ร้ายแต่ไม่แรง

  La Vida   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ร้ายแต่ไม่แรง ลวิดา (La Vida)
เนื้อร้อง/ทำนอง: แม็ค โกสินทร์ (Mc Kosin)เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ณรงค์ เดชะดนตรี: ยู วทัญญู พานทองสังกัดค่าย: khaosan Beats

Am E | F Am |F Am | E Am |

ร้าAmยแต่ไม่แรงEหรอก มันFก็แค่ STYAmLEคุยFกันได้สบAmาย เธอไม่Eต้องกลัAmร้าAmยแต่ไม่แรงEหรอก CLEAFR กันได้ชัวร์ AmCONFIRFM ว่ารักรัว Amๆ  ไม่งั้Eน BYE BYAmE

ถ้าคบAmแล้วจะกั๊กอย่ามาEดิถ้ามีFใครอยู่แล้วอย่ามAmาดิถ้าหวังจะ BLAFH BLAH BLAH ก็อย่ามาAmดิแต่ถ้ากล้Eา ก็เข้ามาดิAm

รัAmกไม่รัก ไม่รู้Eอ่ะเข็ดแล้Fวเจอแต่รักที่ต้องรAmอ.อ.ครั้งเดีFยวไม่พูดเยอะมันเจ็บคAmไม่ฟัEง WALK OUT OF THE DOAmOR

สร้าAmงกำแพงเอาไว้EFจไม่แข็งเท่าไหAmร่เบื่Fอจะโดนทำร้าAmย  BLOECK ไว้ก่อAmAmติกาเป็นเงี้Eย ไม่ไหFวก็กลับไปนอAmเข้าใจFแล้วก็ขอให้เธอเดินAmตรงเข้ามาจะได้รู้Eว่าตัวฉันเป็นยังไAm

** |

ถ้าคบAmแล้วต้องรัก แบบนี้Eดิถ้าคบFแล้วยิ่งรัก แบบนี้Amดิไม่ได้แบบ BLAFH BLAH BLAH ขอแบบนี้AmดิHEA HA HAmA

ข้างนอAmกเป็นเหมือนชาว ROECKแต่ข้างในF KITTY จะตAmายแววตFาอาจดูร้าย ๆAm          แต่ฉัEนใจอ่อAm

* | ** |

Am E | F Am |F Am | E Am |
Am E | F Am |F Am | E Am |

* | ** |

CONFIRFM ว่ารักรัว Amๆ  ไม่งั้Eน BYE BYAmEฟังเพลง - ร้ายแต่ไม่แรง ลวิดา (La Vida) - YouTube

เนื้อเพลง ร้ายแต่ไม่แรง ลวิดา (La Vida) ร้ายแต่ไม่แรงหรอก มันก็แค่ STYLE คุยกันได้สบาย เธอไม่ต้องกลัว ร้ายแต่ไม่แรงหรอก CLEAR กันได้ชัวร์ๆCONFIRM ว่ารักรัวๆ ไม่งั้น BYE BYE ถ้าคบแล้วจะกั๊กอย่ามาดิ ถ้ามีใครอยู่แล้วอย่ามาดิ ถ้าหวังจะ BLAH BLAH BLAH ก็อย่ามาดิ แต่ถ้ากล้า ก็เข้ามาดิ รักไม่รัก ไม่รู้อ่ะ เข็ดแล้วเจอแต่รักที่ต้องรอ อ ครั้งเดียวไม่พูดเยอะมันเจ็บคอ ไม่ฟัง WALK OUT OF THE DOOR สร้างกำแพงเอาไว้ ใจไม่แข็งเท่าไหร่ เบื่อจะโดนทำร้าย BLOCK ไว้ก่อน กติกาเป็นเงี้ย ไม่ไหวก็กลับไปนอน เข้าใจแล้วก็ขอให้เธอเดินตรงเข้ามา จะได้รู้ว่าตัวฉันเป็นยังไง ถ้าคบแล้วต้องรัก แบบนี้ดิ ถ้าคบแล้วยิ่งรัก แบบนี้ดิ ไม่ได้แบบ BLAH BLAH BLAH ขอแบบนี้ดิ HA HA HA ข้างนอกเป็นเหมือนชาว ROCK แต่ข้างใน KITTY จะตาย แววตาอาจดูร้ายๆ แต่ฉันใจอ่อน CONFIRM ว่ารักรัวๆ ไม่งั้น BYE BYE


ลวิดา(La Vida) คู่ Duo แห่งค่าย khaosan Beats กับ Single แรก ในชีวิต “ร้ายแต่ไม่แรง” คือ เพลงเนื้อหาจิกกัด ที่ตอกกลับพวกสายหยอดเข้ามาแอ๊วแบบไม่จริงจัง มาอย่างงี้ อย่ามาดีกว่า... เลยต้องสร้างเกราะป้องกันความเจ็บปวดให้ตนเองหน่อย แม้ข้างในเปราะบางเท่าไหร่ต้องทำตัวให้ Fierce เริดๆ เฉิดฉาย เพราะไม่อยากกลับไปเจ็บเหมือนก่อน เเละ คู่ Duo ลวิดา(La Vida) คือ ผู้ถ่ายทอดอารมณ์แข็งนอกแต่อ่อนไหว ได้ลองสัมผัสความน่ารักแต่แอบเฟียสใน “ร้ายแต่ไม่แรง