หม่องเจ็บ

  กระต่าย พรรณนิภา   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หม่องเจ็บ กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไพบูลย์ แสงเดือนเรียบเรียง: จักรี อบมาสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

F#m E | D A |F#m E | D |

F#m E | D A |Bm D | E C# |

ฮัF#mกซัว ๆ ของอ้าย..มันทำร้ายEคนที่ฮักจริงผู้หญิDง.. บ่ฮัEก บ่ยอมง่าย ๆAจากDอกพ่อแม่Eมา บ่คึดว่C#mาสิให้ใผ๋F#mบายสุดท้าBmย..อ้ายกะแทงข้างหลัE

พาเขามาF#mนั่ง..ในใจEแทนที่น้DองแสF#mบจนหล๋อยฮ้อEง เป็นบ้า เป็นหลัAนั่DงจุกลงคาEที่ เฮ็ดแบบนี้C#m โคตรเป็นตาF#mซังBmรมาน ยามDเห็นอ้ายกอดเข้Eา โอ้โอEย..

หม่องเจ็F#mบ..กะคืEอหัวใจของDน้องตกAเป็นตัวสำรอEง ฮ้องไห้บ่Aเซาหม่องเจ็F#mบ..เริ่มขยาEยพื้นที่ความDเหงาเบิดสภาC#mพแล้วหนอใจเฮBmเมื่ออ้ายพาเขEา..มาซูนหม่องเจ็บ

F#m E | D |F#m E | D |

ยัF#mงหายใจได้อBmยู่ แต่บ่ฮู้C#mสิฮอดมื่อF#mใด๋เร็วDเกินไป มันเร็วเกินไป..ที่อ้าEยไปกับเขAา...

* |

F#m | E |Bm | F#m |
D E | C#m F#m |D E | C#m F#m |

* |

เบิดสภาC#mพแล้วหนอใจเฮBmเมื่ออ้ายพาเขEา..มาเหยียบหม่องเจ็บ

F#m E | D A |Bm D | E C# |F#m |ฟังเพลง - หม่องเจ็บ กระต่าย พรรณนิภา - YouTube

เนื้อเพลง หม่องเจ็บ กระต่าย พรรณนิภา ฮักซัวๆของอ้าย มันทำร้ายคนที่ฮักจริง ผู้หญิง บ่ฮัก บ่ยอมง่ายๆจากอกพ่อแม่มา บ่คึดว่าสิให้ใผ๋บาย สุดท้าย อ้ายกะแทงข้างหลัง พาเขามานั่ง ในใจแทนที่น้อง แสบจนหล๋อยฮ้อง เป็นบ้า เป็นหลัง นั่งจุกลงคาที่ เฮ็ดแบบนี้ โคตรเป็นตาซัง ทรมาน ยามเห็นอ้ายกอดเข้า โอ้โอย หม่องเจ็บ กะคือหัวใจของน้อง ตกเป็นตัวสำรอง ฮ้องไห้บ่เซา หม่องเจ็บ เริ่มขยายพื้นที่ความเหงา เบิดสภาพแล้วหนอใจเฮา เมื่ออ้ายพาเขา มาซูนหม่องเจ็บ ยังหายใจได้อยู่ แต่บ่ฮู้สิฮอดมื่อใด๋ เร็วเกินไป มันเร็วเกินไป ที่อ้ายไปกับเขา เบิดสภาพแล้วหนอใจเฮา เมื่ออ้ายพาเขา มาเหยียบหม่องเจ็บ