ตาฮักน้อ

  เนส พรอำนาจ   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตาฮักน้อ เนส พรอำนาจ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต้ย นราเรียบเรียง: วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียงสังกัดค่าย: สินธุ์ทรัพย์ เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0989144226

E | E |C#m | C#m |A | A |B | B |

E | E |C#m | C#m |A | A |B | B |

 E  เกิดมาเป็นคนผู้ฮ้ายฮ้ายบ่มีไผมC#mาสนใจ   ตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่บ่มีผู้ใด๋มาจีบเลA   เป็นคนธรรมดาพ่อแม่เฮ็ดนาเด้ออ้ายเอ่B   สิมีสิทธิ์แนบ่นอ   ที่สิได้พาอ้ายนั้นไปไหว้อีพ่อกับอีแม่

 E  จักสิเฮ็ดจังใด๋จังสิได้เจ้ามาควงแขC#m   แนมเบิ่งหน้าเจ้าของ ปานวาผักส้มแป้A   จักผู้ฮ้ายบ่าวทางใดเขาสิเอาไปเป็Bนแฟน   คือมาอุก คือมาอัง คือมาซังคักแท้น้อ   โทษเจ้าของเป็นหยังผู้ฮ้าE | Bย..

หน้าตาจังชี่Aมีแฟนละไป่Bมีคนรู้ใG#mจแล้วหรือC#m Bยัง..บ่ได้มาหลอAกมาลวงมาตั๋วให้อ้ายซัง..ดอกหนB

จักคนอีหยังมาเป็นตาฮัEกแท้น้อเป็นตาเอามาหยอกอยู่เฮือนแท้เC#mด้น้องคนนี้สิยอมทุ่มAเทและสิยอมเป็นสายเป คั่นได้เจ้ามาเป็นแฟBสิมีบุญได้ซูนคีEงอยุ่เบาะน้อหน้าบ่งามแถมผู้ฮ้C#mายกะอยากให้อ้ายนั้นเปิดใจAหันมาแนมน้องกะได้ จักหน่อยกะยังดีB(สิมีบุญได้ซูนคีEงอยู่เบาะน้อ) B

A | B |G#m | C#m |

A | A |B | B |

* | ** | *** | *** |

E | E |C#m | C#m |A | A |B | B |E |ฟังเพลง - ตาฮักน้อ เนส พรอำนาจ - YouTube

เนื้อเพลง ตาฮักน้อ เนส พรอำนาจ เกิดมาเป็นคนผู้ฮ้ายฮ้ายบ่มีไผมาสนใจ ตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่บ่มีผู้ใด๋มาจีบเลย เป็นคนธรรมดาพ่อแม่เฮ็ดนาเด้ออ้ายเอ่ย สิมีสิทธิ์แนบ่นอ ที่สิได้พาอ้ายนั้นไปไหว้อีพ่อกับอีแม่ จักสิเฮ็ดจังใด๋จังสิได้เจ้ามาควงแขน แนมเบิ่งหน้าเจ้าของ ปานวาผักส้มแป้น จักผู้ฮ้ายบ่าวทางใดเขาสิเอาไปเป็นแฟน คือมาอุก คือมาอัง คือมาซังคักแท้น้อ โทษเจ้าของเป็นหยังผู้ฮ้าย หน้าตาจังชี่มีแฟนละไป่ มีคนรู้ใจแล้วหรือยัง บ่ได้มาหลอกมาลวงมาตั๋วให้อ้ายซัง ดอกหนา จักคนอีหยังมาเป็นตาฮักแท้น้อ เป็นตาเอามาหยอกอยู่เฮือนแท้เด้ น้องคนนี้สิยอมทุ่มเท และสิยอมเป็นสายเป คั่นได้เจ้ามาเป็นแฟน สิมีบุญได้ซูนคีงอยุ่เบาะน้อ หน้าบ่งามแถมผู้ฮ้าย กะอยากให้อ้ายนั้นเปิดใจ หันมาแนมน้องกะได้ จักหน่อยกะยังดี (สิมีบุญได้ซูนคีงอยู่เบาะน้อ)