อีกฟากหนึ่งของพระจันทร์

  Moony   โฟล์ก   เหงา
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อีกฟากหนึ่งของพระจันทร์ Moony มูนี
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศุภ์ปวิชญ์ ธัญธรธนาสิทธิ์ดนตรี: ศุภ์ปวิชญ์ ธัญธรธนาสิทธิ์

C | C |G | G |
C | C |G | G |

มีCดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ชื่อดวงGจันทร์ที่โคCจรหมุนรอบเรา หลายราGตรีสว่าCงอยู่บนนภา งามกว่าดาวดวงGไหนไม่ว่าCได้มองคราใด สุขใจG..

C | C |D | D |
C | C |G | G |

แต่อันCที่จริง จะมีใครGรู้ไหมว่าCดวงจันทร์นั้นเหงา..จับใจGเป็นเพียCงแค่เงาสะท้อนของดวงอาทิGตย์ไม่ได้Cสว่างได้ทั้งดวง หรือตลอดDไป..     D

จันCทร์นั้นต้องส่องแสงลงมาทุกคืGถึงเจ็Cบปวด เดียวดาย เหน็บหนาว ต้องกล่ำกลืDอีกฟาCกหนึ่งของจันทร์นั้นยังมืดมิด..ทุกGคืนไม่ว่าCคล้ายดาวดวงไหน ก็คงลืDม..(ว่าจันทร์ยังมีอีกด้านหนึ่ง)

C | C |D | D |
C | C |G | G |

ก็เพราCะความจริง ไม่มีใคGรสนว่าCดวงจันทร์นั้นเหงา..จับใจGเป็นเพียCงแค่เงาสะท้อนของดวงอาทิGตย์ไม่ได้Cสว่างได้ทั้งดวง หรือตลอดDไป..  D

* |

ว่าจันCทร์นั้นต้องส่องแสงลงมาทุกGคืนถึงเจ็Cบปวด เดียวดาย เหน็บหนาว ต้องกล่ำDกลืนอีกด้าCนหนึ่งของจันทร์นั้นยังมืดมิด..ทุกGคืนไม่ว่าCคล้ายดาวดวงไหน ก็คงลืDม..อีกฟากหนึ่งของพระจันทร์...🌗

C | C | G | G | ( x2 ) | C |ฟังเพลง - อีกฟากหนึ่งของพระจันทร์ Moony มูนี - YouTube

เนื้อเพลง อีกฟากหนึ่งของพระจันทร์ Moony มูนี มีดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ชื่อดวงจันทร์ ที่โคจรหมุนรอบเรา หลายราตรี สว่างอยู่บนนภา งามกว่าดาวดวงไหน ไม่ว่าได้มองคราใด สุขใจ แต่อันที่จริง จะมีใครรู้ไหม ว่าดวงจันทร์นั้นเหงา จับใจ เป็นเพียงแค่เงาสะท้อนของดวงอาทิตย์ ไม่ได้สว่างได้ทั้งดวง หรือตลอดไป จันทร์นั้นต้องส่องแสงลงมาทุกคืน ถึงเจ็บปวด เดียวดาย เหน็บหนาว ต้องกล่ำกลืน อีกฟากหนึ่งของจันทร์นั้นยังมืดมิด ทุกคืน ไม่ว่าคล้ายดาวดวงไหน ก็คงลืม (ว่าจันทร์ยังมีอีกด้านหนึ่ง) ก็เพราะความจริง ไม่มีใครสน ว่าดวงจันทร์นั้นเหงา จับใจ เป็นเพียงแค่เงาสะท้อนของดวงอาทิตย์ ไม่ได้สว่างได้ทั้งดวง หรือตลอดไป ว่าจันทร์นั้นต้องส่องแสงลงมาทุกคืน ถึงเจ็บปวด เดียวดาย เหน็บหนาว ต้องกล่ำกลืน อีกด้านหนึ่งของจันทร์นั้นยังมืดมิด ทุกคืน ไม่ว่าคล้ายดาวดวงไหน ก็คงลืม อีกฟากหนึ่งของพระจันทร์ 🌗


คนบางคนที่เราเห็นว่าเค้ามีความสุข ใครได้พบเจอเค้าก็สุขใจ แต่ อีกด้านในใจเค้าอาจไม่ใช่แบบที่เราเห็น เค้าให้เราเห็นอยู่เพียงด้านเดียวตลอด ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสนใจ บางครั้งอาจลืมไป อีกฟากหนึ่งของพระจันทร์