เสียงแห่งความหวัง (LOUDNESS)

  Clash   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เสียงแห่งความหวัง CLASH แคลช
เนื้อร้อง: ปรีติ บารมีอนันต์ทำนอง: อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์เรียบเรียง: อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, ฐาปนา ณ บางช้าง, คชภัค ผลธนโชติ, สุกฤษ ศรีเปารยะดนตรี: ปรีติ บารมีอนันต์, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, ฐาปนา ณ บางช้าง, สุกฤษ ศรีเปารยะ, คชภัค ผลธนโชติโปรดิวเซอร์: อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, สุกฤษ ศรีเปารยะ, ฐาปนา ณ บางช้าง, คชภัค ผลธนโชติ, สุธิติ ไชยสมุทร, เอ้ Botcash สัณหภาส บุนนาคสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A#m | C# |F# | D#m |

 A#m  ถ้าหากว่าเสียงหัวใจC#มันยังเต้นอF#ยู่   วันนี้G#ก็ยังมีหวัง..

A#m | C# |F# | D#m |
A#m | C# |F# | G# |

 A#m  ฉันแลกความฝันด้วยทุกอย่าC#   ไม่มีหน้าไหนจะขวางทาF#งฉันไว้      D#m A#m  บาดเจ็บแต่แผลนั้นงดงาC#   เมื่อเดินตามฝันที่หัวใจF#เรียกร้อง   G#

จะเหนื่อยจนอ่อนล้F#า..แทบขาดG#ใจสักแค่ไหFmน จะไม่ยอมพ่ายแพ้

 A#m  ถ้าหากว่าเสียงหัวใจC#..มันยังเต้นอF#ยู่   วันนี้G#ก็ยังมีหวัง A#m  มีเสียงหัวใจC#..ตะโกนก้องอF#ยู่   จะยากสักแค่ไหG#นต้องลอง

A#m | A#m |A#m | A#m |

 A#m  วิ่งไปไม่ไหวก็ต้องเดิC#   ถ้าเดินไม่ไหวก็ต้องคลาF#นให้ถึง  D#m A#m  จะได้ไม่ต้องมาเสียดาC#   ที่ต้องหยุดฝันเพราะแค่ใจF#ไม่ถึง   G#

* | ** |

A#m | A#m |A#m | A#m |

A#m | F# |G# | A#m |
A#m | F# |G# | F | F |

** | ** |

A#m | C# | F# | D#m | A#m | C# |F# | G# | ( x2 )

สุดท้ายก็ยังมีหวัง |ฟังเพลง - เสียงแห่งความหวัง CLASH แคลช - YouTube

เนื้อเพลง เสียงแห่งความหวัง (LOUDNESS) CLASH แคลช ถ้าหากว่าเสียงหัวใจมันยังเต้นอยู่ วันนี้ก็ยังมีหวัง ฉันแลกความฝันด้วยทุกอย่าง ไม่มีหน้าไหนจะขวางทางฉันไว้ บาดเจ็บแต่แผลนั้นงดงาม เมื่อเดินตามฝันที่หัวใจเรียกร้อง จะเหนื่อยจนอ่อนล้า แทบขาดใจ สักแค่ไหน จะไม่ยอมพ่ายแพ้ ถ้าหากว่าเสียงหัวใจ มันยังเต้นอยู่ วันนี้ก็ยังมีหวัง มีเสียงหัวใจ ตะโกนก้องอยู่ จะยากสักแค่ไหนต้องลอง วิ่งไปไม่ไหวก็ต้องเดิน ถ้าเดินไม่ไหวก็ต้องคลานให้ถึง จะได้ไม่ต้องมาเสียดาย ที่ต้องหยุดฝันเพราะแค่ใจไม่ถึง