ไม่ชัดเจน

  แม็ค พญาลอ   วุฒิ ป่าบอน   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่ชัดเจน แม็ค พญาลอ feat. วุฒิ ป่าบอน
เนื้อร้อง/ทำนอง: โอ พารา, ดีโด้ วงสติ๊กเกอร์เรียบเรียง: สุวัตร วงศ์นคร, ดีโด้ วงสติ๊กเกอร์ดนตรี: ปิยวัฒน์ หมื่นสนิท, สุดเบอร์สตูดิโอ, กิจติเดช แก้วเจือ, Pakapon Jitrungraungrut, สุวัตร วงศ์นครสังกัดค่าย: STICKER MUSICติดต่องานแสดง: 0973455679

Dm | Gm |C | A |

ฉัDmนไม่เคยถาม..ถึงควาGmมรู้สึกเพียCงแค่นึก..ไปเอFงก็เท่านั้นคิDmดว่าเธอ..คงมีใGmจไม่แปรผันCงมีแค่ฉัน..คนเดียFวใช่ไหม

บาDmงครั้งอยากรู้ บางครั้Gmงอยากเข้าใจเธอเคCยรักกันบ้างไหม หรือเธอเสแสร้Dmงมีใจ

เธอไม่ชัดเจCนในความรักเธอไม่แคร์Fความรู้สึกฉันความลึกซึ้Gmงที่มีต่อกันเธอแค่หลอกฉัAนให้ตายใจ..  A

เธอบอกกับฉัDmนได้ไหมว่าเธอนั้A#นจะเอายังไงไม่รัFกก็ปล่อยกันไป ไม่ใช่ให้มันAค้างคาอย่างนี้คนที่เจ็บปวDmดคงเป็นฉันที่เห็นเธอนั้A#นมีใครคนใหม่เมื่อเธอหมดใFจก็อย่าทนฝืน ฉันไม่อยาAกรับมัน(กับความรักที่ไม่ชัดDmเจน)

A# | F |Am | Dm C A# Am |
A# | F |Gm | A |

* | ** | ** |ฟังเพลง - ไม่ชัดเจน แม็ค พญาลอ feat. วุฒิ ป่าบอน - YouTube

เนื้อเพลง ไม่ชัดเจน แม็ค พญาลอ feat. วุฒิ ป่าบอน ฉันไม่เคยถาม ถึงความรู้สึก เพียงแค่นึก ไปเองก็เท่านั้น คิดว่าเธอ คงมีใจไม่แปรผัน คงมีแค่ฉัน คนเดียวใช่ไหม บางครั้งอยากรู้ บางครั้งอยากเข้าใจ เธอเคยรักกันบ้างไหม หรือเธอเสแสร้งมีใจ เธอไม่ชัดเจนในความรัก เธอไม่แคร์ความรู้สึกฉัน ความลึกซึ้งที่มีต่อกัน เธอแค่หลอกฉันให้ตายใจ เธอบอกกับฉันได้ไหม ว่าเธอนั้นจะเอายังไง ไม่รักก็ปล่อยกันไป ไม่ใช่ให้มันค้างคาอย่างนี้ คนที่เจ็บปวดคงเป็นฉัน ที่เห็นเธอนั้นมีใครคนใหม่ เมื่อเธอหมดใจก็อย่าทนฝืน ฉันไม่อยากรับมัน (กับความรักที่ไม่ชัดเจน)