มีสิทธิ์ถ่ายแต่บ่มีสิทธิ์โพสต์

  กิ๊ก รุ่งนภา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มีสิทธิ์ถ่ายแต่บ่มีสิทธิ์โพสต์ กิ๊ก รุ่งนภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้นฮัก พรมจันทร์เรียบเรียง: วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียงติดต่องานแสดง: 0837317139

A C#m | F#m |D | E |
A C#m | F#m |D | E | E |

สิทธิ์Aแค่คนคุย ก็ไC#mด้แต่รอ..วันที่เขF#mาถิ่มไปได้แต่เก็บซ่อDนความจริงเอาไว้ อดไว้เด้อEใจ

เฟAสกะลงบ่ได้ ไอจีC#mกะบ่ให้ลงถามตรง ๆF#m เป็นแฟนใช่C#mไหมมีDความสุขทุกทีC#mที่ไปแต่ทำไBmม..อ้ายEจั่งบ่ค่อยสิชัดAเจน

สิถอBmยหรือเดินหน้า ไม่ได้อยู่ที่ขC#mาแต่อยู่ที่ใจแต่การกระทำDของอ้าย น้องรับบ่ไหวบ่อยากหลบ ๆE ซ่อน ๆ ..E

มีสิทธิ์ถ่าAยแต่บ่มีสิทธิ์โพสC#mต์อยู่ในโหมF#mดแสดงโตบ่ไC#mด้แค่Dอยากฮู้ อยู่C#mสถานะใด๋เป็นหยังอ้าBmยคือบ่เปิดโตEหรือย้านผุใด๋A..สิมาฮู้C#mสิอักเป็นชู้F#mแบบนี้..อีกนาC#mนแค่ไหน..น้อDงกะคนเด้ มีC#mหัวใจ ถ้าสิคBmบกับไผ  Eช่วยชัดเจนAที

A C#m | F#m |D | E | E |

* | ** |

A C#m | F#m |D | E | E |

* | ** |

น้อDงกะคนเด้ มีC#mหัวใจ ถ้าสิฮักBmไผ    Eช่วยเปิดโตAที

A C#m | F#m |D | E | E | A |ฟังเพลง - มีสิทธิ์ถ่ายแต่บ่มีสิทธิ์โพสต์ กิ๊ก รุ่งนภา - YouTube

เนื้อเพลง มีสิทธิ์ถ่ายแต่บ่มีสิทธิ์โพสต์ กิ๊ก รุ่งนภา สิทธิ์แค่คนคุย ก็ได้แต่รอ วันที่เขาถิ่มไป ได้แต่เก็บซ่อนความจริงเอาไว้ อดไว้เด้อใจ เฟสกะลงบ่ได้ ไอจีกะบ่ให้ลง ถามตรงๆเป็นแฟนใช่ไหม มีความสุขทุกทีที่ไป แต่ทำไม อ้ายจั่งบ่ค่อยสิชัดเจน สิถอยหรือเดินหน้า ไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ แต่การกระทำของอ้าย น้องรับบ่ไหว บ่อยากหลบๆซ่อนๆ มีสิทธิ์ถ่ายแต่บ่มีสิทธิ์โพสต์ อยู่ในโหมดแสดงโตบ่ได้ แค่อยากฮู้ อยู่สถานะใด๋ เป็นหยังอ้ายคือบ่เปิดโต หรือย้านผุใด๋ สิมาฮู้ สิอักเป็นชู้แบบนี้ อีกนานแค่ไหน น้องกะคนเด้ มีหัวใจ ถ้าสิคบกับไผ ช่วยชัดเจนที น้องกะคนเด้ มีหัวใจ ถ้าสิฮักไผ ช่วยเปิดโตที