ผัวเผิ่นพาเป็น

  คะแนน นัจนันท์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผัวเผิ่นพาเป็น คะแนน นัจนันท์
สังกัดค่าย: สิงห์มิวสิคติดต่องานแสดง: 0982037796

G#m F# | G#m |C#m | D#m |
G#m | C#m |F# D#m | G#m F# | G#m |

ปานแผ่นดินปี้G#mน บายเอาสิ่F#นมาเช็ดน้ำG#mตาฮู้ว่าพี่มีภรรยC#mา ต้องน้ำตาไหลนอD#mไม่เจตนC#mา..รักคBนที่มีเจ้าC#mของที่ตัวเองต้G#mอง..หลงผิBดโดยไม่รู้D#mตัว

มันอุกอั่งเอ้G#mา นั่งเศร้F#าย้อนว่าคึดหลG#mายอึดแท่บ้อผู้ซาC#mย มาลักเล่BนผัวเขาคือD#mซั่วไม่น่าเลC#mย ไม่น่BาหูตามืดC#mมัวบาปสิกินหัG#mว บัดนี้F#ละหน่อน้อG#mเฮา

ต้องมาเสียตัF#ว.. ให้ผัวชาวบ้าF#น..คงถูกประจาG#mน หากฮู้BฮอดหูเมียเขD#mเป็นแส่เป็นสาBว หากิG#mนส่ำนี่บ้อC#mเฮาแฮงคิด แฮงเศG#mร้า เว้ามBาเคียดให้D#mเจ้าของ

ย้อนว่าบ่ฮู้G#m..   ว่F#าเพิ่นนั่นมีG#mเมียแอบมาคลC#mอเคลีย..กับเราอยู่สองต่อสอD#mผัวเพิ่นพาเป็Bน กะเลG#mย ผิดฮีต ผิดคอC#mบ่กล้าสิฮ้อG#mง.. ย่านF#คนฮู้เรื่อG#mงนำ..

G#m F# | G#m |C#m B | D#m |
G#m | C#m |D#m F# | G#m |

* | ** |

บ่กล้าสิฮ้อG#mง.. ย่านF#คนฮู้เรื่อG#mงนำ..

B C#m | F# |G#m | G#m |ฟังเพลง - ผัวเผิ่นพาเป็น คะแนน นัจนันท์ - YouTube

เนื้อเพลง ผัวเผิ่นพาเป็น คะแนน นัจนันท์ ปานแผ่นดินปี้น บายเอาสิ่นมาเช็ดน้ำตา ฮู้ว่าพี่มีภรรยา ต้องน้ำตาไหลนอง ไม่เจตนา รักคนที่มีเจ้าของ ที่ตัวเองต้อง หลงผิดโดยไม่รู้ตัว มันอุกอั่งเอ้า นั่งเศร้าย้อนว่าคึดหลาย อึดแท่บ้อผู้ซาย มาลักเล่นผัวเขาคือซั่ว ไม่น่าเลย ไม่น่าหูตามืดมัว บาปสิกินหัว บัดนี้ละหน่อน้อเฮา ต้องมาเสียตัว ให้ผัวชาวบ้าน คงถูกประจาน หากฮู้ฮอดหูเมียเขา เป็นแส่เป็นสาว หากินส่ำนี่บ้อเฮา แฮงคิด แฮงเศร้า เว้ามาเคียดให้เจ้าของ ย้อนว่าบ่ฮู้ ว่าเพิ่นนั่นมีเมีย แอบมาคลอเคลีย กับเราอยู่สองต่อสอง ผัวเพิ่นพาเป็น กะเลย ผิดฮีต ผิดคอง บ่กล้าสิฮ้อง ย่านคนฮู้เรื่องนำ บ่กล้าสิฮ้อง ย่านคนฮู้เรื่องนำ