ไม่หลับไม่นอน

  คิงคัฟ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่หลับไม่นอน คิงคัฟ ต้นไม้มิวสิค
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิคเรียบเรียง: เก่ง วง เฟลมดนตรี: อานนท์ เชื้อบุญมาสังกัดค่าย: ต้นไม้มิวสิค

เขี่ยG ๆ โทรศัพEmท์ยัง..นอนไม่หลัCบ คงดึกเหมือนเดิDดูG ๆ เธอโพสต์อะไEmรอยู่แท็คใครฝันดีC อยากรู้ ทุกคืDนก่อนนอน

เลื่อCนดูใครกดหัวใจให้เธอบ่อยG ๆเลื่อCนอ่านคอมเมนท์ที่เธอชอบตอบกลับDไป

ไม่หลับไม่นอGน เธอยังออBmนคุยกลับใคEmเห็นแล้Dวใจมันหวั่นCไหว.. รู้Amสึกไม่ดีDไม่หลับไม่นอGน ยังเฝ้ามอBmงเธออยู่ตรงนี้EmใจยังรัDกคิดถึงเธอคนC | Amดี..เธอยังออDนฉันคงไม่นอน

G | D |

ฉันGหวง ฉันรู้สึEmกห่วงฉันรู้สึCกหน่วง ทั้งที่ไม่ได้Dเป็นเจ้าของถึงGฉัน..ไม่ได้ครอEmบครองได้แค่เฝ้าCมอง แม้ว่าเธอDไม่เคยรู้..

* | ** |

G Bm | Em D |C | Am D |
G Bm | Em D |C | Am D | G |

 Am  อยากให้รู้..ว่ายังBmคงคิดถึEm Am  แต่บอกเธอไม่ไD | D Eด้..

ไม่หลับไม่นอAน เธอยังออC#mนคุยกลับใคF#mเห็นแล้Eวใจมันหวั่นDไหว.. รู้Bmสึกไม่ดีEไม่หลับไม่นอAน ยังเฝ้ามอC#mงเธออยู่ตรงนี้F#mใจยังรัEกคิดถึงเธอคD | Bm Eนดี..

ไม่หลับไม่นอAน เธอยังออC#mนคุยกลับใคF#mเห็นแล้Eวใจมันหวั่นDไหว.. รู้Bmสึกไม่ดีEไม่หลับไม่นอAน ยังเฝ้ามอC#mงเธออยู่ตรงนี้F#mใจยังรัEกคิดถึงเธอคD | Bm Eนดี..เธอยังออEนฉันคงไม่Aนอน Bm  เธอยังออEน.. ฉันคงไม่ได้DนอนDm | A | A..ฟังเพลง - ไม่หลับไม่นอน คิงคัฟ ต้นไม้มิวสิค - YouTube

เนื้อเพลง ไม่หลับไม่นอน คิงคัฟ ต้นไม้มิวสิค เขี่ยๆโทรศัพท์ยัง นอนไม่หลับ คงดึกเหมือนเดิม ดูๆเธอโพสต์อะไรอยู่ แท็คใครฝันดี อยากรู้ ทุกคืนก่อนนอน เลื่อนดูใครกดหัวใจให้เธอบ่อยๆเลื่อนอ่านคอมเมนท์ที่เธอชอบตอบกลับไป ไม่หลับไม่นอน เธอยังออนคุยกลับใคร เห็นแล้วใจมันหวั่นไหว รู้สึกไม่ดี ไม่หลับไม่นอน ยังเฝ้ามองเธออยู่ตรงนี้ ใจยังรักคิดถึงเธอคนดี เธอยังออนฉันคงไม่นอน ฉันหวง ฉันรู้สึกห่วง ฉันรู้สึกหน่วง ทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ ถึงฉัน ไม่ได้ครอบครอง ได้แค่เฝ้ามอง แม้ว่าเธอไม่เคยรู้ อยากให้รู้ ว่ายังคงคิดถึง แต่บอกเธอไม่ได้ ไม่หลับไม่นอน เธอยังออนคุยกลับใคร เห็นแล้วใจมันหวั่นไหว รู้สึกไม่ดี ไม่หลับไม่นอน ยังเฝ้ามองเธออยู่ตรงนี้ ใจยังรักคิดถึงเธอคนดี ไม่หลับไม่นอน เธอยังออนคุยกลับใคร เห็นแล้วใจมันหวั่นไหว รู้สึกไม่ดี ไม่หลับไม่นอน ยังเฝ้ามองเธออยู่ตรงนี้ ใจยังรักคิดถึงเธอคนดี เธอยังออนฉันคงไม่นอน เธอยังออน ฉันคงไม่ได้นอน