เป็นจั่งได๋แนน้อ

  เนม สุรพงศ์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เป็นจั่งได๋แนน้อ เนม สุรพงศ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สุรพงศ์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทดนตรี: ภานุวัฒน์ สิงห์สนั้น, จักรี อบมา, ไพบูลย์ แสงเดือนสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

C | Bm |C | D |

ดีCขึ้นบ่ ตั้งแต่บ่มีอ้ายBmเข้าไปวุ่นวายในชีวิตดีCขึ้นบ่ ตั้งแต่มื้อที่เฮBmานั้นเลิกกันไป

เจ้าถิ่มอ้ายไปแล้Cว ไปกับเขาแล้วเหลือแต่อ้ายนี่แหล่Bmวที่มันยังคงจมปลักกะนั่งเป๊กเหล้าซื่อ ๆC แล้วมันกะคิดฮอดอยากฮู้ข่าวคาDวกะเลยมาถามไถ่

เป็นจั่งใด๋แนน้Cอ ส่ำบายดีบ่นอเขาคนใหBmม่เบิ่งแงงเจ้าดีบ่เขาสิฮู้บ่ว่Amา..ยามดึก ๆ ดื่น ๆเจ้านอนยันผ้าห่Dมแล้วมักสิจ่มว่าหิวเป็นจั่งใด๋แนน้Cอ ส่ำบายดีบ่นอเขาคนใหBmม่ใส่ใจเจ้าดีบ่เขาสิฮู้บ่ว่Amา..เจ้ามักกินอิหยังบ่มักกินหยัDง แล้วร้านใด๋เป็นร้านประจำเป็นจั่งใด๋แนน้Gอ ส่ำบายดีบ่นอเขาคนใหBmม่ดูแลเจ้าดีบ่เขาสิฮู้บ่ว่Amา..เจ้ามักไปเที่ยวไสเขาสิฮู้Dใจเจ้าส่ำใด๋

เขาCสิฮู้บ่ว่าเจ้ามักใส่เสื้ออยู่จักสีเขBmาสิฮู้บ่ว่าเจ้าเป็นแฟนหงส์หรือแฟนผีเขAmาสิฮู้บ่ว่าเจ้ามักเช็คอินและเซลฟี่ยามกินส้มDบักม่วงเจ้ามักสิคุ้ยกะปิ

เขCาสิฮู้บ่ว่าต้องตามใจเจ้าเบิ่ดสุอย่างเวลBmาที่เจ้าหน้างอต้องตามไปง้อในทุกอย่างเขAmาสิฮู้บ่ว่าเจ้ามักฟังเพลงไผทุก ๆ คืนDวันศุกร์ต้องพาไปนั่งร้านใด๋

โอCละน้อผุสาว อ้ายแค่มาถาม ถาม ทางอย่Bmาคึดซังอ้ายเด้อ อ้ายเด้อ อ้ายเด้อ อ้ายเด้อล่ะนางย้อAmนฤทธิ์แอลกอฮอ..เฮ็ดให้อ้ายคิดพ้อและยาDมที่อ้ายคิดพ้อ กะให้อ้ายถามข่าวบ้าง..ด้อ..

C | Bm |C | D |

C | Bm |Am | D |

* | ** |

C | Bm |Am | D |

เขาฮู้ดี คือ้ายบ่..

C | Bm |Am | D |ฟังเพลง - เป็นจั่งได๋แนน้อ เนม สุรพงศ์ - YouTube

เนื้อเพลง เป็นจั่งได๋แนน้อ เนม สุรพงศ์ ดีขึ้นบ่ ตั้งแต่บ่มีอ้ายเข้าไปวุ่นวายในชีวิต ดีขึ้นบ่ ตั้งแต่มื้อที่เฮานั้นเลิกกันไป เจ้าถิ่มอ้ายไปแล้ว ไปกับเขาแล้ว เหลือแต่อ้ายนี่แหล่วที่มันยังคงจมปลัก กะนั่งเป๊กเหล้าซื่อๆแล้วมันกะคิดฮอด อยากฮู้ข่าวคาวกะเลยมาถามไถ่ เป็นจั่งใด๋แนน้อ ส่ำบายดีบ่นอ เขาคนใหม่เบิ่งแงงเจ้าดีบ่ เขาสิฮู้บ่ว่า ยามดึกๆดื่นๆเจ้านอนยันผ้าห่มแล้วมักสิจ่มว่าหิว เป็นจั่งใด๋แนน้อ ส่ำบายดีบ่นอ เขาคนใหม่ใส่ใจเจ้าดีบ่ เขาสิฮู้บ่ว่า เจ้ามักกินอิหยัง บ่มักกินหยัง แล้วร้านใด๋เป็นร้านประจำ เป็นจั่งใด๋แนน้อ ส่ำบายดีบ่นอ เขาคนใหม่ดูแลเจ้าดีบ่ เขาสิฮู้บ่ว่า เจ้ามักไปเที่ยวไส เขาสิฮู้ใจเจ้าส่ำใด๋ เขาสิฮู้บ่ว่าเจ้ามักใส่เสื้ออยู่จักสี เขาสิฮู้บ่ว่าเจ้าเป็นแฟนหงส์หรือแฟนผี เขาสิฮู้บ่ว่าเจ้ามักเช็คอินและเซลฟี่ ยามกินส้มบักม่วงเจ้ามักสิคุ้ยกะปิ เขาสิฮู้บ่ว่าต้องตามใจเจ้าเบิ่ดสุอย่าง เวลาที่เจ้าหน้างอต้องตามไปง้อในทุกอย่าง เขาสิฮู้บ่ว่าเจ้ามักฟังเพลงไผ ทุกๆคืนวันศุกร์ต้องพาไปนั่งร้านใด๋ โอละน้อผุสาว อ้ายแค่มาถาม ถาม ทาง อย่าคึดซังอ้ายเด้อ อ้ายเด้อ อ้ายเด้อ อ้ายเด้อล่ะนาง ย้อนฤทธิ์แอลกอฮอ เฮ็ดให้อ้ายคิดพ้อ และยามที่อ้ายคิดพ้อ กะให้อ้ายถามข่าวบ้าง ด้อ เขาฮู้ดี คือ้ายบ่