เคยเป็นที่หนึ่ง

  แจ๋ม พลอยไพลิน   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เคยเป็นที่หนึ่ง แจ๋ม พลอยไพลิน
สังกัดค่าย: เซิ้งมิวสิค, กะปอมก่า เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0984426915

C# Fm | A#m G#m C# |
F# Fm | D#m G# | G# |

C#าหัวใFmจ..แท้น้A#mอ..เจ็F#บปานถืกแทG#งด้วยมีดคC#มีF#คนฮัก..กับเขาG#ทั้งที กะฮัC#กษาไว้G#/C..บ่ได้A#m.. G#  จั่งแม่นพาเขF#ามาเหยียบย่ำG#ใจของอ้ายC#คักแฮง

นี่Fm..ล่ะน้A#mอ.. ไผเตืF#อน อ้ายกะบ่G#ฟังFmม..แล้วบ้A#mอ..บัดเจ้าเมินF#มองข้าม เจ็บแล้วบ่G#หัวใจ..

เคยเป็นที่C#หนึ่งในใจนFmางบัดนี้นาA#mงมีเขาข้างกาFmหัวใจเจ็F#บแป๋ตาG#ยเมื่อเธอเลือกC#เขาต้องยอมรัFmบ อ้ายนั้นตาA#mบอดที่บ่เห็Fmน..ว่าเจ้าA#mสำคัญขอโทF#ษอีกสักครั้G#งในความอวC#ดดี

Fm A#m |B | G# | G# |

เฮ็C#ดจั่งใด๋หัวใFmจกะยังบ่ลืA#mภาพเจ้F#า..ที่เคยG#ฮัก..กับอ้าC#วันF#เวลา..สิผ่านG#ล่วงไปแต่C# G#/Cใจ..              ยังA#m G#มีเจ้ายังฮัF#ก..คือเก่G#า แม้นเจ้าC#มีใคร

* | ** |

G# A# |

เคยเป็นที่D#หนึ่งในใจนาGmบัดนี้Cmนางมีเขาข้างกาGmหัวใจเจ็G#บ..แป๋ตาA#ยเมื่อเธอเลือกD#เขาต้องยอมรัGmบ อ้ายนั้นตาCmบอดที่บ่เห็Gmน..ว่าเจ้าCmสำคัญขอโทG#ษอีกสักครั้A#ง(ในความอวD#ดดี)

*** |

ต้องยอมรัGmบ อ้ายนั้นตาCmบอดที่บ่เห็Gmน..ว่าเจ้าCmสำคัญขอโทG#ษอีกสักครั้A#ง.. คำนี้จากลา

D# Gm | Cm A# | G# Gm | Fm A# | A# | D# |ฟังเพลง - เคยเป็นที่หนึ่ง แจ๋ม พลอยไพลิน - YouTube

เนื้อเพลง เคยเป็นที่หนึ่ง แจ๋ม พลอยไพลิน ชาหัวใจ แท้น้อ เจ็บปานถืกแทงด้วยมีดคม มีคนฮัก กับเขาทั้งที กะฮักษาไว้ บ่ได้ จั่งแม่นพาเขามาเหยียบย่ำใจของอ้ายคักแฮง นี่ ล่ะน้อ ไผเตือน อ้ายกะบ่ฟัง สม แล้วบ้อ บัดเจ้าเมินมองข้าม เจ็บแล้วบ่หัวใจ เคยเป็นที่หนึ่งในใจนาง บัดนี้นางมีเขาข้างกาย หัวใจเจ็บแป๋ตายเมื่อเธอเลือกเขา ต้องยอมรับ อ้ายนั้นตาบอด ที่บ่เห็น ว่าเจ้าสำคัญ ขอโทษอีกสักครั้งในความอวดดี เฮ็ดจั่งใด๋หัวใจกะยังบ่ลืม ภาพเจ้า ที่เคยฮัก กับอ้าย วันเวลา สิผ่านล่วงไป แต่ใจ ยังมีเจ้า ยังฮัก คือเก่า แม้นเจ้ามีใคร เคยเป็นที่หนึ่งในใจนาง บัดนี้นางมีเขาข้างกาย หัวใจเจ็บ แป๋ตายเมื่อเธอเลือกเขา ต้องยอมรับ อ้ายนั้นตาบอด ที่บ่เห็น ว่าเจ้าสำคัญ ขอโทษอีกสักครั้ง(ในความอวดดี) ต้องยอมรับ อ้ายนั้นตาบอด ที่บ่เห็น ว่าเจ้าสำคัญ ขอโทษอีกสักครั้ง คำนี้จากลา