โรคซึมเหล้า

  กระต่าย พรรณนิภา   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โรคซึมเหล้า กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไท, จักรี อบมาสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

D# | Cm |G# | A# |

 D#  ยังลืมแฟนเก่Gmาบ่ได่   กะเลยเข้าไปCmเสิร์จหาในกูเกิ้Gm D#  อยากสิลืมแฟนเก่าGmเหลือเกิน   ต้องเสิร์จหาG#คำว่าจั่งใด๋A#

 D#  บ่อยากเหลือเศษซาGmกความฮัก   ให่อุกอัG#งคาอยู่ในหัวใD#   ต้องเห้ดจั่งใFmด๋..จั่งสิลืมG#เจ้าได่สักA#ที..   A#

 G#  สิให่เมาดีกรี..ไปอีกกี่D#ไห.. G#  สิ่ให่นอนฮ่องไห้..ไปอีกกี่D#หน.. G#  คนบ่มีหัวใจ เมาให่ตาGmยเจ้ากะบ่หลูโCmตน   ชีวิG#ตกว่าสิม้ม..คืนA#แห่งความเหงา.. A#

จนน้องเป็นโรคซึมเหล้D#ขาดเหล้าแล้วมันสิเหGm/Dงา เหงาแล้วเดี๋ยวมันสิเศCmร้าสาเหตุA#กะเป็นย้อนเจ้G#า.. เอาหัวใจA#น้องไปย่ำยีเป็นโรคซึมเหล้D#อาการบ่ค่อยสู้ดีGm/D บ่มีฮอดสมาCmธิสิหายใจA#ให้ม้มคืนG#นี้..คั่นบ่มีA#ดีกรี (คงสิตายไปแล้ว ฮู้D#บ่)

D# Gm/D | Cm A# |G# | A# |

D# Gm/D | Cm A# |G# | A# |

* | ** | ** |

ย้อนน้องเมFmาดีกรี ก็เลยกลาA#ย..เป็นโรคซึมเหล้า..

D# | Cm |G# | A# |D# |ฟังเพลง - โรคซึมเหล้า กระต่าย พรรณนิภา - YouTube

เนื้อเพลง โรคซึมเหล้า กระต่าย พรรณนิภา ยังลืมแฟนเก่าบ่ได่ กะเลยเข้าไปเสิร์จหาในกูเกิ้ล อยากสิลืมแฟนเก่าเหลือเกิน ต้องเสิร์จหาคำว่าจั่งใด๋ บ่อยากเหลือเศษซากความฮัก ให่อุกอังคาอยู่ในหัวใจ ต้องเห้ดจั่งใด๋ จั่งสิลืมเจ้าได่สักที สิให่เมาดีกรี ไปอีกกี่ไห สิ่ให่นอนฮ่องไห้ ไปอีกกี่หน คนบ่มีหัวใจ เมาให่ตายเจ้ากะบ่หลูโตน ชีวิตกว่าสิม้ม คืนแห่งความเหงา จนน้องเป็นโรคซึมเหล้า ขาดเหล้าแล้วมันสิเหงา เหงาแล้วเดี๋ยวมันสิเศร้า สาเหตุกะเป็นย้อนเจ้า เอาหัวใจน้องไปย่ำยี เป็นโรคซึมเหล้า อาการบ่ค่อยสู้ดี บ่มีฮอดสมาธิ สิหายใจให้ม้มคืนนี้ คั่นบ่มีดีกรี (คงสิตายไปแล้ว ฮู้บ่) ย้อนน้องเมาดีกรี ก็เลยกลาย เป็นโรคซึมเหล้า