนบ่ไหF#mเจ้าบล็อกเฟAส ลบEไลน์ลบอ้าDยออกจากไอจีEไม่มีแล้AวคนเคยฮักEกัน ผูกพัDนฮักกันในF#mวันนี้หากเจ้าDได้ฟังเพลงนี้Eอยากให้รู้Dหัวใจดวงนี้Eมันเจ็บปางAตาย..(E)

F#m | C#m |D | A E |
F#m | E |D | E |

** |

สาเหDตุที่เขียนเพลงนี้Eอยากให้รู้Dว่าอ้ายตอนนีE..มันทรมานAหลาย..

D E | A |ฟังเพลง - เจ็บปางตาย แจ็ก ลูกอิสาน - YouTube

เนื้อเพลง เจ็บปางตาย แจ็ค ลูกอีสาน หากว่าเธอได้ฟังเพลงนี้ อาจเป็นเพลงเนื้อหาบ่กินใจ เป็นเพลงบ่มีความหมาย เขียนจากใจในวงเหล้า บ่มีเพลงโคบเวอร์ มอบให้เธอเด้อผุสาวเก่า จากชีวิตคนเคยฮักเจ้า เป็นเรื่องราว ให้เจ้าฟัง ถามเจ้าแหน่อีหลี ชีวิตนี้อ้ายผิดหม่องใด๋ เจ้าคือซ่างเปลี่ยนใจ ถิ่มอ้ายไว้จั่งซี้ เจ้าแบ่งใจให้เขา กะเว้าว่าอ้ายบ่ดี จบลงแล้วฮักเฮาตอนนี้ ให้โชคดีสุขขีที่มีเขา อ้ายเจ็บปางตาย ตอนที่เจ้าลา กลั้นน้ำตาแทบยืนบ่ไหว เจ้าบล็อกเฟส ลบไลน์ ลบอ้ายออกจากไอจี ไม่มีแล้วคนเคยฮักกัน ผูกพันฮักกันในวันนี้ หากเจ้าได้ฟังเพลงนี้ อยากให้รู้หัวใจดวงนี้มันเจ็บปางตาย สาเหตุที่เขียนเพลงนี้ อยากให้รู้ว่าอ้ายตอนนี มันทรมานหลาย