ซำหมา

  ไม้ พิสิฐพงศ์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ซำหมา ไม้ พิสิฐพงศ์ กิ่งแก้ว

D | F#m |Bm | A |
D | F#m |Bm | A |

ใครหนอจะเชื่Dอ..ว่าเธอคนดีของฉัF#mคนที่เคยรักGกัน ผูกพันกันมานาAนปีตัดเถือเยื่อDใย เจ็บปวดอะไรอย่าF#mงนี้เพียงเธอเจอะคนมั่งGมี คนดีก็ทิ้งแยกAทาง

คนหัวใจDแหลก ตาแตกเมื่อเธอเมินF#mหมางจึงต้องทำทุกGทาง เพื่อรั้งไม่ให้เธอAไปแต่เหมือนทุกDอย่าง ยิ่งทำยิ่งดูเลวF#mร้ายฉันกลายเป็นตัววุ่นGวาย..ที่เธอAประนามว่าDเลว

เหยียดหยBmาม..ว่าเลวซำF#mหมานี่หรือวาGจา..คนที่เคยรักAกันโหดร้าBmย..อะไรปานF#mนั้นตัดความสัมGพันธ์..ได้อย่างAรุนแรงเหลือDเกิน  A

รักเอ๋ยเคยDบอก เคยพร่ำแต่คำหวาน ๆF#mพอเธอหมดใจรักGกัน เรียกมึงเรียกมันทันAทีโอ้หนอใจDคน..ทรามเสื่อมได้ถึงเพียF#mงนี้รักกันตั้งนานหลายGปี จบลAงตรงที่เกลียดกัน

D | F#m |Bm | A |
D | F#m |G A | D |

* | ** |

D | F#m |G A | D |ฟังเพลง - ซำหมา ไม้ พิสิฐพงศ์ กิ่งแก้ว - YouTube

เนื้อเพลง ซำหมา ไม้ พิสิฐพงศ์ กิ่งแก้ว ใครหนอจะเชื่อ ว่าเธอคนดีของฉัน คนที่เคยรักกัน ผูกพันกันมานานปี ตัดเถือเยื่อใย เจ็บปวดอะไรอย่างนี้ เพียงเธอเจอะคนมั่งมี คนดีก็ทิ้งแยกทาง คนหัวใจแหลก ตาแตกเมื่อเธอเมินหมาง จึงต้องทำทุกทาง เพื่อรั้งไม่ให้เธอไป แต่เหมือนทุกอย่าง ยิ่งทำยิ่งดูเลวร้าย ฉันกลายเป็นตัววุ่นวาย ที่เธอประนามว่าเลว เหยียดหยาม ว่าเลวซำหมา นี่หรือวาจา คนที่เคยรักกัน โหดร้าย อะไรปานนั้น ตัดความสัมพันธ์ ได้อย่างรุนแรงเหลือเกิน รักเอ๋ยเคยบอก เคยพร่ำแต่คำหวานๆพอเธอหมดใจรักกัน เรียกมึงเรียกมันทันที โอ้หนอใจคน ทรามเสื่อมได้ถึงเพียงนี้ รักกันตั้งนานหลายปี จบลงตรงที่เกลียดกัน