รักครั้งสุดท้าย (MY MAGNET)

  LOMOSONIC   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักครั้งสุดท้าย LOMOSONIC โลโมโซนิก
ทำนอง/เรียบเรียง: LOMOSONICเนื้อร้อง: LOMOSONIC, โป โปษยะนุกูลโปรดิวเซอร์: พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: genie records

Gmaj7 Am | Bm |C Bm | Am Cm D |
Gmaj7 Bm | Em |C F | Bm Am D |

ก็เคGยต้องทรมาAmนกับการที่ต้อBmงเริ่มใหม่D EmกับใคCรสักคน..Bm   และเหตุผAmลมันคือเวCm Dลา..ที่เกิดGจริงจังกับใคBmร สุดท้ายแล้วต้อEmงร่ำลา   Dmต้องมีCน้ำตา..D#  มันอ่อนล้าBmเกินใจจะAm Dทน

มันCทรมาBmน..ข้างใAmน..จนใจCแทบทBmน..ไม่ไAm Cmหว

ฉันGต้องเสียใBmจเท่าไหEmร่เพื่อให้หัวใจ..ฉันCได้รักใคBmรสักAm Cm DคนมีG.. จริBmงใช่ไหEmม.. รักที่เป็Cนครั้งสุดท้าBm(และรัAmกที่จะไม่จCmากฉัDนไป(G))

Gmaj7 Am | Bm |C Bm | Am Cm |

มันเกือGบจะเอือมระอAmา กับการที่ต้BmองรักใครDm Em..และต้อCงเสียใจ..Bm   อีกแค่ไหAmนมันถึงจะพCmติดอยู่GกับวันเวลBmา กับการที่ต้Emองเฝ้ารอ.Dm Em.ถ้าเจCอเพื่อจาก.. Cm    จะมีรัBmกไปเพื่ออะAm Dไร

* | ** | ** |

ที่เขAmาจะรักฉันหมCดหัว..ใจ

G Am | Bm Em |C Bm | Am Cm D |
G Bm | Em |C F | Bm Am D | G |ฟังเพลง - รักครั้งสุดท้าย LOMOSONIC โลโมโซนิก - YouTube

เนื้อเพลง รักครั้งสุดท้าย LOMOSONIC โลโมโซนิก ก็เคยต้องทรมานกับการที่ต้องเริ่มใหม่ กับใครสักคน และเหตุผลมันคือเวลา ที่เกิดจริงจังกับใคร สุดท้ายแล้วต้องร่ำลา ต้องมีน้ำตา มันอ่อนล้าเกินใจจะทน มันทรมาน ข้างใน จนใจแทบทน ไม่ไหว ฉันต้องเสียใจเท่าไหร่ เพื่อให้หัวใจ ฉันได้รักใครสักคน มี จริงใช่ไหม รักที่เป็นครั้งสุดท้าย (และรักที่จะไม่จากฉันไป) มันเกือบจะเอือมระอา กับการที่ต้องรักใคร และต้องเสียใจ อีกแค่ไหนมันถึงจะพอ ติดอยู่กับวันเวลา กับการที่ต้องเฝ้ารอ ถ้าเจอเพื่อจาก จะมีรักไปเพื่ออะไร ที่เขาจะรักฉันหมดหัว ใจ