พูดจริง

  MEYOU   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พูดจริง MEYOU
เนื้อร้อง/ทำนอง: MEYOUเรียบเรียง: MEYOUโปรดิวเซอร์: Kandikevสังกัดค่าย: WhiteMusic

A#m7 | D# |G#maj7 | F7 |

ทรA#m7มานมานานเหลือเกิน ก็พD#ยายามที่จะเข้าใจคงเป็นเพราG#maj7ะรัก.. คงเพราะแค่F7นั้นทุกA#m7 ๆ ครั้งที่เธอพูดมา ที่พูดD#ว่ารักกับฉันทุกคราก็คงเป็นแค่โกG#maj7หก.. เธอคงแค่ลวงF7หลอก..

แต่ตอนนี้A#m7คงต้องพูดตรง ๆ ว่าฉันทนไม่ไหD#วในทุกอย่างของเธอที่รักเธอคงคิG#maj7ด.. ว่าฉันF7จะไม่ไปไหน

แต่ครั้งนี้พูดจริA#m7งนะ Babeแต่ครั้งนี้ไปจริงD#นะ Babeพร้อมจะลืมเรื่องราG#maj7วเหล่านั้นพร้อมจะลืมทุกอย่F7างที่มีภาพเธอในนั้นพูดจริA#m7งนะ Babe แต่ครั้งนี้ไปจริงD#นะ Babeพร้อมจะลืมเรื่องราG#maj7วเหล่านั้นพร้อมจะลืมทุกอย่F7างที่มีภาพเธอในนั้น

A#m7 | D# |G#maj7 | F7 |

แม้A#m7ว่าฉันต้องทรมานแต่มันก็คุ้มD#กว่าต้องทนต่อไปให้เธอทำร้ายเพราะฉันแม่งโคตรG#maj7เจ็บ.. ฉันรับไม่ได้F7อีก..

* | ** |

A#m7 | D# |G#maj7 | F7 |ฟังเพลง - พูดจริง MEYOU - YouTube

เนื้อเพลง พูดจริง MEYOU ทรมานมานานเหลือเกิน ก็พยายามที่จะเข้าใจ คงเป็นเพราะรัก คงเพราะแค่นั้น ทุกๆครั้งที่เธอพูดมา ที่พูดว่ารักกับฉันทุกครา ก็คงเป็นแค่โกหก เธอคงแค่ลวงหลอก แต่ตอนนี้คงต้องพูดตรงๆว่าฉัน ทนไม่ไหวในทุกอย่างของเธอที่รัก เธอคงคิด ว่าฉันจะไม่ไปไหน แต่ครั้งนี้พูดจริงนะ Babe แต่ครั้งนี้ไปจริงนะ Babe พร้อมจะลืมเรื่องราวเหล่านั้น พร้อมจะลืมทุกอย่างที่มีภาพเธอในนั้น พูดจริงนะ Babe แต่ครั้งนี้ไปจริงนะ Babe พร้อมจะลืมเรื่องราวเหล่านั้น พร้อมจะลืมทุกอย่างที่มีภาพเธอในนั้น แม้ว่าฉันต้องทรมาน แต่มันก็คุ้มกว่าต้องทนต่อไปให้เธอทำร้าย เพราะฉันแม่งโคตรเจ็บ ฉันรับไม่ได้อีก