ไปนำเขาสา

  เจมส์ อนันต์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไปนำเขาสา เจมส์ อนันต์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจมส์ อนันต์เรียบเรียง: ธนากร โททับไทย, อรุณมิน ชิณวงค์สังกัดค่าย: นาทามเร็คคอร์ด

C# | Fm |F# | G# |
C# | Fm |F# | G# | C# |

พร้อC#มสิไปกับเขFmาแล้วแม่A#mนบ่ตัดFmสินใจถืกบ่หนอคA#mนดีอยู่กับอ้าF#ยมีแต่ความเหG#งาอยู่กับเขFmาเจ้าบอกแฮปปี้A#mอ้ายนี้F#.. น้องบอกบ่มีควาG#มหมาย..  G#

พร้อC#มสิจบกับอ้Fmายอีหลีบ้A#mอนางก็ยอF#มยินดีหลีกทางทั้งที่เสียG#ใจเฮ็ดจั่งใด๋Fmน้องจั่งสิฮัA#mก เจ้าฮู้จัFmกเขาหลายแล้วไA#mป่สรุF#ปความฮักของเฮG#าจบแล้วแม่C#นบ่

คนหมดรัD#mกก็ยอมปล่อยไปห้ามจั่งใด๋Fmน้องกะบ่ฟังบ่เหนี่ยวรั้F#ง ถ้าเจ้าบ่แคร์หัวใG#

ไปนำเขาสF#า ให้คนส่าG#ว่าเจ้ามีแฟนC#ใหม่อ้ายกะสิไปF# เดินตามทาG#งของคนถูกทิ้A#mคนผู้ดีC#จั่งน้องให้เจ้าไปA#mโลดคนจน ๆC# คืออ้ายให้มันตายA#mโลดจะทF#นอยู่ต่อทำไมG#.. เจ้าบ่ฮักC#อ้าย

F# | G# |Fm | A#m |
F# | G# |Fm | A#m |
F# | G# |

* | ** |

จะทF#นเจ็บอยู่ทำไมG#.. กับคนหลายC#ใจ..

F# | F#m |C# | C# |ฟังเพลง - ไปนำเขาสา เจมส์ อนันต์ - YouTube

เนื้อเพลง ไปนำเขาสา เจมส์ อนันต์ พร้อมสิไปกับเขาแล้วแม่นบ่ ตัดสินใจถืกบ่หนอคนดี อยู่กับอ้ายมีแต่ความเหงา อยู่กับเขาเจ้าบอกแฮปปี้ อ้ายนี้ น้องบอกบ่มีความหมาย พร้อมสิจบกับอ้ายอีหลีบ้อนาง ก็ยอมยินดีหลีกทางทั้งที่เสียใจ เฮ็ดจั่งใด๋น้องจั่งสิฮัก เจ้าฮู้จักเขาหลายแล้วไป่ สรุปความฮักของเฮาจบแล้วแม่นบ่ คนหมดรักก็ยอมปล่อยไป ห้ามจั่งใด๋น้องกะบ่ฟัง บ่เหนี่ยวรั้ง ถ้าเจ้าบ่แคร์หัวใจ ไปนำเขาสา ให้คนส่าว่าเจ้ามีแฟนใหม่ อ้ายกะสิไป เดินตามทางของคนถูกทิ้ง คนผู้ดีจั่งน้องให้เจ้าไปโลด คนจนๆคืออ้ายให้มันตายโลด จะทนอยู่ต่อทำไม เจ้าบ่ฮักอ้าย จะทนเจ็บอยู่ทำไม กับคนหลายใจ