ผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีไว้ให้เธอทิ้ง

  ไม้ พิสิฐพงศ์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีไว้ให้เธอทิ้ง ไม้ พิสิฐพงศ์ กิ่งแก้ว

D | Bm |G A | D |

เมื่อเขDาคนนั้นไม่มาใส่ใBmเธGอจึงต้องใช้ฉันเพื่อต่อรอAเมื่อใดGที่เธอเรียกหAา.. ก็มาF#mตามคำเรียกร้อBmรู้หรือเปล่Gา.. ว่ามันAรักเธอเพียงDใด..

นึกจะมBmาเธอก็มา ถึงเวลF#mาเธอก็ไปแต่ไม่เคGยแคร์จิตใจห่วงใยมันเลAย..

ผู้ชายคนนี้Dไม่ได้มีA..ไว้ให้เธBmอทิ้งใจดวงนี้DมันรักเธอจริAง เธอรู้ไหมอยากจะถาDมเธอซักคำAว่าเธอเคDยรักมัF#mนบ้างไหBmดีแต่คอGยรังแกจิตใจให้มันช้ำA..

D |

กี่ครั้Dง..ที่เธอต้องไปกับเขBmกี่ครั้Gงที่ปวดร้าวต้องคืนกลับมAก็มีGแต่คนอย่างฉัAน.. ที่คอF#mยเฝ้าเช็ดน้ำตBmรู้หรือเปล่Gา..ว่ามัAนช้ำใจเพียงDใด..

* | ** |

D A | Bm |D A | Bm |
D A | D F#m Bm |G | A |

* | ** |

D |ฟังเพลง - ผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีไว้ให้เธอทิ้ง ไม้ พิสิฐพงศ์ กิ่งแก้ว - YouTube

เนื้อเพลง ผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีไว้ให้เธอทิ้ง ไม้ พิสิฐพงศ์ กิ่งแก้ว เมื่อเขาคนนั้นไม่มาใส่ใจ เธอจึงต้องใช้ฉันเพื่อต่อรอง เมื่อใดที่เธอเรียกหา ก็มาตามคำเรียกร้อง รู้หรือเปล่า ว่ามันรักเธอเพียงใด นึกจะมาเธอก็มา ถึงเวลาเธอก็ไป แต่ไม่เคยแคร์จิตใจห่วงใยมันเลย ผู้ชายคนนี้ไม่ได้มี ไว้ให้เธอทิ้ง ใจดวงนี้มันรักเธอจริง เธอรู้ไหม อยากจะถามเธอซักคำ ว่าเธอเคยรักมันบ้างไหม ดีแต่คอยรังแกจิตใจให้มันช้ำ กี่ครั้ง ที่เธอต้องไปกับเขา กี่ครั้งที่ปวดร้าวต้องคืนกลับมา ก็มีแต่คนอย่างฉัน ที่คอยเฝ้าเช็ดน้ำตา รู้หรือเปล่า ว่ามันช้ำใจเพียงใด