นางเอย

  แจ๋ม พลอยไพลิน   ลูกทุ่ง   อีสาน   อินเลิฟ   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นางเอย แจ๋ม พลอยไพลิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาญ ชาญวุฒิเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: แจ๋ม พลอยไพลินดนตรี: แจ๋ม พลอยไพลิน, ธนะพนธ์ โคตรพัฒน์, โชติวิทย์ พุดสีเสน, การัณย์ ขวัญเขียวสังกัดค่าย: เซิ้งมิวสิคติดต่องานแสดง: 0984426915

A | C#m | D | E |

มันAตึ๊ก ๆ ตั๊ก ๆ ส่างมาตำใจคัC#mกแท้น้อนางเอยเคยF#mเป็นคนเฉยเมย มาละถืกใจเสC#mยเมื่อได้พบเจ้าคนDคืออ้ายทรงโจร แต่ใจอ่อนโยC#mนขอวอนนอนเว้าอยาDกได้เจ้าเป็นแฟนจับมือควงแขEนคือทรงสิเข้าท่า

เลยAแต่งมาเป็นเพลง ให้มันบรรเลC#mงแนวเพลงอินดี้หมF#mดทั้งใจที่มียกให้คนดีC#mพร้อมนามสกุลลุ้Dนว่าเธอสิมักคัก หรือเธอบ่มักฮัC#mกพร้อมใบสมัครคักทั้งใจบ่คัก ลุ้Dน.. หี่อ ๆE

ฝากเพลงนี้Aให้ลมโชยต้อยนางขอให้ใจบาง ๆC#m ของน้องพองโตเปิดรับอ้าF#mยเข้าไปในใจเป็นไปได้ไหC#mม เป็นอ้ายได้บ่สิดูแลD บ่ให้ล้นขาดหยังเพียงแค่นางสั่งมC#mา อ้ายสิหามันให้พ้อให้พ้Dอ..ใจเEจ้า..

ฝากคำฮักAให้ลอยลมล่องไปพร้อมกับความห่วงใC#mยจากใครคนหนึ่งส่งไปถึF#mงหากเพลงนี้ดังขอให้เจ้าจงฟัC#mงตั้งใจเด้อหล่าว่าทุกคำDที่เขียนมาจากทุกความรู้สึกขอสารภาพให้เธอได้รู้C#m ว่าใจดวงนี้มันมีแต่ยูฮู้แหDน่..เด้อน้Eอง..นางเอย..

A | C#m |D | E |

มันAตึ๊ก ๆ ตั๊ก ๆ มาตำใจคักแท้น้อล่ะนางเอยเคC#mยเป็นคนเฉยเมย มาถืกใจเสยล่ะเมื่อได้พบนางคนDผู้ฮ้ายทรงโจรแต่ใจอ่อนโยC#mนหัวลองเปิดบ้างคั่นDได้เจ้าเป้นแฟนจับมือควงแขนEคือทรงสิเข้าท่าเลยAแต่งมาเป็นเพลงให้มันบรรเลงแนวเพลงดอกอินดี้หมดC#mทั้งใจที่มีมอบให้คนดีที่พร้อมจะเคียงข้างไม่Bmเว้นราชการหรอก เพราะพี่ไม่มีวันหยุดหยุDดที่เธอคนนี้ ไม่เข้าใจEจะพูดอีกที.A.

* | ** |

A | C#m |D | E |A |ฟังเพลง - นางเอย แจ๋ม พลอยไพลิน - YouTube

เนื้อเพลง นางเอย แจ๋ม พลอยไพลิน มันตึ๊กๆตั๊กๆส่างมาตำใจคักแท้น้อนางเอย เคยเป็นคนเฉยเมย มาละถืกใจเสยเมื่อได้พบเจ้า คนคืออ้ายทรงโจร แต่ใจอ่อนโยนขอวอนนอนเว้า อยากได้เจ้าเป็นแฟน จับมือควงแขนคือทรงสิเข้าท่า เลยแต่งมาเป็นเพลง ให้มันบรรเลงแนวเพลงอินดี้ หมดทั้งใจที่มียกให้คนดีพร้อมนามสกุล ลุ้นว่าเธอสิมักคัก หรือเธอบ่มักฮักพร้อมใบสมัครคัก ทั้งใจบ่คัก ลุ้น หี่อๆ ฝากเพลงนี้ให้ลมโชยต้อยนาง ขอให้ใจบางๆของน้องพองโต เปิดรับอ้ายเข้าไปในใจ เป็นไปได้ไหม เป็นอ้ายได้บ่ สิดูแล บ่ให้ล้นขาดหยัง เพียงแค่นางสั่งมา อ้ายสิหามันให้พ้อ ให้พ้อ ใจเจ้า ฝากคำฮักให้ลอยลมล่องไป พร้อมกับความห่วงใยจากใครคนหนึ่ง ส่งไปถึงหากเพลงนี้ดัง ขอให้เจ้าจงฟังตั้งใจเด้อหล่า ว่าทุกคำที่เขียนมาจากทุกความรู้สึก ขอสารภาพให้เธอได้รู้ ว่าใจดวงนี้มันมีแต่ยู ฮู้แหน่ เด้อน้อง นางเอย มันตึ๊กๆตั๊กๆมาตำใจคักแท้น้อล่ะนางเอย เคยเป็นคนเฉยเมย มาถืกใจเสยล่ะเมื่อได้พบนาง คนผู้ฮ้ายทรงโจรแต่ใจอ่อนโยนหัวลองเปิดบ้าง คั่นได้เจ้าเป้นแฟนจับมือควงแขนคือทรงสิเข้าท่า เลยแต่งมาเป็นเพลง ให้มันบรรเลงแนวเพลงดอกอินดี้ หมดทั้งใจที่มีมอบให้คนดีที่พร้อมจะเคียงข้าง ไม่เว้นราชการหรอก เพราะพี่ไม่มีวันหยุด หยุดที่เธอคนนี้ ไม่เข้าใจจะพูดอีกที