เดลิเวอรี่ (delivery)

  Labanoon   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เดลิเวอรี่ LABANOON ลาบานูน
เนื้อร้อง: เหนือวงศ์ทำนอง: เมธี อรุณเรียบเรียง: Labanoon (ลาบานูน)ดนตรี: สังกัดค่าย: genie records

Am | Am |Em | Em |
Am | Am |Em | Em |

อยาAmกจะกินอะไรดี ฉันEmคนนี้จะซื้อมาอยาFกจะออกไปธุระ ฉันCคนนี้จะพาเธอไปGไม่Amว่าวันที่เธอยิ้ม หรืEmอวันที่เธอเศร้าใจถ้าFมีเรื่องให้ช่วยอะไร เธอCไม่ต้องเกรงใจฉันเลG

ขอแค่เพียงให้เธอAmสั่ง ฉันก็พร้อมจะไปEmส่งให้คิดซะว่าฉันFเป็นคนคุ้นเคCขอแค่เธอมีความAmสุข ฉันจะทำให้ทุกEmอย่างแค่เธอพูดว่าต้อFงการ.. คนอย่างฉัGนจะไม่อยู่เฉย

สั่Amงทันที ส่FงทันใจความรักCหรือความเข้าใจหรือความห่วงใยGอะไรก็มีให้เธอเหนื่อAmยแค่ไหน ได้Fเสมอยังพร้อCมจะทำเพื่อเธอถึงแม้ว่าเธอGจะไม่ได้คิดอะไร

Am | Am |

ไม่Amค่อยอยากจะฝันไกล รู้Emว่าไม่ได้สำคัญแค่Fยังคงได้เจอกัน สำCหรับฉันก็ดีเหลือเกินG

* | ** |

Am | Am |Em | Em |
Am | Am |Em | Em |

 Am  ชาบู สุกี้ พิซซ่า ทั้งชานม คอฟฟี่ โคล่า Em  จะบิงชู น้ำแข็งใส หรือไอติม ว่ามาเลยจ้G Am  หรือว่าอยากมีคนที่ใส่ใจ   หรือว่าอยากมีใครที่เห็นค่า Em  อยู่ไม่ใกล้ อยู่ไม่ไกล   อยู่ตรงนี้ อยู่นี่ไง คนข้างหน้า

ไม่Fกล้าคิดว่าเธอGจะมาสนใAmจ..ผู้ชายคนนี้แต่Fถ้าวันนั้นมีGคงดีใจตาย..

** |

สั่Amงทันที ส่FงทันใจความรักCหรือความเข้าใจหรือความห่วงใยGอะไรก็มีให้เธอ

เหนื่อAmยแค่ไหน ได้Fเสมอยังพร้อCมจะทำเพื่อเธอไปจนกว่าเธGจะยอมเห็Am | Am | Em | Emนใจจะยอมเห็Am | Am | Em | Em | Amนใจฟังเพลง - เดลิเวอรี่ LABANOON ลาบานูน - YouTube

เนื้อเพลง เดลิเวอรี่ LABANOON ลาบานูน อยากจะกินอะไรดี ฉันคนนี้จะซื้อมา อยากจะออกไปธุระ ฉันคนนี้จะพาเธอไป ไม่ว่าวันที่เธอยิ้ม หรือวันที่เธอเศร้าใจ ถ้ามีเรื่องให้ช่วยอะไร เธอไม่ต้องเกรงใจฉันเลย ขอแค่เพียงให้เธอสั่ง ฉันก็พร้อมจะไปส่ง ให้คิดซะว่าฉันเป็นคนคุ้นเคย ขอแค่เธอมีความสุข ฉันจะทำให้ทุกอย่าง แค่เธอพูดว่าต้องการ คนอย่างฉันจะไม่อยู่เฉย สั่งทันที ส่งทันใจ ความรักหรือความเข้าใจ หรือความห่วงใยอะไรก็มีให้เธอ เหนื่อยแค่ไหน ได้เสมอ ยังพร้อมจะทำเพื่อเธอ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้คิดอะไร ไม่ค่อยอยากจะฝันไกล รู้ว่าไม่ได้สำคัญ แค่ยังคงได้เจอกัน สำหรับฉันก็ดีเหลือเกิน ชาบู สุกี้ พิซซ่า ทั้งชานม คอฟฟี่ โคล่า จะบิงชู น้ำแข็งใส หรือไอติม ว่ามาเลยจ้า หรือว่าอยากมีคนที่ใส่ใจ หรือว่าอยากมีใครที่เห็นค่า อยู่ไม่ใกล้ อยู่ไม่ไกล อยู่ตรงนี้ อยู่นี่ไง คนข้างหน้า ไม่กล้าคิดว่าเธอจะมาสนใจ ผู้ชายคนนี้ แต่ถ้าวันนั้นมีคงดีใจตาย สั่งทันที ส่งทันใจ ความรักหรือความเข้าใจ หรือความห่วงใยอะไรก็มีให้เธอ เหนื่อยแค่ไหน ได้เสมอ ยังพร้อมจะทำเพื่อเธอไปจนกว่าเธอ จะยอมเห็นใจ จะยอมเห็นใจ