ตามคำขอ

  ไม้ พิสิฐพงศ์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตามคำขอ ไม้ พิสิฐพงศ์ กิ่งแก้ว

Fm | G# |D# | Fm |

เมื่อเส้นทFmางรักของเรD#าเริ่มตีบตัFmและดูเหมืG#อน ยิ่งนับวัD#น ยิ่งมีปัญหFmที่พอจะเหลืC#อคือความผูกพัD#ที่มันยังยื้G#อซื้อวันเวลFmไม่ให้เรC#า..สองคD#นต้องเดินแยกทFmาง

แต่ในวันนี้Fm..เธอนั้นเอD#ง..ที่เดินเข้ามาG#บอกว่าไม่ต้องกFmารเสียเวลD#า..อีกต่อไFmเธอมาขอC#ให้เราจบกัD#น และเธอนั้นG#จะมีคนFmใหม่ฉีกเยื่อใยC#..ที่เหลือบาง ๆD# ให้มันขาดลFm

ตาA#mมคำขอ ได้เลFmยตามนั้นเมื่อเธA#mอต้องการ ฉันไม่มีFmปัญหาแม้ว่าใA#mจเจ็บปวดร้าว แต่ไม่มีทาFmงที่ดีกว่าไม่เป็นไรD# ฉันยินดีFm

ตลอดเวลG#า..ก็รู้ดีD#..ว่ามีแต่ฉัFmที่ยังคงรั้G#ง และฝืนดึงดัD#น..ทุกอย่างเอาไFmว้แต่มันก็แพ้C#ความรักผูกพัD#ที่เธอทุ่มเทG#ให้เขาคนFmใหม่ต้องถอดC#ใจ.. ห้เธD#อไปกับเขFm

C# D# | Fm |A#m | Fm |C7 | Fm |

* | ** |

ไม่เป็นไรC# จัดให้เธD#อ ตามคำขFmอ..ฟังเพลง - ตามคำขอ ไม้ พิสิฐพงศ์ กิ่งแก้ว - YouTube

เนื้อเพลง ตามคำขอ ไม้ พิสิฐพงศ์ กิ่งแก้ว เมื่อเส้นทางรักของเราเริ่มตีบตัน และดูเหมือน ยิ่งนับวัน ยิ่งมีปัญหา ที่พอจะเหลือคือความผูกพัน ที่มันยังยื้อซื้อวันเวลา ไม่ให้เรา สองคนต้องเดินแยกทาง แต่ในวันนี้ เธอนั้นเอง ที่เดินเข้ามาบอก ว่าไม่ต้องการเสียเวลา อีกต่อไป เธอมาขอให้เราจบกัน และเธอนั้นจะมีคนใหม่ ฉีกเยื่อใย ที่เหลือบางๆให้มันขาดลง ตามคำขอ ได้เลยตามนั้น เมื่อเธอต้องการ ฉันไม่มีปัญหา แม้ว่าใจเจ็บปวดร้าว แต่ไม่มีทางที่ดีกว่า ไม่เป็นไร ฉันยินดี ตลอดเวลา ก็รู้ดี ว่ามีแต่ฉัน ที่ยังคงรั้ง และฝืนดึงดัน ทุกอย่างเอาไว้ แต่มันก็แพ้ความรักผูกพัน ที่เธอทุ่มเทให้เขาคนใหม่ ต้องถอดใจ ห้เธอไปกับเขา ไม่เป็นไร จัดให้เธอ ตามคำขอ