สบตาได้แค่ในเฟซ

  ลำเพลิน วงศกร   ลำไย ไหทองคำ   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สบตาได้แค่ในเฟซ ลำเพลิน วงศกร X ลำไย ไหทองคำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: จอร์น ขวัญชัยเรียบเรียง: ไก่ กีต้าร์สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (GRAMMY GOLD)ติดต่องานแสดง: 0854847345

C | G |Am | F |

C | G |Am | F |
C | G |Am | F | C |

อย่าว่ากันเด้Cอ..ที่เพ้อถึงเธอทุกAmวันแอบฝัFนถึงเธอทุกคืCแม่นหลับหรือตื่Gน กะบ่ยอมหนีไปไAmจ้ามานั่Fงอยู่ในหัวใจGของอ้าC | G

 C  สิเฮ็ดจั่งใด๋Gให้อ้ายได้ฮู้Am   ว่ามีคFนแอบดูGอยู่บ่ไกC   ได้แต่ส่องเฟGซ แต่บ่กล้าคอมเมนต์ไAm   ย่านคนข้างในFเข้าใจGน้องผิC | C

DmออนุญาตกดไลEmก์..เป็นรูFปหัวใจได้G | Gบ่

สบตCาได้แค่ในเฟFซ เจ้าเฮ็Cดให้คนคึดGนำทั้งที่บ่Amเคยเว้ากันEmจักคำแต่อ้ายกะเป็Fนขาประจำติดตามเจ้G

ถึงน้อCงกดไลก์ฝ่ายเดีFยวหรืออ้Cายบ่เคยเหลียวGมองแต่ความฮู้Amสึก..ในหัวใจEmทั้งสี่ห้องได้จับจอFงครองเอาความฮักอ้ายเรื่อยมGา..(สบตาได้แค่ในเฟ(C)ซ)

C | G |Am | F |

C | G |F | G |
Am | Em |F | G |

* | ** | *** | ** | *** |ฟังเพลง - สบตาได้แค่ในเฟซ ลำเพลิน วงศกร X ลำไย ไหทองคำ - YouTube

เนื้อเพลง สบตาได้แค่ในเฟซ ลำเพลิน วงศกร X ลำไย ไหทองคำ อย่าว่ากันเด้อ ที่เพ้อถึงเธอทุกวัน แอบฝันถึงเธอทุกคืน แม่นหลับหรือตื่น กะบ่ยอมหนีไปไส จ้ามานั่งอยู่ในหัวใจของอ้าย สิเฮ็ดจั่งใด๋ให้อ้ายได้ฮู้ ว่ามีคนแอบดูอยู่บ่ไกล ได้แต่ส่องเฟซ แต่บ่กล้าคอมเมนต์ไป ย่านคนข้างในเข้าใจน้องผิด ขออนุญาตกดไลก์ เป็นรูปหัวใจได้บ่ สบตาได้แค่ในเฟซ เจ้าเฮ็ดให้คนคึดนำ ทั้งที่บ่เคยเว้ากันจักคำ แต่อ้ายกะเป็นขาประจำติดตามเจ้า ถึงน้องกดไลก์ฝ่ายเดียว หรืออ้ายบ่เคยเหลียวมอง แต่ความฮู้สึก ในหัวใจทั้งสี่ห้อง ได้จับจองครองเอาความฮักอ้ายเรื่อยมา (สบตาได้แค่ในเฟซ)