คั่นน้องบ่เมา (ຄັນນ້ອງບໍ່ເມົາ)

  Jaonang   Jaosee   Koungnang   แร็พ   สตริง   ลาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คั่นอ้ายบ่เมา ຄັນນ້ອງບໍ່ເມົາ Jaosee x Jaonang ft. Koungnang
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจ้ากอล์ฟเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: เจ้ากอล์ฟดนตรี: Airnoy Banna

คั่นน้องบ่เมBาในคืนนั้น คงบ่ได้F#กันในวันนี้คั่นบ่มอG#mมเหล้าเอา กะบ่ได้Eเป็นแฟนกะย้อนเหล้าขาBวในคืนนั้นเฮ็ดให้เฮF#าได้เดินควงแขนได้เป็นแฟG#mนกันมาจนฮอดมื้อEนี้กะย้อนน้องเมา

B | F# |G#m | E |

คั่นBแม่นน้องบ่เมา น้องกะคงสิบ่เข้าไปทักคั่นF#แม่นน้องบ่เมา เฮากะคงสิบ่ฮู้จักคั่นG#mแม่นน้องบ่เมา อ้ายกะคงสิบ่หน้าฮักในคืนนั้Eนดั่งสวรรค์เฮาฮักกันนั้นมันเป็นเพราะน้องเมา

อ้าBยใจอ่อน หรือว่าอ้ายมักง่ายอ้ายที่F#น้องเข้าไปทัก อ้ายก็ยิ้มพร้อม Say Hiถ้G#mาในคืนนั้นน้องบ่เข้าไปทักทายอ้ายก็คงEบ่สนใจ แต่สุดท้ายเฮาก็เป็นแฟนกัน

** |

B | F# |G#m | E |
B | F# |G#m | E |

คั่นBหมู่น้องบ่ชวนน้องออกไปกินเหล้าคั่นF#หมู่อ้ายบ่ชวน บ่พาอ้ายออกไปเมาคั่นG#mในคืนนั้นฝนตกและพายุเข้าน้องกับอ้Eาย เฮาสองคนบ่มีทางที่เฮาจะได้กันดอก

* | ** |

B | F# |G#m | E |

Bาละลาลาลา ละลาลาละลาลาลาลาF#ละลาลาลา ละลาลาละลาลาลาG#mา ลา..  โฮ้E..

โอBย.. โอ๊ยF#น่อ.. น้องG#mเอ้ย.. E

สรุปว่าน้อBงได้อ้าย ตอนที่น้อF#งนั้นเมาฮักอ้G#mายตอนเมา กะคือEว่า

คั่นน้องบ่เมBาในคืนนั้น คงบ่ได้F#กันในวันนี้คั่นบ่ตีG#mท้องเอา กะบ่ได้Eเป็นแฟนกะย้อนเหล้าขาBวในคืนนั้นเฮ็ดให้เฮาF#ได้เดินควงแขนได้เป็นแฟG#mนกันมาจนฮอดมื้อEนี้

** |

รักBเกิดจากคนเมาต้นเหตคือเหล้าทำให้เรามาเจอมันทำF#ให้กับเธอได้เป็นแฟนกันจนทุกวันนี้ก็อยากG#mขอบคุณวันนั้นกับไอ้เหล้าขวดนั้นทำให้ฉันได้มีมีเธEอเป็นแฟนควงแขน ถึงแม้จะเป็นเพราะเมา

ถ้าลอBงคิดดูดี ๆ นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ น่ะก็คงF#เป็นโชคชะตา ฟ้าลิขิตให้เราพบเจอแต่เหล้G#mาก็คือพาหะ..ทำให้ฉันได้มาเจอเธออะไรEก็ช่างมันเถอะแค่ฉันมีเธอ แค่เธอมีฉันก็เกินพBฟังเพลง - คั่นอ้ายบ่เมา ຄັນນ້ອງບໍ່ເມົາ เจ้าสี x เจ้านาง ft. Koungnang - YouTube

เนื้อเพลง คั่นอ้ายบ่เมา ຄັນນ້ອງບໍ່ເມົາ Jaosee x Jaonang ft. Koungnang คั่นน้องบ่เมาในคืนนั้น คงบ่ได้กันในวันนี้ คั่นบ่มอมเหล้าเอา กะบ่ได้เป็นแฟน กะย้อนเหล้าขาวในคืนนั้น เฮ็ดให้เฮาได้เดินควงแขน ได้เป็นแฟนกันมาจนฮอดมื้อนี้ กะย้อนน้องเมา คั่นแม่นน้องบ่เมา น้องกะคงสิบ่เข้าไปทัก คั่นแม่นน้องบ่เมา เฮากะคงสิบ่ฮู้จัก คั่นแม่นน้องบ่เมา อ้ายกะคงสิบ่หน้าฮัก ในคืนนั้นดั่งสวรรค์ เฮาฮักกันนั้นมันเป็นเพราะน้องเมา อ้ายใจอ่อน หรือว่าอ้ายมักง่าย อ้ายที่น้องเข้าไปทัก อ้ายก็ยิ้มพร้อม Say Hi ถ้าในคืนนั้นน้องบ่เข้าไปทักทาย อ้ายก็คงบ่สนใจ แต่สุดท้ายเฮาก็เป็นแฟนกัน คั่นหมู่น้องบ่ชวนน้องออกไปกินเหล้า คั่นหมู่อ้ายบ่ชวน บ่พาอ้ายออกไปเมา คั่นในคืนนั้นฝนตกและพายุเข้า น้องกับอ้าย เฮาสองคน บ่มีทางที่เฮาจะได้กันดอก ลาละลาลาลา ละลาลาละลาลาลา ลาละลาลาลา ละลาลาละลาลาลา ลา ลา โฮ้ โอย โอ๊ยน่อ น้องเอ้ย สรุปว่าน้องได้อ้าย ตอนที่น้องนั้นเมา ฮักอ้ายตอนเมา กะคือว่า คั่นน้องบ่เมาในคืนนั้น คงบ่ได้กันในวันนี้ คั่นบ่ตีท้องเอา กะบ่ได้เป็นแฟน กะย้อนเหล้าขาวในคืนนั้น เฮ็ดให้เฮาได้เดินควงแขน ได้เป็นแฟนกันมาจนฮอดมื้อนี้ รักเกิดจากคนเมา ต้นเหตคือเหล้าทำให้เรามาเจอ มันทำให้กับเธอได้เป็นแฟนกันจนทุกวันนี้ ก็อยากขอบคุณวันนั้น กับไอ้เหล้าขวดนั้นทำให้ฉันได้มี มีเธอเป็นแฟนควงแขน ถึงแม้จะเป็นเพราะเมา ถ้าลองคิดดูดีๆนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆน่ะ ก็คงเป็นโชคชะตา ฟ้าลิขิตให้เราพบเจอ แต่เหล้าก็คือพาหะ ทำให้ฉันได้มาเจอเธอ อะไรก็ช่างมันเถอะ แค่ฉันมีเธอ แค่เธอมีฉันก็เกินพอ