ตามที่ใจอยาก

  Lil Tery   Rapper Tery   แร็พ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตามที่ใจอยาก Lil Tery Feat.Raper Tery แร็ปเปอร์เต้ย
เนื้อร้อง/ทำนอง: Rapper Tery, ณัฐพงษ์ หอมเทียนเรียบเรียง/ดนตรี: E_YENstudio

Fm | Cm |Fm | Cm |

ยังทำตามที่ใจFmอยาก ไม่ใช่ตามที่ใครอยากไม่เป็นไรถ้าใครCmด่า ยังมีคนเข้าใจกว่ายังหาเลี้ยงคนได้หลาFmยปาก ชีวิตนี้ฉันว่าคุ้มมากตามที่ใจCmอยาก จนวันที่ฉันนั้นตายจาก

ทำไมต้องเชื่Fmอ ทำไมต้องคิดทำไมต้องทำเหมือนมึงทำไมต้องชอบ ต้องใช้ชีวิตในแนวทางของมึงมึงไม่ต้องเชื่Cmอ มึงไม่ต้องคิดมึงไม่ต้องทำเหมือนกูกูก็แค่ชอบแค่ใช้ชีวิตในแนวทางของกู

มึงส่อFmงกระจกมองดูหรือยัง ก่อนที่จะไปด่าว่าใครมึงส่อCmงเถอะส่องเพื่อความมั่นใจว่าชีวิตมึงดีกว่าในเมื่อวาน

แร็Fmพไม่มียา แร็พกูไม่มีกัญชาแร็พกูเพียว แร็พกูจริง แร็พกูแม่งมีปัญญาแร็Cmพไม่มีหี ไม่มีนมไม่ปลูกฝังค่านิยมเยาวชน แร็พกูแม่งมีราคา

กูแร็Fmพเพื่อชีวิตว่ะโทษที กูแร็พจนชีวิตอะโคตรดีจะความรัCmกความฝันจะการเมืองก็มีจะ Old School, New School มันก็มีข้อดีถ้าใจมึงแคFmบ มึงก็อยู่แต่ในที่แคบถ้าใจมึงกระจอกคำตอบคืออยู่กับที่แน่แร็พกูยังส่อCmงแสงสว่างแม้อยู่ในที่แจ้งจะ Old หรือว่า New ก็ไม่ไทย ก็ไม่จริงเท่าชีวิตยังต้องดิ้Fmนแม่ง แร็พกูเพื่อพ่อ แล้วก็เพื่อแม่แร็Cmพกูเพื่อเพื่อนตอนที่เพื่อนแย่แร็พกูสอนน้องตอนมันเลวแร็พกูแม่งเหมือนกับเปลวไฟส่งพลังไปให้คนฟังเพลง

* |

ไอ้น้องเอ้Fmย เรื่องที่กูจะฝากไม่ใช่แค่ข้อหนึ่งจบตรีมันก็ดี จะไม่ลำบากเหมือนพ่อมึงถ้ามึCmงไม่อยากเรียน มึงต้องแข็ง มึงต้องแน่จริงไม่ใช่ว่าขูดเลือดขูดเนื้อหนังของแม่กิน

ประสบFmการณ์ไม่มีในหนังสือหน้าแรกอยากได้กูต้องกล้ากูต้องเปิดหน้าแลกกูCmไม่เคยปล่อยให้ความจนฆ่าแม่หรือคนที่บ้านแย่อุปสรรคอะมีค่าแค่ให้กูน่ะฆ่าแม่ง

 Fm  กูแม่งเดือดเองวันนั้นกูเลือกสิ่งที่รัก   จนวันนี้แม่งตอบแทนที่ออกแรง จึงมีรCmถ มีที่พัก   ที่ใครเขาว่ายากกูทำให้มันมีค่าได้   ไม่ใช่เด็กดีที่ว่าง่าย

แต่ก็เป็นเสาFmหลักของที่บ้านได้กูยังแร็พเพื่อชีวิตจะศัตรูหรือว่ามิตร ก็เพื่อมึงด้วยไอ้ทิCmไม่ชอบที่จะ Diss ชอบแร็พไว้ให้คิดมีทั้งสุข มีทั้งเศร้า ยังแร็พเล่าเรื่องชีวิต

เรียนรู้Fmจากคนอื่นเท่าที่จำเป็นที่เหลือใช้เซนส์ และสัญชาตญาณที่แม่งยังเต็ม Cm  มึงเห็นแค่ กูมีเงิน กูมีชื่อ   ที่มึงไม่เห็นก็คือ วันที่ชีวิตกูแม่งลำเค็ญ

มึงเปรียFmบตัวกูกับคนที่ดังได้ไม่นานแต่กูเปรียบตัวกูกับตัวกูในเมื่อวานมึงจะเปลี่Cmยนที่กลยุทธ์ หรือจะเปลี่ยนที่เป้าล่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมก็ต้องเปลี่ยนเพื่อจะก้าวหน้า

* | * |

Fm | Cm |Fm | Cm |ฟังเพลง - ตามที่ใจอยาก Lil Tery Feat.Raper Tery แร็ปเปอร์เต้ย - YouTube

เนื้อเพลง ตามที่ใจอยาก Lil Tery Feat.Raper Tery แร็ปเปอร์เต้ย ยังทำตามที่ใจอยาก ไม่ใช่ตามที่ใครอยาก ไม่เป็นไรถ้าใครด่า ยังมีคนเข้าใจกว่า ยังหาเลี้ยงคนได้หลายปาก ชีวิตนี้ฉันว่าคุ้มมาก ตามที่ใจอยาก จนวันที่ฉันนั้นตายจาก ทำไมต้องเชื่อ ทำไมต้องคิด ทำไมต้องทำเหมือนมึง ทำไมต้องชอบ ต้องใช้ชีวิตในแนวทางของมึง มึงไม่ต้องเชื่อ มึงไม่ต้องคิด มึงไม่ต้องทำเหมือนกู กูก็แค่ชอบแค่ใช้ชีวิตในแนวทางของกู มึงส่องกระจกมองดูหรือยัง ก่อนที่จะไปด่าว่าใคร มึงส่องเถอะส่องเพื่อความมั่นใจ ว่าชีวิตมึงดีกว่าในเมื่อวาน แร็พไม่มียา แร็พกูไม่มีกัญชา แร็พกูเพียว แร็พกูจริง แร็พกูแม่งมีปัญญา แร็พไม่มีหี ไม่มีนม ไม่ปลูกฝังค่านิยมเยาวชน แร็พกูแม่งมีราคา กูแร็พเพื่อชีวิตว่ะโทษที กูแร็พจนชีวิตอะโคตรดี จะความรักความฝันจะการเมืองก็มี จะ Old School, New School มันก็มีข้อดี ถ้าใจมึงแคบ มึงก็อยู่แต่ในที่แคบ ถ้าใจมึงกระจอกคำตอบคืออยู่กับที่แน่ แร็พกูยังส่องแสงสว่างแม้อยู่ในที่แจ้ง จะ Old หรือว่า New ก็ไม่ไทย ก็ไม่จริงเท่าชีวิต ยังต้องดิ้นแม่ง แร็พกูเพื่อพ่อ แล้วก็เพื่อแม่ แร็พกูเพื่อเพื่อนตอนที่เพื่อนแย่ แร็พกูสอนน้องตอนมันเลว แร็พกูแม่งเหมือนกับเปลวไฟ ส่งพลังไปให้คนฟังเพลง ไอ้น้องเอ้ย เรื่องที่กูจะฝากไม่ใช่แค่ข้อหนึ่ง จบตรีมันก็ดี จะไม่ลำบากเหมือนพ่อมึง ถ้ามึงไม่อยากเรียน มึงต้องแข็ง มึงต้องแน่จริง ไม่ใช่ว่าขูดเลือดขูดเนื้อหนังของแม่กิน ประสบการณ์ไม่มีในหนังสือหน้าแรก อยากได้กูต้องกล้ากูต้องเปิดหน้าแลก กูไม่เคยปล่อยให้ความจนฆ่าแม่หรือคนที่บ้านแย่ อุปสรรคอะมีค่าแค่ให้กูน่ะฆ่าแม่ง กูแม่งเดือดเองวันนั้นกูเลือกสิ่งที่รัก จนวันนี้แม่งตอบแทนที่ออกแรง จึงมีรถ มีที่พัก ที่ใครเขาว่ายากกูทำให้มันมีค่าได้ ไม่ใช่เด็กดีที่ว่าง่าย แต่ก็เป็นเสาหลักของที่บ้านได้ กูยังแร็พเพื่อชีวิต จะศัตรูหรือว่ามิตร ก็เพื่อมึงด้วยไอ้ทิด ไม่ชอบที่จะ Diss ชอบแร็พไว้ให้คิด มีทั้งสุข มีทั้งเศร้า ยังแร็พเล่าเรื่องชีวิต เรียนรู้จากคนอื่นเท่าที่จำเป็น ที่เหลือใช้เซนส์ และสัญชาตญาณที่แม่งยังเต็ม มึงเห็นแค่ กูมีเงิน กูมีชื่อ ที่มึงไม่เห็นก็คือ วันที่ชีวิตกูแม่งลำเค็ญ มึงเปรียบตัวกูกับคนที่ดังได้ไม่นาน แต่กูเปรียบตัวกูกับตัวกูในเมื่อวาน มึงจะเปลี่ยนที่กลยุทธ์ หรือจะเปลี่ยนที่เป้าล่า เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมก็ต้องเปลี่ยนเพื่อจะก้าวหน้า