ใจเธอใจฉัน (Ost.แฟนฉัน)

  18 กะรัต   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใจเธอใจฉัน 18 กะรัต

B | E |F# | B |

ใจBฉันมีแต่เธF#/A#อ มีแต่เธG#mอคนเดีF#ยวนอEกจากเธอไม่แลF#เหลียวใคB B7ส่วนใจฉัEนก็มีแต่เธBอ มีแต่เธD#อทุกห้องดวงใG#mจะอย่างไC#mรมิแปรฤทัยเปลี่ยนผัF#

อาBทิตย์จะสิ้นแสF#/A#ง โลกแห้งแล้G#mงปานใF#ไม่Eอาจแปรเปลี่ยนใจF#ฉันนั้B B7ต่อให้ดิEนฟ้าพังทลาBย โลกสลาD#ยฉันนี้ไม่หวั่G#mไม่มีวัC#mนฉันจะผันแปF#รจิตใจB

ใจEสองเรา..เคล้าBคลอกันC#mงนิรันF#ดร์ จนฟ้าดินBมลายไปB7เรEาซึ้งกัน มั่นBฤทัย ไม่C#mมีใครรู้ใจเท่าเรF#

ใจBฉันมีแต่เธF#/A#อ มีแต่เธG#mอคนเดียF#นอEกจากเธอไม่แลF#เหลียวใB B7ครส่วนใจฉัEนก็มีแต่เธBอ มีแต่เธD#อทุกห้องดวงใG#mจะอย่างไC#mรไม่มีวันคลF#ายใจกัB

B | E |F# |F# |

B | E |F# | B |

* | ** | *** | **** |

B | E |F# | B |ฟังเพลง - ใจเธอใจฉัน 18 กะรัต - YouTube

เนื้อเพลง ใจเธอใจฉัน 18กะรัต ใจฉันมีแต่เธอ มีแต่เธอคนเดียว นอกจากเธอไม่แลเหลียวใคร ส่วนใจฉันก็มีแต่เธอ มีแต่เธอทุกห้องดวงใจ จะอย่างไรมิแปรฤทัยเปลี่ยนผัน อาทิตย์จะสิ้นแสง โลกแห้งแล้งปานใด ไม่อาจแปรเปลี่ยนใจฉันนั้น ต่อให้ดินฟ้าพังทลาย โลกสลายฉันนี้ไม่หวั่น ไม่มีวันฉันจะผันแปรจิตใจ ใจสองเรา เคล้าคลอกัน คงนิรันดร์ จนฟ้าดินมลายไป เราซึ้งกัน มั่นฤทัย ไม่มีใครรู้ใจเท่าเรา ใจฉันมีแต่เธอ มีแต่เธอคนเดียว นอกจากเธอไม่แลเหลียวใคร ส่วนใจฉันก็มีแต่เธอ มีแต่เธอทุกห้องดวงใจ จะอย่างไรไม่มีวันคลายใจกัน