คำขอบคุณจากคนบ้า

  LEGENDBOY   N/A   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คำขอบคุณจากคนบ้า N/A Ft. Legendboy
ดนตรี: 9N9ติดต่องานแสดง: 0622079731

C | Am |Dm | G |
C | Am |Dm | G |

คนอื่นมันพูCดว่าฉันมันบ้าและเป็นแบบนี้AmโอเคไหมลับหลังมันพูDmด พอเจอไม่กล้าถ้าเป็นแบบนั้GนเธอชอบไหมและเธอคงชอCบ เพราะเธอไม่รู้เธอเห็นแค่เขAmามีตังค์ใช้ตอนนี้อยู่ไหDmน ไอ้คนที่มองว่าฉัGนบ้าบอ

ใคร ๆ ก็มอCงว่าฉันมันบ้า ให้สู้ฉันคงไม่กล้าตอนนี้อยู่ไหนAmล่ะอยากเห็นหน้าหรือเป็นเพราะมันไม่กล้าพอถ้าเธออยู่ใกDmล้ก็อยากจะบ้าอยากได้เธอมาเป็นบ้าฉันหยอกเล่น ๆG นะอย่าคิดมากจะกล่อมก็กลัวเธอง่วงนอน

ไอ้คนที่พูดCว่าฉันมันบ้า ตอนนี้ยังไม่มีหน้าสงสัยคงเขิAmนกันล่ะสิท่าแอบมองฉันอยู่ที่หน้าจอให้ออกมาพูDmดก็คงไม่กล้า ตอนนั้นยังว่าฉันบ้าตอนนี้อยู่ไหGนอยากเจอจนบ้าแค่โผล่มันยังไม่กล้าเลย

C | Am |Dm | G |

** |

C | Am |Dm | G |
C | Am |Dm | G |

ฉันชูนิ้วกลาCงแล้วพ่นมันไปบนฟ้Amไอ้คำสัญญDmาลม ๆ แล้ง ๆ ฉันไม่Gเอาแล้วพวกคุณCจะเอาอะไรกับผมกันนักAmหนามองว่าผมบ้Dmา มองผมไม่ดีสุดท้าGยละเอาแบบนี้ละกัน

ถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังดิฟังเพลง - คำขอบคุณจากคนบ้า N/A Ft. Legendboy - YouTube

เนื้อเพลง คำขอบคุณจากคนบ้า N/A Ft. Legendboy คนอื่นมันพูดว่าฉันมันบ้า และเป็นแบบนี้โอเคไหม ลับหลังมันพูด พอเจอไม่กล้า ถ้าเป็นแบบนั้นเธอชอบไหม และเธอคงชอบ เพราะเธอไม่รู้ เธอเห็นแค่เขามีตังค์ใช้ ตอนนี้อยู่ไหน ไอ้คนที่มองว่าฉันบ้าบอ ใครๆก็มองว่าฉันมันบ้า ให้สู้ฉันคงไม่กล้า ตอนนี้อยู่ไหนล่ะอยากเห็นหน้า หรือเป็นเพราะมันไม่กล้าพอ ถ้าเธออยู่ใกล้ก็อยากจะบ้า อยากได้เธอมาเป็นบ้า ฉันหยอกเล่นๆนะอย่าคิดมาก จะกล่อมก็กลัวเธอง่วงนอน ไอ้คนที่พูดว่าฉันมันบ้า ตอนนี้ยังไม่มีหน้า สงสัยคงเขินกันล่ะสิท่า แอบมองฉันอยู่ที่หน้าจอ ให้ออกมาพูดก็คงไม่กล้า ตอนนั้นยังว่าฉันบ้า ตอนนี้อยู่ไหนอยากเจอจนบ้า แค่โผล่มันยังไม่กล้าเลย ฉันชูนิ้วกลางแล้วพ่นมันไปบนฟ้า ไอ้คำสัญญาลมๆแล้งๆฉันไม่เอา แล้วพวกคุณจะเอาอะไรกับผมกันนักหนา มองว่าผมบ้า มองผมไม่ดี สุดท้ายละเอาแบบนี้ละกัน ถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังดิ