เป็นแฟนหรือแค่แทนเขา

  นิว-จิ๋ว   สิงโต ปราชญา   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เป็นแฟนหรือแค่แทนเขา NEW JIEW นิวจิ๋ว x Singto Prachaya สิงโต ปราชญา

G#maj7 | C#7 |D#maj7 | C7 |

ถามสักคำFmจะได้ไหม ฉันหรือใคA#รที่เธอฝันคำว่ารัGmก..ที่ให้กัน เป็นของฉัCmนหรือของใครฉันหายใFmจอยู่ตรงนี้ ฉันยังมีA#ตัวตนไหมกอดกับฉัGmน แต่ในใจ..เธอกอดใคCmรตอบฉันที

ยิ่งบอกรัG#กฉันGm Fmเท่าไรยิ่งบาดลึGmกสุดหัวใCmคำว่ารักG#ที่เGm Fmธอให้..มันไม่จริA#ง..

ที่ยอมให้ฉัD#maj7นเป็นแฟน ก็แค่C7แทนเขาแค่อยากให้ฉันFmแทนเงาของคA#น ๆ นั้นในสาGmยตาเธอมันคงมีC7แต่ภาพเขาเวลามอFmงฉัน..  A# เคยรักกันจริงบ้างไหม..

D#maj7 | C7 |

ต้องเป็นใคFmรไม่ใช่ฉัน เพื่อให้เธA#อได้สุขใจแล้วชีวิGmต..ฉันอยู่ไหน แคร์บ้างไหCmมตอบฉันที

* | ** |

D#maj7 | G#m |Fm | A# |D#maj7 |ฟังเพลง - เป็นแฟนหรือแค่แทนเขา NEW JIEW นิวจิ๋ว x Singto Prachaya สิงโต ปราชญา - YouTube

เนื้อเพลง เป็นแฟนหรือแค่แทนเขา NEW JIEW นิวจิ๋ว x Singto Prachaya สิงโต ปราชญา ถามสักคำจะได้ไหม ฉันหรือใครที่เธอฝัน คำว่ารัก ที่ให้กัน เป็นของฉันหรือของใคร ฉันหายใจอยู่ตรงนี้ ฉันยังมีตัวตนไหม กอดกับฉัน แต่ในใจ เธอกอดใครตอบฉันที ยิ่งบอกรักฉันเท่าไร ยิ่งบาดลึกสุดหัวใจ คำว่ารักที่เธอให้ มันไม่จริง ที่ยอมให้ฉันเป็นแฟน ก็แค่แทนเขา แค่อยากให้ฉันแทนเงาของคนๆนั้น ในสายตาเธอมันคงมีแต่ภาพเขา เวลามองฉัน เคยรักกันจริงบ้างไหม ต้องเป็นใครไม่ใช่ฉัน เพื่อให้เธอได้สุขใจ แล้วชีวิต ฉันอยู่ไหน แคร์บ้างไหมตอบฉันที


เวลาที่อกหัก คุณจะ MOVE ON ด้วยวิธีไหน ?